Forum

Đời Như Bóng Câu  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 339
23/08/2018 10:03 pm  

Lời Ngài trong lòng xin khắc ghi

Đây lời chân lý dạy thực thi

Lạy Chúa xin giúp theo lời Chúa

Vì mấy ai đời sống duy trì

 

Nếu không được Ngài luôn thương xót

Nhân loại lắm người bị suy vong

Vì trong thân phận nhiều  u uẩn

Làm sao tự thắng nổi hành vi

 

Xin Chúa quan phòng cứu trầm luân

Can qua bao oan nghiệt vẫy vùng

Đời như bóng câu nhanh vun vút

Mà bấp bênh như sóng muôn trùng

 

Có Ngài mới sống không ưu tư

Không lo không sợ vì thực hư

Cứ vui cứ sống trong cầu khẩn

Lạy Chúa đoái thương vẫn kiếp người

 

Như còn trong đại dương mênh mông

Xin Chúa dủ lòng thương tội nhân

Xin lời Ngài ban lệnh cứu giúp

Bão nổi cũng phục vâng yên bình

 

 


Quote
Share:
(Visited 10207 times, 1 visits today)
  
Working

Please Login or Register