Forum

Tình Chúa Quyền Năng  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
12/12/2019 8:00 pm  

Con đếm từng ngày qua

Tháng mười hai đang trôi

Sắp kỷ niệm ngày Chúa

Giáng Sanh xuống cứu đời

 

Con vui mừng ̣mùa đông

Mùa Thiên Chúa quan phòng

Hạ giáng trong sứ mạng

Ba Ngôi thương tội nhân

 

Niềm vui luôn vô biên

Niềm hạnh phước chân truyền

Chính do Cha truyền đạt

Mỗi chúng dân hữu duyên

 

Chúng con trong mùa đông

Nhạc vang tận tấm lòng

Lời Kinh Thánh tuyệt đối

Phước báu Huyết tẩy thanh

 

Hang Bê-lem rực sáng

Thiên sứ loan sử thiêng

Trời đất hoan ca hội

Tin mừng Đấng cứu nhân

 

Đêm đông tình vượt thắng

Đêm nhân thế chính Danh

Đón Ngôi Hai nhập thể

Vi diệu vì chúng sanh

 

Xin thành kính Tạ Ơn

Thiên Chúa vào cõi trần

Bao tội nhân được cứu

Trong Tình Chúa quyền năng .

 

 


Quote
Share:
(Visited 17493 times, 1 visits today)

Please Login or Register