Forum

image_pdfimage_print

Tạ ơn Thiên Chúa  

  RSS

(@admin)
Active Member Admin
Joined:2 years  ago
Posts: 10
09/08/2017 12:09 am  

Tạ ơn Thiên Chúa

Tạ ơn Thiên Chúa đời đời

Tạ ơn Cha cứu chúng con mỗi ngày

Tay Ngài gom từng tội nhân

Qua dòng Huyết Chúa sạch trong ơn lành

Huyết Ngài rưới vào tối tăm

Đổi thay bóng tối rọi ân sáng Lời

Mỗi đời nhận biết cầu xin

Xin Cha tha thứ tái sanh trở về

Tạ ơn Chúa tạo muôn loài

Năng quyền mãi mãi sáng hoài phát sinh

Cứ sống theo lời Ngài răn

Nhận được lời hứa muôn phần ơn Cha

Mưa thuận gió hòa rải ban

Cánh đồng phước hạnh trải dài nhậm thâu

Con dân Thiên Chúa gặp nhau

Thực hành Thiên Ý thuận câu thái bình

Tình thương như hoa bừng sinh

Hoa thơm tự phát chân tình có Cha

Đối nhau chi thể trong thân

Một thân Thiên Chúa luân lưu chung dòng

Sống tạ ơn tấm lòng thành

Kính dâng Thiên Chúa tri ân mãi đầy

Tình Cha vũ trụ bao la

Tình Ngài rộng khắp thiên hà muôn nơi

Tạ ơn Chúa xuống cõi trần

Đau thương thập giá tuyên xưng đổi dời

Cứu rỗi nhân loại về trời

Giải thoát khổ nạn kiếp đời tạm dung .

Edited: 1 year  ago

ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 239
23/08/2017 3:42 am  

Bài thơ mở lối đầu tiên

Cám ơn dẫn bước Admin tuyệt vời

Theo sau nối bước thêm lời

Tạ Ơn Thiên Chúa bài thơ còn dài

 

Ngài ban vũ trụ muôn loài

Con người được Chúa chu toàn ban ra

Hình hài thân thể nào xa

Bụi trần quấn quýt mà ra thân nầy

 

Bàn tay của Chúa đắp xây

Thế gian tuyệt tác lọc rây mới thành

Con người là thể tinh anh

Trí khôn , thân xác , thiên thanh linh hồn

 

Chúa ban vật thể tinh khôn

Chỉ huy tất cả chuyên môn cầm đầu

Thế gian có Chúa nhiệm mầu

Uy quyền lãnh đạo con tầu ngàn năm

 

Cúi đầu con mãi tri ân

Công ơn cứu rỗi cách tân cho đời

Trong tim con thấy bồi hồi

"Tạ ơn Thiên Chúa" tình người thiên thu ...

- Lena.


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 239
26/08/2017 4:37 am  

Thiên thu cuộc sống đời đời

Linh hồn còn mãi là Lời Chúa ban

Cõi tạm trần thế bất an

Thiên đường vinh hiển bình an đặt rồi

 

Làm người ác sói đầu môi

Trong đầu ý nghĩ sẽ lôi theo hành

Nguyện cầu sẽ được thông hanh

Noi gương theo Chúa lòng lành người ơi !

 

Tình Ngài trải rộng muôn nơi

Vì yêu nhân thế huyết  rơi thảm sầu

Đau thương đã hóa nhiệm mầu

Chiên ngoan theo Chúa nguyện câu ân tình

 

Xung quanh bầy sói rập rình

Trong lành thư thái do mình mà ra

Loài người đố kị ranh ma

Tái sanh đời mới tối tăm xa rời

 

Tạ ơn Thiên Chúa đời đời

Thế gian vĩnh cửu sáng ngời tình yêu

Trái tim trong sạch mĩ miều

Hòa bình thế giới yêu kiều từ đây ! 

 

 

Edited: 1 year  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register


(Visited 5358 times, 14 visits today)