Forum

Chào Ngày Mới  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 363
31/01/2019 11:34 am  

Chào ngày mới trong Chúa

Có nụ cười Cha trao

Chào ánh sáng Trời cao

Lòng con luôn kính cẩn

 

Con khắc ghi lời Ngài

Kim chỉ nam đời sống

Con biết mình bụi trần

Kính tạ Cha thương xót

 

Con từng ngày trôi qua

Chúa dạy đỡ nâng mà

Mỗi khi con vấp ngã

Tạ ơn Cha dắt đưa

 

Đưa con vào yên bình

Không trượt té đứng lên

Con mạnh dạn tiến bước

Trước con luôn có Cha

 

Đời tin Chúa đời an

Thân có Chúa sức vàng

Cất cánh cao không mỏi

Lời Chúa đã rõ ràng

 

Đến cùng Ngài ai ơi

Xưng tội Cha không chê

Cha yêu thương nhân thế

Xóa tội Ngài vỗ về

 

Cha tha tội các con

Tin Cha hưởng phước nguồn

Lời chân lý rao giảng

Tạ ơn Chúa sắc son .


Quote
Share:
(Visited 13601 times, 11 visits today)
  
Working

Please Login or Register