Forum

Huyết Chí Thánh  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
15/02/2020 8:55 pm  

Huyết Chí Thánh Huyết Năng Quyền

Tình yêu Thiên Chúa xuống miền trần gian

Ngài từ trời cao hạ phàm

Hoàn thành sứ mạng cưu mang cứu đời

 

Huyết Ngài đồi Sọ tuôn rơi

Mão gai thân xác treo nơi thập hình

Loài người ngạo mạn vô minh

Tình Ngài tha thiết dâng trình xin tha..

 

Xin Cha tha tội xin Cha

Trưa đang trời sáng chợt ra tối sầm

Mấy giờ trên giá tử sanh

Con Trời hoàn tất thương dân chịu hình

 

Sau ba ngày , Chúa Phục Sinh

Đã xong cứu chuộc tội tình dân ta

Tin Ngài linh hồn thăng hoa

Thiên đàng vĩnh cữu phước nhà ai tin

 

Phước Cha bình an sống vinh

Đời con tin Chúa an ninh tay Ngài

Không lo sợ không núng nao

Cõi tạm này lìa biết chắc hướng đi

 

Thiên đàng Chúa sắm tặng ghi

Cho con dân Chúa phước thi tin Ngài

Mừng vui sáng đẹp tương lai

Hôm nay mãi mãi ngày mai phước lành

 

Cuộc đời tươi sáng âm thanh

Ca ngợi Thiên Chúa ngay lành hiến dâng

Kính Cha trọn cả tấm lòng

Đời đời phước hạnh sáng danh Ngôi Lời .


Quote
Share:
(Visited 17490 times, 2 visits today)

Please Login or Register