Forum

MẸ KỂ CON NGHE  

Page 4 / 5
  RSS

 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
05/01/2018 1:13 am  

BĂNG QUA BIỂN ĐỎ

 

Tai vạ thứ mười đã giáng ra

Phara phải thả I-sơraen mà

Đàn bà , con trẻ , trâu bò nữa

Đông đảo người dân kéo tránh xa

 

Ai tin Đức Chúa đều theo cả

Lũ lượt kéo xe của cải nhà

Ai Cập Pharaon nhìn tức tối

Còn đâu nô lệ để làm tôi ?

 

Nghĩ rồi Phara lại đổi ý

Đánh ngựa rượt theo bắt Isơ

Lúc đó dân Is dừng Biển Đỏ

Sau lưng đối thủ đã cận kề

 

Làm sao tiến bước ngay Biển Đỏ 

Hò hét quân Pha tiến tới rồi ?

Sỡ hãi dân ta đà tím tái

GiêHoVa phán gậy phép hỡi Môise !

 

Bỗng đâu gió thổi luồng rất mạnh

Rẽ nước chia đôi toạc biển lành

Hồ hởi dân Is tràn xuống chạy

Qua bờ biển cạn chẳng hề chi …

 

Còn quân Ê-díp nhìn quá giận

Vội vã tràn theo kịp chuyến đường

Được nửa chừng thôi nhưng lạ quá ?

Bất ngờ sóng lớn cuộn  tràn dâng

 

Ôi thôi , sóng dữ không còn kịp

Gào thét mà chi nước cuốn rồi

Tất cả quân binh đều chết hết

Tường thành biển nước lấp Êto

 

Anh hùng gậy phép giơ Biển Đỏ

Hiển hách ghi công đánh giặc thù

Nhảy múa ca vang bà đánh trống

Oai hùng ném ngựa tạ Ơn Cha …

 

 

 

 

 


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
07/01/2018 2:12 am  

THỨC ĂN MỚI

 

Thoát khỏi xứ Pha được tháng rồi

Người dân lo lắng đói mà thôi !

Đồng hoang vắng vẻ vì trơ trụi

Chẳng thứ gì ăn đất khó trồng ?

 

Chúa phán đừng lo người sẽ có

Một loài thức mới tự trời rơi

Môi-Se dặn kĩ ăn đủ lấy

Chớ có tham lam sẽ bị giòi

 

Đến sáng hôm sau mặt trời ló

Từ trời rơi xuống vật gì trong

Nhìn nhau ngơ ngác là màu trắng ?

Đó Bánh MaNa vị mật ong .

 

Một tuần bánh rớt dân thường nhặt

Thứ sáu nhiều hơn cất để dành

Thứ bảy ăn bù theo ý Chúa

Đây là phép lạ bánh không hư !

 

Thời gian dân Is trong đồng vắng

Được Đức Hô-Va dưỡng thực đều

Thức mới Ngài nuôi dân ấm bụng

MaNa bánh lạ Cựu Ước xa…

 

 


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
11/01/2018 3:41 am  

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ban luật pháp

 

SiNai ngọn núi Chúa tìm ra

Dân Is dừng chân đợi dưới này

Ngài muốn đàn dân là con Chúa

Môi-Se tương tác lệnh làm theo

 

“Ngoài Cha chẳng thể thờ ai khác

Ta đã đưa ngươi khỏi Díp-tô !”

Đỉnh núi tràn ra đầy khói tỏa

Vang lừng sấm sét phép là Cha .

 

Môi-Se vâng lệnh lời ghi chép

Luật lệ Ngài ban bảng đá rành

Truyền ở Ngày đêm trên núi lạ

Bốn mươi nhật nguyệt đủ điều canh …

 

Trươc mặt người dân Mười Luật Lệ

Mười Điều Răn dạy Chúa liệt kê

Ngoài ra có những điều răn nữa

“yêu mến Hô-Va hết  tấm lòng!”

 

Điều nữa vô cùng là quan trọng :

“Yêu mình như chính cả tha nhân”

Hai điều lớn nhất Hô-Va chọn

Dân Is từ nay đã nhận Ngài !


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
12/01/2018 3:32 am  

CON BÒ VÀNG

 

Vòng vàng nấu chảy tạc hình mơ

Dân đúc bò tơ muốn tượng thờ

Tiệc mở đùa vui vì hớn hở

Hô-Va giận lắm khó làm ngơ

 

Ngài bèn truyền phán lòng buồn bực

- Này hỡi Môi-Se chúng phản thầy

Quên luật điều răn ta ban đến

Bây giờ hành sự chuyện tùy ngươi .

 

Môi-Se xuống núi nhìn cảnh tượng

Nhảy múa dân vui đúc tượng bò

Tức quá ông quăng tàn mảnh vụn

Rồi còn ghiền nát hóa bụi tro…

 

Ông còn gươm rút ra ngoài vỏ

Những kẻ to gan đúc tượng bò

Giết hết bọn người trên ba vạn

Chớ thờ thần giả để hại ta …

 


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
12/01/2018 3:46 pm  

Em xin ghi thêm về dân Chúa

Là tuyển dân thông minh nhất hành tinh

Dân Do Thái được Chúa ban phước

Bác học , thiên tài đều nơi đây

Giàu có khôn ngoan khó thể sánh

Do Thái quốc gia luôn phú cường 

Do Thái góp phần nền hưng thịnh

Trên mọi lãnh vực thế giới này

 

Như thời gian họ ở Ai Cập

Ba Kim tự tháp được dựng xây

Do trí khôn Chúa ban cho họ

Khi Pharaôn bắt họ phu tù .

 

Dầu mấy ngàn năm đã trôi qua

Trơ gan tuế nguyệt giữa phong ba

Không hề suy suyển Kim tự tháp

Thế giới tấm tắc ngợi tài ba

 

Công nghệ nay phát triễn tột bực

Vẫn không thể hiểu sự khôn ngoan

Mấy ngàn năm trước Chúa cho họ

Làm sao dựng nổi ra công trình

Bằng đá nguyên khối của thời đó

Làm sao di chuyển đưa lên cao

Sít sao trùng khớp như phép lạ

Kỳ quan cổ đại Chúa giúp cho .

 


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
13/01/2018 4:09 am  

- Cám ơn Ban Mai đã phẩy bút phụ ghi thêm cho mọi ngời cùng hiểu hơn .

 

Ơn em mách nhỏ phụ ghi thêm

Chúa giúp người xưa đá tạo nền

Tự Tháp vang danh người Ai Cập

Phraon Vua ác buộc lầm than

 

Kì quan bậc nhất thời cổ đại

Nô lệ oán than lộng khổ nàn

Do Thái ngày nay truyền lịch sử

Nhờ Cha ban phước thoát gian nan

 

Tấm tắc người khen nầy tuyệt tác

Bây giờ thế giới vẫn phân minh

Phê bình Do Thái là bậc nhất

Nhận Chúa thông minh quả hữu tình !

 

Bao nhiêu hình ảnh đà minh chứng

Du lịch thời nay đã đến đây

Miệng há tròn môi - Ồ tuyệt đẹp

BanMai phước Chúa được đến rồi …


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
14/01/2018 3:33 am  

ĐỀN TẠM thờ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

 

Hô-Va truyền dạy với Môi-se

Lều tạm thờ Cha ráng dựng đền

Tháo lắp di dời khi cần đến

Vừa lòng ráp lại dễ khuân theo

 

Này là buồng lớn để thờ Cha

Buồng chính bên trong có tủ thờ

Tế lễ đốt nhang hương khói tỏa

Chân đèn bảy ngọn - bánh Mana..

 

Còn đây buồng nhỏ kề lều cuối

Sẽ thấy hòm rương giao ước Người

Thiên sứ hai bên vàng óng ánh

Bảng đá trong rương Mười Điều Răn !

 

Hô-Va lại chọn đủ anh em

Tế lễ Môi-Se cả  A-Rôn

Thờ phượng Giê-Hô-Va chính thống

Ngoài sân đền tạm bể nước mưa

 

Trên bàn vật chết thiêu hiến tế

Tế lễ dâng lên nước rửa tràn

Giữa trại linh thiêng đây lều tạm

Bên ngoài dân Is sống chung quanh ..

 


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
26/02/2018 2:46 am  

Giô Suê và Ca Lép được trở về Canan

 

Canan nhớ lắm muốn về quê

Bọn ác bây giờ chiếm khó về

Dọ thám đưa ra Môi tính kế

Thăm dò nguời tốt dạ yên bề

 

Canan đất đẹp giờ trù phú

Quả lớn nho chùm sống thật mê

Nhưng dân Isơ lo sợ mình bị bắt

Nên lòng muốn chọn tướng thay Môi

 

Ca Lép và Giô Suê người tin cậy

Khuyên lời có Chúa ở cùng ta

Không nghe chúng muốn cầm gươm giết

Thịnh nộ Hô-Va phép ứng liền :

 

“Xứ Díp từ nay đồng vắng lạnh

Hoàng tàn khó sống bốn mươi năm

Giô-Suê - Calép Ngài tha thứ

Vào xứ Canan thoát ách phàm “ !

 

Mười hai dọ thám xứ Canan

Chỉ có hai người đức trung thành

Cảnh báo cho ai lòng chống nghịch

Tin Ngài sẽ được toại ý Cha …


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
18/03/2018 4:40 am  

CÂY GẬY ARÔN TRỔ HOA

 

Dân ngờ dẫn dắt đó người  sai

Tế lễ A Rôn chẳng có tài

Đó kẻ CôRê cùng dân Is

Môi-Se kéo họ gặp Hô Va

 

Giê Hô nóng giận cho đốt rụi

Kẻ ác cùng lều bị lửa thiêu

Đất nứt mở ra gào tiếng khóc

Cô Rê bị nuốt chết thân liều

 

Miếng dát bàn thơ Ngài cảnh cáo

Ngoài Rôn thượng thẩm chẳng còn ai

Gậy này đặt trước trong đền tạm

Ngày mới nhìn ra sẽ biết người !

 

Hôm sau tảng sáng thấy một người

Gậy trổ hoa tươi trái đẹp tươi

Thượng thẩm từ đây thầy Tế lễ

A Rôn hân hạnh chức ban đầy …

 

 


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
23/03/2018 4:21 am  

MÔI-SE ĐẬP GẬY VÀO ĐÁ 

 

Mana thực phẩm bánh nuôi dân

Bốn vạn năm qua được sống dần

Cắm trại Ca-Đe rời Ê-Díp

Nơi này rắc rối phải dời quân

 

Nào ngờ nước uống cùng thực phẩm

Thiếu thốn làm sao kiếm cách nào

Dân Is buồn phiền gào thống thiết

Môi-Se cầu nguyện Chúa trời cao

 

Hô-Va phán xuống bầy dân sự

Tảng đá thầm thì sẽ mạch ra

Gậy đập MoiSe hai lần tiếp

Tuôn trào đủ nước vật cùng ta …

 

Sai lời nói dối phạt từ Cha

Chính Chúa ban ra nước uống mà

Nói dối MoiSe mình phép lạ

Đau lòng Chúa phạt buộc đi xa

 

Ca-Đe giã biệt đành tìm núi

Tới đỉnh Hô-Rơ sống đến già

Chỉ ít lâu sau thượng phẩm mất

Dân buồn thương khóc nhớ A-Rôn

 

Ê-Lêasa kế vị con trai trưởng

Chức vụ thay cha lễ giáo đường

Thượng thẩm noi gương quyền chức trọng

Dân tình xứ Isơ được bình chăng ?? ?…


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
23/03/2018 7:31 pm  

Đời đời cung kính Đức Chúa Trời

Tình Cha thương dân Ngài tuyệt vời

Phép lạ hằng hà khôn xiết kể

Quyền năng tuyệt đối giải cứu dân

Do Thái khôn ngoan Cha ban tặng

Đất cằn Ngài giúp thành phì nhiêu

Mạch sống tuôn tràn dòng phước hạnh

Từ cổ chí kim Chúa phục hưng .

 

 

 

 


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
25/03/2018 4:59 am  

CON RẮN BẰNG ĐỒNG

 

Mana bánh tốt Chúa ban ra

Bảo chán dân Is chẳng thích mà

Chúa phạt vì chê đồ thực phẩm

Từ nay rắn cắn mạng trầm kha

 

Người dân sợ hãi bầy rắn độc

Biết lỗi  xin Môi bỏ phạt này

Cầu nguyện xin Cha ơn phép lạ

Xa lìa bầy rắn hại dân reo

 

Hô-Va lệnh phán từ nay sẽ

Có rắn bằng đồng cột đóng treo

Hễ những người nào mà bị  cắn

Nhìn lên sẽ hết bệnh lìa xa

 

Loài người phải chết bởi thời gian

Tật bệnh trầm kha cũng tử mà

Bài học khôn ngoan từ Đức Chúa

Giê-Su cứu thế phải nhìn xa..

 

Rắn treo đóng cột chuyện đã qua

Tưởng nhớ Người treo thánh giá quà

Giải cứu từ nay là Con Một

Ai tin Cứu Thế sống đời ta …

 


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
26/03/2018 3:58 am  

CHUYỆN CON LỪA BIẾT NÓI

 

BaLam chửi rủa đám dân lành

Lừa cỡi trên mình gặp lính canh

Ba Lác thay dân đi đối lại

HôVa giúp đỡ phép toàn nhanh

 

Ngài sai thiên sứ tay gươm cản

Hắn chẳng thấy gì tuốt gậy ra

Định đánh lừa ta vì quá giận

Lừa nằm xuống đó chẳng thèm đi

 

“Mầy làm mất mặt  ta rồi nhé

Nếu có gươm đây sẽ giết mày !”

Bỗng nói nên lời lừa đối lại

“Tôi làm mất mặt ông hồi nào ?”

 

Nhìn ra thiên sứ gươm cầm cản

Phải tránh đường ngay kẻo tử oan

Biết Chúa linh thiêng Ngài giúp đỡ

BaLam sợ hãi phép nhìn ra .

 

Chúc vội ba lần cho dân Is

Hô Va đổi khác chuyện hung hăng

Thay vì rủa xả còn chúc đẹp

Nhắc mãi Kinh xưa chuyện chú lừa !


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
08/04/2018 5:00 am  

GIÔ-SUÊ  TRỞ THÀNH  LÃNH ĐẠO MỚI

 

Hô Va , Chúa đã phán Môi-Se

“Hãy báo Giô-Suê phải tiến về

Dẫn dắt dân Is vào đất hứa

Yên lòng có Chúa ở cùng ngươi !”

 

Môi-Se hành sự theo lời dạy

Leo đỉnh Nê-bô báo mọi người

Từ đó nhìn xa ôi đất đẹp

Nời này con cháu được vào chung

 

Tại đỉnh Nê-bô cùng chung sống

Nhưng rồi cũng đến tuổi lìa xa

Dân làng tiếc nhớ buồn thương khóc

Nhưng có Giô-Suê lãnh đạo nhà .

 

Từ giòng Giô-Đanh nhìn xứ lạ

Mảnh đất yên lành rất đẹp xanh

Phép lạ Cha ban người lãnh đạo

Tin Người có đức trị an sinh …

 


ReplyQuote
 Lena
(@lena)
Reputable Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 309
11/04/2018 3:46 am  

RA-HÁP  GIẤU NGƯỜI DO THÁM 

 

Vượt khó qua sông phải sẵn sàng

Giô-Đanh sóng mạnh thổi lùa ngang

Hai người thám tử đi dò trước

Lệnh của Giô-Suê phát rõ ràng !

 

Đất hứa Canaan lời Chúa dạy

Nhưng mà muốn đến phải qua sông

Thăm dò bắt được thì bức tử

Ra Háp là người giúp thám nhân

 

Ra Háp nàng ta đà chứng nhận

Tin HôVa phép lạ thật khôn nguôi

Bằng lòng lén giấu người trên nóc

Đáp trả lòng tin hãy cứu nhà .

 

Này là dây đỏ cột ngay cửa

Tín hiệu được tha  sẽ nhớ rồi

Giết hết không từ nhà chẳng cột

Giê-rico hẹn chiếm lại thành tôi

 

Trở về thám tử trình bày hết

Mọi chuyện thuật ra với trưởng làng

Biển đỏ ngày xưa Người đã giúp

Giô Đanh chảy xiết Chúa đành sao ?

 

 

 


ReplyQuote
Page 4 / 5
Share:
(Visited 17232 times, 1 visits today)

Please Login or Register