Forum

Bao Lời Tạ Cha  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
10/05/2019 8:32 pm  

Không ai biết được tháng ngày

Đời mình dài ngắn Chúa nay định rồi

Không ai nói được do tôi

Nếu không Chúa giúp thì đời ra chi

 

Không dám kiêu ngạo thị uy

Cho mình tài giỏi khinh khi bao người

Mạng mình Chúa cất đi rồi

Bất ngờ nhắm mắt tay xuôi không còn

 

Chỉ mong cuộc sống tạ ơn

Ơn Cha Chí Ái đoái thương chữa lành

Chữa lành hồn thân ăn ăn

Được Ngài tha tội trong ân điển Ngài

 

Mỗi ngày lời nguyện dâng Cha

Lòng con trung tín vang ca theo Lời

Biết mình nhỏ nhoi bụi rơi

Lạy Cha kính cẩn : Tôn thờ duy Cha

 

Trong Cha lòng con nhã thơ

Những lời khấn nguyện xin thưa Cha Lành

Xin Cha tha tội lòng trần

Ngoài kia còn lắm phân vân điêu tàn

Xin Cha cứu vớt lầm than

Mang về nhà Chúa lòng tràn ăn năn

Vì biết đã là tội nhân

Ơn Chúa cứu thật muôn phần phước cao

 

Cho dù tự tu thế nào

Cũng là áo nhớp không vào nhà Cha

Chỉ qua Huyết Chúa tội tha

Mới được tinh sạch áo Cha phiếu rồi

Một màu trắng đẹp tuyệt vời

Một màu tinh khiết Chúa mời tiệc Cha

Trong ngày tiệc cưới Chiên Con

Thiên đàng bàn tiệc đón mừng Tình Yêu

 

Cha yêu nhân thế quá nhiều

Lời không nói hết tình yêu của Ngài

Tình Ngài chạm mỗi dân Ngài

Ngài hiểu bộc bạch duy Ngài hiểu thôi

Duy Ngài không chê không cười

Ngài cưu mang hết khúc nôi mỗi người

Ngài thương mỗi kiếp phàm nhân

Tội nhân Ngài gánh thế phần tội nhân

Cho chúng con được tái sanh

Cho chúng con được dự phần hầu Cha

Lòng chúng con vui thiết tha

Niềm vui rất thực món quà Tình Yêu

 

Lạy Cha xin dẫn dắt nhiều

Tấm lòng con trẻ còn phiêu chốn trần

Xin Cha nhấc bỗng đẹp lòng

Ý Cha toàn vẹn lòng vâng duy Ngài

 

Con vui say sưa Tình Cha

Con sống êm ái kính Cha đời đời

Con không ngơi nghĩ tạ lời

Trong con luôn mãi dâng lời Tạ Cha .


Quote
Share:
(Visited 17318 times, 1 visits today)

Please Login or Register