Forum

Linh Hồn Theo Chúa  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
27/01/2019 9:30 pm  

Ngợi khen Ngài không ngơi

Danh Thánh Ngài khắp nơi

Linh hồn ngợi khen Chúa

Không quên ân huệ Ngài

 

Ngài tha thứ tội ác

Ngài chữa lành bịnh tật

Cứu chuộc mạng sống con

Khỏi hư mất trầm luân

 

Nhân từ và thương xót 

Mão triều đội cho con

Miệng con thoả vật ngon

Đang thì như phượng hoàng

 

Chúa thi hành công chính

Giải cứu khỏi hà hiếp

Chúa tỏ cho Môi Se

Cùng Ysơraên

Biết các đường lối Ngài

Chúa gia ơn , chậm giận

Ngài nhân từ thứ tha

Trời cao hơn đất nhiều

Tình Ngài càng bất tận

Sự vi phạm Ngài tha

Khi thống hối ăn năn

 

Ngài biết hạt bụi nhỏ

Chúa tạo nên loài người

Đời người như cây cỏ

Trôi qua sẽ chẳng còn 

 

Nhưng linh hồn bất biến

Sẽ đi đâu về đâu

-Theo Chúa vào cõi phước

Đời đời hưởng thiên ân .

 

-Theo ý Thi Thiên 103-


Quote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
28/01/2019 11:59 am  

Đức Chúa GiêSu là gốc nho thật

Đức Chúa Trời là Đấng trồng nho

Nhánh không kết quả sẽ bị chặt bỏ

Cha chỉ chọn nhánh nào đơm quả

 

Bởi lời Ngài , chúng ta trong sạch

Cứ trong Ngài - Ngài cùng trong ta

Như nhánh nho nếu không dính gốc

Sẽ không thể trĩu quả lành tốt

 

Cùng lẽ ấy  , nếu không trong Cha

Không thể nào kết quả cho Ngài

Ngài là gốc , chúng ta là nhánh

Ai trong Ngài phước hạnh láng lai

 

Song ngược lại , Ngài ném ra ngoài

Cũng như nhánh nho khô quăng lửa

Trong Ngài , chúng ta có lời Ngài

Hãy cầu xin điều mình mong muốn

 

Ngài đáp ứng chúng ta nhận phước

Lời cầu xin những ai tương giao

Đẹp ý Ngài , Cha liền ban trao

Cha sáng danh lời hay ý đẹp

 

Kết nhiều quả làm môn đồ Cha

Cha yêu Con ; Con yêu chúng ta

Hãy cứ ở trong yêu thương Chúa

Nếu mọi người vâng giữ lời răn

 

Vui mừng thật sự vui mừng

Trọn vẹn Chúa nói yêu từng các con

Điề răn : Chúa dạy yêu thương

Vì Ngài nguồn cội yêu thương sáng trần

 

Sự sống được Ngài hi sinh

Bằng chính giá chuộc thập hình thương đau

Không gp̣i đầy tớ,  đổi mau :

Ngài gọi bạn hữu tặng  nhau tình Ngài

 

Ngài tỏ mọi sự từ Cha

Ngài chọn những người xứng đáng theo Cha

Đậu trái rao ra Tin Lành

Trong danh Thiên Chúa ứng nhanh khẩn cầu .

 

-Theo ý Giăng 15 -Gốc nho và nhánh-

 

------------------

Xin cho chúng con làm theo ý Chúa

Cầu xin Cha Lành độ lượng đoái thương

Nhánh nho tự mình... khô ngay lăn lóc

Ơn Cha đụng chạm quả ngọt kính dâng .

This post was modified 1 year ago 2 times by Ban Mai 1234

ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
29/01/2019 3:48 pm  

Ngài lên thành Jêrusalem

Xuyên các bờ cõi xứ chung quanh

Vào làng , mười người phung ra đón

Từ xa cất tiếng lạy xin Ngài

 

Xin thương xót chữa lành chúng tôi

Ngài phán hãy cứ đi tỏ mình

Cùng thầy tế lễ theo luật pháp

Họ đang đi thì phung được lành

 

Có một người trong họ quay lại

Lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời

Cúi xuống sấp mình dưới chân Chúa

Tạ ơn Ngài được sạch hết phung

Vả , đó là người Samari

 

Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng

Không phải mười người sạch cả sao ?

Còn chín người kia đâu không thấy ?

Chỉ có người ngoại quốc này ư ?

 

Ngài lên tiếng phán : Đứng dậy đi

Đức tin cứu ngươi sạch tội rồi

Bình an cuộc sống tin kính Chúa

Từ nay hưởng phước bởi lời Cha .

-Theo ý Luca 17

 

-----------------

 

Mười người đã đứng van nài

Từ xa thấy Chúa khẩn dài xin Cha

Lịnh Ngài hãy tỏ mình ra

Trên đường đi tới phép Cha tỏ bày

Không còn phung lở sầu cay

Không còn bi thảm đọa đày khóc than

Sạch rồi cuộc sống sang trang

Mà sao quay lại ngỡ ngàng một thôi

 

Lại là người ngoại kia ư

Những con bổn quốc quên vừa nài xin

Mười người chỉ một vẹn tình

Còn chín người nữa quên tình Cha sao

Chúa phán cứu bởi đức tin

Cứu bởi đời sống thật tình tin Cha

Bài học thấm thía mọi nhà

Đức tin hành động Chúa Cha duyệt phần .

 

 

This post was modified 1 year ago by Ban Mai 1234

ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
30/01/2019 3:57 pm  

Lời êm nguôi cơn giận 

Lời xẳng trêu thạnh nộ

Lưỡi khôn truyền tri thức

Miệng ngu hưởng điên cuồng

 

Mắt Chúa khắp mọi nơi

Xét kẻ gian người thiện

Lưỡi hiền tựa cây sống

Lưỡi gian nát tâm, hồn

 

Kẻ ngu khinh cha mình

Công bình hưởng vật quý

Gian ác gặp rối loạn

Khôn ngoan rải tri thức

 

Của gian Chúa gớm giếc

Công chính Chúa nhậm lời

Chúa phạt kẻ bất trung

Âm phủ trầm luân đọa .

------------------

 

Sống sao cho Chúa thấy mình

Theo đường công chính quang minh có Ngài 

Nếp sống không Chúa : nghiệt oan

Đường vào Âm phủ mở toang tan tành

 

Đời như chiếc bóng bên mành

Thấy đó mất đó thật nhanh khó bì

Giựt giành khi chết cũng đi

Buông tay hết biết còn gì nữa đâu

 

Nhưng hai con đường khác nhau

Đường xuống tăm tối bắt đằu khổ linh

Hết rồi dù muốn ăn năn

Không còn cơ hội dương trần đức tin

 

Đường kia lên cao uy nghi

Ánh sáng từ ái nhạc phi vang trời

Thiên sứ đón linh đệ́n nơi

Thiên đàng hạnh phúc tuyệt đời đức tin

 

Cẩu xin Chúa đoái cứu nhiều

Linh hồn nhà Chúa mỹ miều con dân

Sung sướng ân sủng vô ngần

Thờ Cha tôn kính : con dân Cha Ngài .

 

 

 

 

 

 

This post was modified 1 year ago by Ban Mai 1234

ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
30/01/2019 4:10 pm  

Em thấy gì giữa ba đào

Em chỉ thấy Chúa đụng vào cứu em

Em thấy gì giữa hiểm nguy

Em thấy Thiên Chúa uy nghi cứu đời

 

Em nghe Chúa nói thật rồi

Theo Cha con cứ rao lời Cha ra

Lời Cha nhỏ nhẹ thiết tha 

Cứ theo Cha nhé thoát xa bể trầm

 

Lời Cha uy quyền cập theo

Lời Cha năng lực cứu nhiều tội nhân

Cứu muôn loài , cứu muôn dân

Lời Cha : Lời sống đặc ân năng quyền 

 

Con vui sướng con tự tin

Con luôn tiến bước dạ ghi Ơn Ngài

Đức Chúa Giê Su linh năng

Cho con hạnh phúc tuyển dân con Trời .

This post was modified 1 year ago 2 times by Ban Mai 1234

ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
01/02/2019 3:34 pm  

Ngài vẫn nằm ngủ bình yên

Thuyền chao gió lớn liên miên sóng dồi

Môn đồ kinh hãi sợ vùi

Lật thuyền bụng cá than ôi tan tành

Họ vội lay Chúa dậy nhanh

Gọi Thầy mau dậy giúp mau an lành

Chúa mở mắt quở gió im

Ngài quở bão táp ngừng liền lắng theo

Môn đồ lại sợ hỏi nhau

Là Ai Ai vậy vậy Ngài là Ai ?

Ngay cả bão táp phong ba

Vội im tức khắc Lời ra phán cùng 

- Ngài là Thiên Chúa Chí Tôn

-Ngài là Chúa tạo càn khôn muôn lòai

-Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng

- Ngài là duy nhất độc tôn năng quyền .

 

-Theo ý Mathiơ 8 --Bị bão giữa biển ,

----------------------

Có biết bao trận bão trong đời

Có biết bao vùi dập nổi trôi

Có biết bao tai ương rình rập

Có biết bao sóng dữ ngạo cười 

 

Đời có Cha đời luôn bình an

Đời có Cha yên tâm vẹn Tình

Đời có Cha tay Ngài phù hộ

Đời có Cha giải thoát lầm than

 

Những ai thực sự có Ngài

Mới hiểu có Chúa phước dài mãi theo

Cuộc đời không sợ cô liêu

Không sợ nguy hại bao nhiêu thế nào

Vì Cha tột đỉnh Chí Cao

Cha luôn cùng những người trao tin Ngài

Cửa này đóng , Chúa mở ra

Cửa khác có lối sáng lòa tình thương

Tình Ngài dân Chúa hưởng chung

Huyết Chúa đã chuộc đồi xưa nhục hình

Tình Ngài đời đời an bình

Hãy tin Thiên Chúa : Phước tình Cha ban .

 

This post was modified 1 year ago by Ban Mai 1234

ReplyQuote
Share:
(Visited 17313 times, 1 visits today)

Please Login or Register