Forum

Thật Lông Tin Chúa  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
20/11/2019 4:14 pm  

Làm sao đếm được phước Ngài

Phước Ngài vô số hằng hà ban cho

Làm sao nhận phước từ Cha

Thật lòng tin Chúa , nhận ra phước lành

 

Phước trong đời sống thực hành

Phước trong từng nẻo ngọn ngành cầu Cha

Phước từ Thiên Phụ chúng ta

Phước nguồn tuôn xuống bao la chữ Tình

 

Ta còn sống kiếp duyên xinh

Trong Cha thực tếcó mình có ai ..

Những con dân Chúa bệ Ngài

Trọn niềm thới thạnh tâm hoài an vui

 

Có niềm suy nghĩ yêu đời

Luôn vững địmh hướng không rời chánh tâm

Cha chúng ta Đấng cứu nhân

Ngài nhìn nghe thấy chúng sinh kêu cầu

 

Ngài nhậm lời cầu thiện lương

Ngài rõ số phận trên đường kiếm Cha

Cầu Trời thật sự Chúa ta

Thương từng lời mọn thốt ra chân thành

 

Từ xa cách , Cha đến gần

Cha đem thoát khỏi ác vần tội nhơ

Ăn năn Cha luôn xóa bôi

Dù từng lắm tội đường đời thê lương

 

Cha ban Kinh Thánh chính đường

Ngôi Hai đã xuống vì thương kiếp người

Cha xóa sạch tội bạn ơi

Cho làm dân Chúa phước ngời hạnh duyên

 

Mỗi mùa đều đẹp nét riêng

Trong Cha cao sáng chúc miền trần gian

Tuy đời tạm , luôn vô vàn

Bình an biết chắc Chúa ban linh hồn

Về nhà Cha đẹp thiên cung

Lời sống đất sống sáng trưng dân Ngài

Tạ Cha rung chuyển vầng mây

Thiên đàng đại phước sum vầy linh năng .

 


Quote
Share:
(Visited 17558 times, 3 visits today)

Please Login or Register