Forum

Con Kính Yêu Chúa  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 340
08/01/2019 11:15 pm  

Lạy Cha Chí Thánh đời con

Kính dâng lên Chúa lòng son phụng thờ

Kính yêu Ngài , tâm đơn sơ

Lòng con khẩn nguyện tôn thờ đời con

Lạy Cha xin cứu bao dân

Ngoài kia rên siết tội nhân tháng ngày

Oằn trong đau khổ thương thay

Do họ chưa biết phước đây Cha Lành

Tin Cha chính Cha chạm nhanh

Vào mỗi đời sống thành tâm cúi đầu

Cha chữa lành những thương đau

Không còn lay lắt oán sầu bất an

Bình an từ Cha ngập tràn

Đoàn chiên của Chúa vang vang sống hoà

Tình yêu từ trời Ngài cho

Tạ ơn Thiên Chúa tung hô Danh Ngài

This topic was modified 6 months ago by Ban Mai 1234

Quote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 340
11/01/2019 6:31 pm  

Con nhìn lên bầu trời

Một bầu trời kỳ vĩ

Một tuyệt tác chân lý

Đến từ Đức Chúa Trời

 

Con nhìn lên bầu trời

Trong con lòng kính sợ

Hạt bụi quá nhỏ bé

Trong tình Chúa vô bờ

 

Con càng nhìn càng ngắm

Càng cúi xuống thành tâm

Đấng hằng hữu vô song

Tình Ngài vô giới hạn

 

Cha chủ tể tất cả

Trời đất thuộc về Cha

Lời Ngài vang vọng xa

Lời tình thương cứu rỗi

 

Cha tạo ra loài người

Có trí khôn thờ Cha

Để hưởng ân cao cả

Phước vượt quá loài người

 

Vì ngoài Cha không thể

Hưởng phước thật cội nguồn

Tin Cha là khôn ngoan

Vì có Cha phù trợ

 

Lòng con luôn vui sống

Ngày ngày con vui nhận

Mình bé bỏng tội nhân

Cúi xin Cha xót thương

 

Con đón hương thiên thàng

Niềm vui luôn sáng đẹp

Con có Cha yên bình

Trong con luôn tôn kính

 

Con sống đếm ngày vui

Vui thật không thể đếm

Con hiểu mình mãi tiến

Xin đời này đời sau

 

Chung cuộc Chúa đi đầu

Bầy chiên theo sau Chúa

Thiên đàng Chúa dành rồi

Bất cứ ai tin Chúa .


ReplyQuote
Share:
(Visited 10263 times, 6 visits today)
  
Working

Please Login or Register