Forum

Kính Nhờ Huyết Chúa  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
16/02/2020 8:26 pm  

Nơi đây con sống mỗi ngày

Con luôn tin cậy phúc nay đời mình

Kính nhờ Huyết Chúa cứu sinh

Kính nhờ Tình Chúa thương tình tội nhân

 

Con là hạt bụi vào trần

Tay Cha thương phận đỡ nâng nên người

Làm người con Chúa yêu thương

Theo Cha răn dạy tránh đường ác nhân

 

Chẳng ai vô tội kiếp trần

Tội dù to nhỏ đều là tội nhân

Không ai tự tu thành công

Nếu không tin Chúa thiệt thân ngày về

 

Vì Chúa tạo dựng đất trời

Vì Chúa quyền bính hà hơi tạo thành

Vũ trụ do Chúa lập nhanh

Muôn muôn muôn vật tinh anh bởi Ngài

 

Tin Ngài sung sướng đời an

Tin Ngài sống chẳng miên man âu sầu

Vì biết chắc Chúa trên đầu

Che chở phù hộ đẹp mầu thái an

 

Phục Sinh xin tạ ơn Cha

Ngài đã chiến thắng vượt qua chết trần

Khi lìa đời sẽ được thăng

Những ai tin Chúa được thăng thiên đàng

 

Hạnh phúc bình an thương yêu

Đời đời trong Chúa hưởng riêng Cha dành

Dân Ngài hạnh ngộ tuyệt phần

Tụng tán Danh Chúa sáng ngần tình Cha

 

Cầu xin quốc thái dân an

Xin Cha cứu vớt thật nhiều tội nhân

Ai nấy ăn năn thật lòng

Chung miền thiên quốc thiên ân Chúa dành

 

Nơi thiên đàng vang khải hoàn

Tạ Cha Từ Ái cứu đoàn dân đông

Phục vụ tình Chúa châm ngôn

Thiên Chúa chân lý về nguồn vĩnh sanh ,


Quote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
17/02/2020 8:56 pm  

Đêm an bình tình Ngài

Đêm trong Chúa nghiệm Lời

Một niềm an vui mãi

Trong sắc son tin yêu

 

Cha Cứu Nhân hiện hữu

Từng giây phút cuộc đời

Từng tiếng kêu  cầu Chúa

Cha đáp lời Hãy Tin

 

Trong thuần phục hối cải

Trong hiểu biết đơn sơ

Tin có Đấng thiết lập

Toàn vũ trụ đang quay

 

Xin Chúa dang tay cứu

Xua tan bịnh hiểm nghèo

Đang xảy ra trên đất

Nơi Chúa rõ từng lòng

 

Lạy Cha xin tha tội

Lạy Cha xin xót thương

Cho mọi người tin Chúa

Họ được Chúa ban ơn

 

Trên đất nước con người

Khi hiểu mình tội nhân

Họ không dám phạm thượng

Và ăn năn lỗi lầm

 

Lạy Cha cứu thế giới

Lạy Cha xin chữa lành

Muôn dân sống tin kính

Tin Thiên Chúa Toàn Năng

 

Con tạc dạ thành tâm

Tạ ơn Cha Cứu Rỗi

Kính nhờ Cha đoái thương

Chúng con tràn phước báu .


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
03/03/2020 9:52 pm  

Một đất nước hạnh phúc

Khi tổng thống thờ Chúa

Xin Thiên Chúa mỗi ngày

Ban ơn và chúc phước

Để hành xử thuận phục

Theo ý Cha nghiêm minh

Trong khôn ngoan kiên cường

Trong mạnh mẽ đức tin

Chính Chúa luôn phù hộ

Lệnh bịnh tật lui đi

Cho khôn ngoan xây dựng

Một quốc gia Tạ Ơn .

 

Xin Chúa ban đời sống

Nhà nhà được tin Chúa

Cá nhân được thờ Chúa

An cư trong tình Chúa

Hiểu ngày mai tươi sáng

Hiểu không lo viễn vông

Khi mọi sự dâng Chúa

Lòng bình an trong tâm

Vui hưởng đời đáng sống

Cha thương yêu chiên dân .

 

Con thành kính tri ân

Tình Cha đẹp vô song

An lạc lòng thuận hiệp

Các con Chúa hết lòng

Tiếng tung hô Danh Chúa

Đấng tể trị muôn loài

Linh hồn luôn nước sống

Có Cha thương vĩnh hằng .


ReplyQuote
Share:
(Visited 17558 times, 3 visits today)

Please Login or Register