Forum

Mỗi Ngày Xin Chọn  

  RSS

Eminent Member Admin
Joined:4 months  ago
Posts: 46
14/08/2017 4:57 pm  

Mỗi ngày xin chọn niềm vui

Cho lòng thanh thảnh thảnh thơi nhẹ nhàng

Ngoài kia con tạo vần xoay

Cũng có lắm nỗi đắng cay ̣đoạn trường

Sức người nhỏ bé tầm thường

Làm sao có thể xoay lường kiêu căng

Bề ngoài tưởng đâu yên lành

Nhưng lắm mưu kế hại thân hủy đời .

Trong Chúa tin cậy Cha nâng

Ngài làm thuẫn đỡ che cho dân Ngài

Mủi tên kẻ dữ giương oai

Đụng ngay tthuẫn Chúa tan tành tên kia

Niềm vui bình an mỗi ngày

Đoàn chiên con Chúa sống đầy an vui .

 


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register