Forum

Hiến Dâng Bộc bạch  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
03/12/2019 4:10 pm  

Chỉ có trong con một khối Tình

Tình Cha con xin mãi lòng trinh

Hiến dâng bộc bạch tình yêu Chúa

Tình đẹp muôn đời Cứu Chúa tôi

 

Một tình thương tuyệt phẩm duy Cha

Ngài hạ giáng nhân thế ơn cao

Ngôi cao sang chấp nhận tội phạm

Tình của Cha không thể sánh hơn

 

Con cúi đầu lặng lẽ nhiệm mầu

Đấng vượt trội Tình Chúa Chí Ái

Cho chúng con vượt qua bể ải

Cõi nhân gian sinh tử phù vân

 

Ngày mùa đông đêm dài ngày ngắn

Tháng vào lạnh luôn ấm cõi trần

Ơn Cứu Chúa bao năm kính cẩn

Toàn nhân thế thành kính Tạ Ơn

 

Cha chúng con Cứu Chúa siêu việt

Cha chúng con Thánh Khiết chân tình

Trong Đại Quyền độ lượng hi sinh

Huyết Chí Thánh chính dòng chiến thắng

 

Ơn Cha tuyệt tác tình yêu

Ơn Cha nguồn Sống  sáng nhiều chiếu ra

Tình thương cứu cõi ta bà

Ngài Đấng Chân Lý  .. Phước nhà ai tin .


Quote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
04/12/2019 3:35 am  

Xin hiểu cho con một khối tình

Trong lòng chỉ có Chúa tim trinh

Gối quỳ trước bệ tâm run rẩy

Tay chắp ngước nhìn dạ cung nghinh

Giáng thế đêm đông Người cứu rỗi

Hạ phàm tuyết lạnh hướng đăng trình

Con tin huyết Thánh dòng độ lượng

Kính Chúa từ nay rọi sáng mình

 


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
10/12/2019 2:31 pm  

Tim con xin thuộc trong Cha

Tâm con xin mãi ngọc ngà hiến dâng

Đời này xin vẹn thủy chung

Đời sau xin được vang lừng thiên ân

Nhà Cha bản khải hoàn ca

Chúng con hạnh ngộ thiết tha chân tình

Hôm nay cuộc sống thanh bình

Nhờ on Cha tặng nhẹ thênh nhịp nhàng

An lòng đời giữa phù vân

Hoa môi nở ngát dư âm mãi Lời .


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
31/01/2020 3:33 pm  

Đầu năm kính cẩn thờ Cha

Nguyên năm xin được ngợi ca Danh Ngài

Xuân nay thêm đẹp hình hài

Vàng lên sắc áo điểm vài bông hoa

Nhà Cha dâng lời tạ Cha

Tâm con yên thái nếp nhà tín trung

Có Cha thương xót tận cùng 

Tình Cha dàn trãi phước chung dân Ngài

Nụ nào thắm đặm hình hài

Chính nụ trong Chúa đóa mai sáng tình

Ơn Cha trọn kiếp phù sinh

Ơn Cha tiếp nối hành trình nhà Cha

Đời đời chúc tán Thánh Cha

Ba Ngôi hiệp một châu pha uy quyền

Một Đấng tột đỉnh cứu sinh

Một Đấng duy nhất năng quyền tạo nên

Thế gian vũ trụ sáng rền

Tình Cha tạo dựng vững bền trong Danh

Ngài chiến thắng cứu muôn dân

Trở về thiên quốc ngợi chung Danh Ngài

Tạ ơn Cha Thánh hiển oai

Chúng con tuyệt đối trang đài thờ Cha .


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
31/01/2020 10:48 pm  

Thời gian quầy quả cũng xa 

Nhiều lần đăng nhập Lena khó vào 

Hôm nay trở bước xem sao 

Mừng vui xiết kể đã vào web thơm .

 

Làm tin vài chữ tạ ơn 

Có Cha thỏa sức bước trơn đường về ,

Đầu năm mở cửa tung hê 

Cúi đầu tạ Chúa ngóng quê trên trời ! 


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
01/02/2020 5:25 pm  

Trời quê có Chúa Ba Ngôi

Có Cha từ ái thương đời chúng ta

Có tình yêu ngự thiết tha

Có không xiết kể Cha ta năng quyền

 

Ngài yêu nhân thế đoàn chiên

Ngài yêu nhân loại trong miền khổ đau

Xin rao Danh Chúa nhiệm mầu

Một Đấng Cứu Thế sáng câu cứu đời

 

Tình Ngài châu báu khôn nguôi

Sáng tâm sáng sạch bởi Ngài : Chiên Con

Hãy tin sẽ nhậm sáng soi

Tội được tha thứ Huyết Ngài cưu mang 

 

Người mới được sống sang trang

Không còn trong kiếp phủ phàng ̣đau thương

Không còn sợ chết linh hồn

Hồn nay bất diệt về nguồn Thánh Cha

 

Thiên đàng tuyệt khúc hoan ca

Thiên binh thiên sứ rền ca Danh Ngài

Dân Chúa sống mãi ngợi hoài

Tạ Ơn Thiên Chúa nhà Ngài yêu thương

 

Cùng nhau hạnh phúc thiên đường

Muôn dân hiệp một Cha thương trong tình

Phục vụ tình Chúa hi sinh

Thánh Linh những trái sáng tình nhà Cha

 

Năm mới ca tụng Thánh Cha

Năm mới xin Chúa phước hòa thế gian

Xin Chúa cứu thêm chiên hoài

Họ nghe lời Chúa trãi dài ăn năn

 

Để Chúa cứu bao tội nhân

Trở về được hưởng phước phần Cha ban

Hưởng bình an thật bình an

Dù trong nghịch cảnh không màn lắng lo

 

Vì Cha chúng ta năng quyền

Phép lạ hiện hữu cứu liền ai tin

Thoát bao nguy khốn rập rình

Bịnh tật cầu Chúa chữa mình thoát ra

 

Để được mạnh khỏe thờ Cha

Để được ân điển tuyệt pha ơn Ngài

Bình minh tươi sáng tương lai

Đời ta có Chúa : Phước Ngài cùng ta .


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
03/02/2020 5:41 pm  

Con đang đi trong đời

Nhiều ghềnh thác chơi vơi

Nhưng đời con có Chúa

Con an vui giữa đời

 

Con chỉ nương theo Cha 

Phong ba không lo sợ

Con vững tin tiến bước

Cha cao cả chở che

 

Ngày trôi nghe lời Cha

Kinh Thánh ban tặng nhà

Nhà nhà khi tin Chúa

Phước gia luôn có Cha

 

Nước nào dân tộc nào

Biết thờ Chúa chúng ta

Dân tộc đó đại phước

Chúa phù hộ thịnh an

 

Tin Thiên Chúa toàn năng

Bạn nhận lãnh ơn thăng

Cha Cứu Độ ban tặng

Đời sống mới trong Danh

 

Danh Thiên Chúa chiến thắng

Danh tột đỉnh duy Cha

Đấng tạo lập vũ trụ

Đấng nguồn cội phước ra

 

Hãy tin hãy tin Ngài

Ngôi Hai cứu chúng ta 

Huyết tuôn trên thập giá

Năng quyền cứu tội nhân

 

Xin Cha luôn thương xót

Tha thứ nhiều kiếp phần

Được chung về thiên quốc

Linh hồn sáng linh ân

 

Chúng con tri ân Cha

Đời đời xin cảm tạ

Thờ Cha lòng tôn kính

Tuyệt đối Tình yêu Cha .

 


ReplyQuote
Share:
(Visited 17570 times, 4 visits today)

Please Login or Register