Forum

MẸ KỂ CON NGHE  

Page 2 / 5 Prev Next
  RSS

(@ban-mai-1234)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 242
22/09/2017 3:50 pm  

Loài người gia tăng trên mặt đất

Con gái loài người rất đẹp xinh

Các con trai Chúa đi xuống lấy

- Là các thiên sứ đã phạm sai-

 

Đức Chúa Trời bèn phán thế này :

Thần ta chẳng cùng loài người luôn

Trong lầm lạc loài người xác thịt

Cho thọ một trăm hai mươi thôi .

 

Đời đó , đời sau trên mặt đất

Loài người cao lớn sanh ra đời

Những người mạnh dạn ngày xưa ấy

Là những tay anh hùng có danh .

 

Chúa thấy sự hung ác gia tăng

Ý tưởng hung ác luôn hoàng hoành

Chúa tự trách buồn lòng , Ngài phán :

Ta sẽ hủy diệt khỏi đất này

Loài người mà Ta ̣đã dựng xong ,

Từ loài người cho đến muông thú .

 

Nhưng Nô-ê được ơn trước Ngài

Là người trọn vẹn sống ngay lành

Ba con trai : Sam . Cham , Gia phết

Nhà tám người được  Chúa biệt riêng .

 

Thế gian bấy giờ đều bại hoại

Đức Chúa Trời phán cùng Nô-ê :

Kỳ cuối cùng muôn vật đã sắp

Vì loài người đầy dẫy hung hăng

Ta sẽ diệt trừ họ cùng đất .

 

Ngươi hãy đóng ngay một chiếc tàu

Bằng cây gô-me , chia nhiều phòng

Hãy trét chai trong ngoài kỷ vững

Ba trăm mét bề dài thân tàu

Bề ngang năm mươi , cao ba mươi .

 

Tàu một cửa sổ cao một mét

Một cửa bên hông giúp ra vào

Tàu sẽ hình thành ba tầng chắc

Còn Ta cho mưa xuống diệt chung .

 

Nhưng Ta lập giao ước cùng ngươi

Gia đìng tám người được an toàn .

Các sanh vật mỗi cặp trống mái

Ở cùng ngươi sự sống vẫn còn .

 

Ngươi hãy trữ thức ăn cho dư

Thời gian chờ đợi khi xong xuôi

Nước rút vẫn còn cuộc sống mới

Nô-ê tuân lệnh vội đóng tàu .

 

 

 

 

Edited: 1 year  ago

ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 246
24/09/2017 4:46 am  

Ông Nô-Ê đóng tàu

 

Thiên sứ  Satan Ác kéo lôi

Bao người nhẹ dạ đã mê mồi

Làm theo điều xấu sanh con lạ

Rất mạnh khổng lồ ác đúng ngôi !

 

Nô-Ê thánh thiện là người tốt

Ông ấy tin Người Chúa rất thương

Ngày nọ Trời ban diệt kẻ ác

Gia đình được cứu phải đúng đường …

 

Khởi sự hôm nay tàu đóng vội

Quanh tàu chai trét nước chẳng vương

Nhiều năm ròng rã làm vất vả

Lớn quá con tàu thật vạn khương

 

Kế hoạch đề ra nòi giống chọn

Muôn loài thú vật phải một đôi

Hai con mỗi thứ là đực cái

Trống mái chim muông mãi trường tồn

 

Ông Nô đúng lệnh theo lời Chúa

Lục đục lên tàu cửa đóng then

Thấp thỏm bon chen khóa đóng lại

Bồng bềnh chuẩn bị thét loa kèn …

 

Phần sau nối tiếp là gì vậy ?

Chớ vội Ban Mai sẽ viết kèm !

 

 

 


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 242
26/09/2017 7:21 pm  

Đức Chúa Trời phán cùng Nô-ê 

Ngươi và cả nhà hãy vào tàu

Vì về đời này Ta có thấy

Ngươi sống công bình trước mặt Ta

 

Còn bảy ngày nữa mưa sẽ xuống

Trong bốn mươi ngày bốn mươi đêm

Tra sẽ tuyệt diệt khỏi trên đất

Hét thảy các loài Ta dựng nên

 

Nô-ê vâng lệnh theo lời phán

Khi lụt xảy ra nước tràn đầy

Lúc Nô-ê được sáu trăm tuổi

Vào tàu cùng vợ và các con 

Cùng vật thanh sạch , không thanh sạch

Y như lời Chúa phán dặng người .

 

Sau bảy ngày , lụt khắp mặt đất

Năm sáu trăm của đời Nô-ê

Tháng hai , mười bảy , chánh ngày đó

Các nguồn của vực lớn nổ ra

Và các đập trên trời mở xuống

Mưa trên mặt đất bốn mươi ngày 

Nước càng dâng mạnh nâng tàu nổi

Các ngọn núi cao đều ngập vùi

Các loài xác thịt đều chết ngộp

Mọi loài trên đất bị diệt vong

Chỉ còn tàu Nô-ê được sống

Một trăm năm mươi ngày nước dâng .

 

 


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 246
27/09/2017 4:22 am  

Trận lụt lớn nhất

 

Thình lình trút đổ trận mưa to

Ồ ạt bao la phủ xuống lò

Nhăn nhở bên ngoài người chế nhạo

Không lâu hoảng hốt sẽ càng lo

 

Dâng cao lũ thác hoài càn quét

Tầm tã miệt mài ngập làng ven

Đá tảng cuộn trôi nhìn thấy sợ

Dân làng hối hận ước mong manh ...

 

Một ngày nắng sáng đẹp tinh anh

Cửa mở tàu ra thấy chẳng lành

Xác chết lùa sông trôi biển lớn

Lềnh bềnh kẻ ác khổng lồ xanh !

 

Nước rút tàu ông kẹt núi nhanh

Thời gian tù túng nhẩm tay rành

Hơn năm vất vả trong cần kiệm

Tượng tượng giờ đây sướng ơn lành …

 

Thú vật cho ra thả chạy quanh

Mênh mông bát ngát miệt đồng xanh

Chim muông cánh vút trời quang đãng

Đất hứa ông Nô định xứ này

 

Kinh Thánh bây giờ còn ghi lại

Lòng tin đã dạy Chúa quả hay

Tin Lành gieo rắc bao thời đại

Trận lũ năm xưa chuyện ánh vời ….

 

 


Lena liked
ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 242
27/09/2017 4:04 pm  

Rồi  đến ngày hết cơn nước lụt

Đức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê

Ngài khiến gió mạnh thổi ngang đất

Nước dừng lại bèn rút từ từ

 

Các nguồn lớn , các đập trên trời

Ngài ngăn mưa không cho sa xuống

Nước khỏi đất vừa hạ vừa giựt

Một trăm năm mươi ngày mới rút

Đến tháng bảy vào ngày mười bảy

Thuyền Nô-ê tắp núi A-ra-rát

Cho đến tháng mười , ngày mùng một

Mấy đỉnh núi đó mới lộ ra .

 

Được bốn mươi ngày , Nô-ê mở cửa

Thả con quạ ra , nó liệng chao

Cho đến khi nước khô mặt ̣đất

Người mới thả con bồ câu ra

Để xem thử nước bớt nhiều chưa

Nhưng bồ câu chẳng thể đáp xuống

Bèn quay về trong tàu cùng người

Vì nước còn khắp cả trên đất

Người bắt bồ câu lại cùng người

 

 Bảy ngày nữa , thả bồ câu ra

Đến chiều bồ câu về cùng người

Mỏ nó ngậm lá ô-li-ve

Nê-ô hiểu nước đã giảm bớt

 

Người đợi thêm sau bảy ngày nữa

Thả bồ câu ra cho bay đi

Lần này bồ câu không về nữa

 

Nhằm năm sáu trăm một Nô-ê 

Ngày mồng một tháng giêng năm đó

Nước đã giựt bày mặt đất khô

Nô-ê mở mui tàu nhìn khắp

Thấy đất đã se , khô bày ra .

 

 

Edited: 1 year  ago

ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 246
28/09/2017 2:06 am  

Cây cầu vồng đầu tiên

 

Đất ráo khô nhanh để bắt đầu

Gia đình hạnh phúc đón đời sau

Cầu vồng xuất hiện đầu tiên đó

Nhắc nhở từ đây hết lụt rồi

 

Tối đen cuộc sống này đoạn chót

Đức Chúa y lời đã thốt môi

Hứa hẹn nên tin vì chiếu tỏa

Bảy màu lấp lánh rọi sáng lòa

 

Một tháng mười ngày - mặt trời pha

Mười ngày một tháng - ánh trăng nhòa

Dâng cao trận lớn Hồng Thủy ngập

Nhân thế hoàng tàn Chúa hứa tha

 

Hủy diệt mà chi còn cớ sự

Nhiều người tích cực  thờ Kito

Còn ai đối nghịch không tin Chúa

Soi xét Nô-Ê để cứu mình

 

Những lúc lòng buồn ta lắng nhẹ

Nghe Người an ủi tự mình thôi

Lung linh bảy sắc Cầu vồng đẹp

Hình tượng yêu thương để kính Ngài …

 

 


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 242
29/09/2017 6:21 pm  

Thiên Chúa phán cùng Nô-ê

Cả nhà ngươi hãy đi ra khỏi tàu

Các vật cũng hãy thả ra

Thêm nhiều trên đất sản sanh cho đầy

 

Vâng lời , Chúa dạy kính dâng

Nô-ê dâng của lễ thiêu tạ Trời

Các loài thanh sạch dâng lên

Đức Giê-Hô-Va hưởng lấy mùi thơm , nghĩ thầm :

Ta chẳng vì loài người đây

Mà rủa sả đất theo cách đã làm

Vì loài người vốn xấu xa

Từ khi còn trẻ đã lòng không hay .

Ta cũng sẽ chẳng hành thêm

Các vật Ta đã dựng nên khắp loài

Vì hể đất còn bao lâu

Thì mùa gieo gặt xứng câu phải làm

Ngày và đêm sẽ bốn mùa 

Luật này không tuyệt khi còn thế gian .

 


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 246
30/09/2017 4:59 am  

Tháp lớn được xây dựng

 

Từ đó dân gian đông đúc người

Gia đình phân hóa nhánh tràn tươi

Giống truyền khắp nẻo tràn mặt đất

Cháu chắt nhân đôi tính gấp mười

 

Lắm đứa bon chen là kẻ ác

Tôn mình vua chúa bậc vương gia

Cháu con Nim-Rốt đây là một

Bắn giết muôn loài thú vật hoang

 

Cuộc sống thiên nhiên tưởng vẫn thường

Quây quần một thứ tiếng yêu thương

Cùng chung ngôn ngữ nghe và nói

Nim-Rốt lên vua rất độc tài…

 

Phát lệnh ban ra xây tháp đại

Cao tầng chót vót tận đỉnh mây

Tôn vinh xác thịt thân mình đấy

Nổi tiếng ta đây một kiếp nầy !

 

Nhưng rồi Đức Chúa cho dừng lại

Tiếng nói dân làng chợt đổi thay

Chẳng thể hiểu nhau ngừng tháp dựng

Ba Bên lộn xộn bỏ thành xây !

 

Loài người bỏ xứ tràn đi khắp

Tiếng nói từng nơi khác ngữ rồi

Luật lệ khoanh vùng chia cắt nhỏ

Lan tràn mặt đất mãi từ đây …

 

 

Edited: 1 year  ago

ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 246
01/10/2017 3:47 am  

Áp-ra-ham bạn Chúa

 

Nước lụt qua rồi chuyện đổi thay

Nô-Ê già chết đến một ngày

U-rơ thành quách ra đời có

Ápraham đặc biệt Chúa thích ngay

 

Bỏ xứ Ra-ham đi xa lắm

Dựng lều giết thú sống Ca-na-an

Cầu may Chúa giúp đông con cái

Của cải ngập bồ bọn tớ trăm

 

Sa-ra tẻ lạnh chẳng có con

Tuổi trăm ông Áp sắp cạn mòn

Hô-Va lệnh phán chia nhiều tộc

 Chúa đã y lời chọn một con ….

Edited: 1 year  ago

ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 242
03/10/2017 2:20 pm  

Chúa chọn Áp-ram thành một dân lớn

Lìa xa quê hương ra tên Áp-ra-ham

Chúa hứa ban phước người nên nguồn phước

Người thành tổ các chi tộc thế gian

Ai chúc phước người , được Chúa chúc phước

Ai rủa sả người sẽ bị Chúa rủa .

 

Chúa đồng với người , ra khỏi Cha-ran

Tuổi bảy lăm có cả vợ Sa-rai

Cùng cháu Lót , mang theo hết gia tài

Nhiều đầy tớ đến xứ Ca-na-an

 

Rồi nơi cây dể bộp

Của Mô-nê , Si-chem

Đức Giê-Hô-Va hiện ra

Chúa phán cùng người rằng :

 

Ta sẽ ban giòng ngươi

Đất này làm cơ nghiệp

Áp-ra-ham lập bàn thờ

Cho Đức Giê-Hô-Va

 

Từ đó , người qua núi 

Về phía đông Bê-tên

Người lập một bàn thờ

Cho Đức Giê-Hô-Va

 

Người cầu khẩn danh Ngài

Người vừa đi , đóng trại

Lần lần đến Nam phương .

 

 

Edited: 1 year  ago

ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 246
27/11/2017 3:29 am  

Áp-ra-ham và Y-Sác

 

Từ sau lũ lụt mất Nô-Ê

Cuộc  sống bình yên đã hiện về

Bạn Chúa là Áp-ra-ham tên gọi

Vâng lời kính Chúa dạ tuyệt mê

Ca-na-an xứ sở lều căng ở

Tôi tớ bầy chiên sống đề huề

Trăm tuổi mới sanh con Y-Sác

Già sanh quý tử tạ tung hê ...

 


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 246
27/11/2017 4:10 am  

Đức Chúa Trời thử lòng Áp-ra-ham

 

 

Những tưởng nuôi con sẽ trưởng thành

Một ngày Chúa thử phải cho nhanh :

Dâng con huyết đổ đừng thương tiếc

Kính Chúa vâng lời giết đầu xanh !

Run rẩy cầm dao kề con trẻ

Lòng tin chiến thắng dạ thiên thanh

Ngờ đâu bụi vướng chiên thế mạng

Thử thách dâng con Chúa biết  rành ....

 


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 246
28/11/2017 3:15 am  

Vợ Lót thành tượng muối

 

Áp-ra-ham với Lót sống cùng nhau

Họ phải chia xa để được giàu

Địa hạt Giô-Đanh phần của Lót

Đồng xanh bát ngát thức tràn phau

Nhà xây cất lớn Sô-đôm ở

Hủy diệt trong thành Chúa đã rao

Phải trị Sô-Gô vì ác độc

Nhưng đừng quay lại ngó đằng sau !

 

Gia đình ông Áp hoảng chạy mau

Dắt vợ hai con thoát bỏ màu

Tiến ngọn đồi hoang không bị giết

Vâng lời Lót chạy chẳng nhìn sau

Vợ ông ngoái cổ rồi dừng lại

Bị hóa thành ra tượng muối sầu

Sự sống Ngài ban bài học tốt

Cãi lời mất sống chuyện ghi sâu !

 


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 246
28/11/2017 4:04 am  

Y-Sác lấy vợ hiền

Phụ nữ Ca-na-đan chẳng muốn đâu

Áp ông nảy ý định trong đầu

Cưới dâu hiền thảo vợ cho Sác

Trở lại Charan quãng dãi dầu

Cưỡi lạc mười con đường tới giếng

Nguyện cầu sẽ có một nàng dâu

Vừa đâu bỗng thấy người con gái

Múc nước dâng ông - rất khó lâu

 

Áp ông ngủ lại bởi mong câu

Cưới vợ cho con thoát mộng sầu

Chăm chỉ , siêng năng như mong đợi

Đã có Rê-bê-ca gái đẹp cầu

Trờ về Cadan chàng Sác đón

Đoàn viên dọn tiệc bởi mừng dâu

Tạ Ơn hạnh phúc Ngài ban tặng

Được vợ hiền ngoan đức nhiệm mầu .

 


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 246
01/12/2017 3:47 am  

VỢ CHỒNG Y-SÁC ĐẺ SANH ĐÔI 

 

Vợ chồng Y Sác đẻ sinh đôi

Gia Cốp mẹ yêu tánh sáng ngời

Cha quý Ê-Sau săn bắn giỏi

Thời gian nội Áp vụt xa khơi !

 

Ê-Sau cưới vợ tuổi bốn mươi

Vợ nó người Canan chẳng phụng thờ

Gia-Cốp được cha ban phúc lớn

Lo buồn mẹ sợ dâu Canaan….

 

Vâng cha Gia-cốp đã lên đàng

Chẳng quản đường xa lắc bạt ngàn

Lặn lội Charan tìm vợ tốt

Xứ này nổi tiếng gái thờ Cha !

 

LaBan có cặp con gái đẹp

Gả nốt hai nàng bởi rể ngoan

Thời đó Cha cho ông lắm vợ

Bây giờ chỉ lấy một bà thôi …

 


ReplyQuote
Page 2 / 5 Prev Next
  
Working

Please Login or Register