Forum

Hiến Dâng Bộc bạch  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 418
03/12/2019 4:10 pm  

Chỉ có trong con một khối Tình

Tình Cha con xin mãi lòng trinh

Hiến dâng bộc bạch tình yêu Chúa

Tình đẹp muôn đời Cứu Chúa tôi

 

Một tình thương tuyệt phẩm duy Cha

Ngài hạ giáng nhân thế ơn cao

Ngôi cao sang chấp nhận tội phạm

Tình của Cha không thể sánh hơn

 

Con cúi đầu lặng lẽ nhiệm mầu

Đấng vượt trội Tình Chúa Chí Ái

Cho chúng con vượt qua bể ải

Cõi nhân gian sinh tử phù vân

 

Ngày mùa đông đêm dài ngày ngắn

Tháng vào lạnh luôn ấm cõi trần

Ơn Cứu Chúa bao năm kính cẩn

Toàn nhân thế thành kính Tạ Ơn

 

Cha chúng con Cứu Chúa siêu việt

Cha chúng con Thánh Khiết chân tình

Trong Đại Quyền độ lượng hi sinh

Huyết Chí Thánh chính dòng chiến thắng

 

Ơn Cha tuyệt tác tình yêu

Ơn Cha nguồn Sống  sáng nhiều chiếu ra

Tình thương cứu cõi ta bà

Ngài Đấng Chân Lý  .. Phước nhà ai tin .


Quote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 2 years ago
Posts: 306
04/12/2019 3:35 am  

Xin hiểu cho con một khối tình

Trong lòng chỉ có Chúa tim trinh

Gối quỳ trước bệ tâm run rẩy

Tay chắp ngước nhìn dạ cung nghinh

Giáng thế đêm đông Người cứu rỗi

Hạ phàm tuyết lạnh hướng đăng trình

Con tin huyết Thánh dòng độ lượng

Kính Chúa từ nay rọi sáng mình

 


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 418
10/12/2019 2:31 pm  

Tim con xin thuộc trong Cha

Tâm con xin mãi ngọc ngà hiến dâng

Đời này xin vẹn thủy chung

Đời sau xin được vang lừng thiên ân

Nhà Cha bản khải hoàn ca

Chúng con hạnh ngộ thiết tha chân tình

Hôm nay cuộc sống thanh bình

Nhờ on Cha tặng nhẹ thênh nhịp nhàng

An lòng đời giữa phù vân

Hoa môi nở ngát dư âm mãi Lời .


ReplyQuote
Share:
(Visited 16254 times, 10 visits today)

Please Login or Register