Forum

Một Ngày An Vui  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 363
27/01/2019 9:07 pm  

Một ngày an vui một ngày tốt lành

Như mọi ngày Cha ban sống phước hạnh

Con yêu Chúa lòng bình an hi vọng

Trong cuộc đời con luôn khẩn tạ ơn

 

Trong bao nhiêu gập ghềnh cỏi trần thế

Có hề chi khi có Chúa đi cùng

Sóng đại dương nhiều phong ba bất tận

Sóng Ngài đưa trong tiếng phán tĩnh yên

 

Bão vâng lời Ngài thuyền không chông chênh

Gió theo tiếng Ngài nhẹ lay như ru

Mưa đổ ầm thác lời Ngài hạt nhỏ

Đời cứ đổi thay có Ngài đời an

 

Rồi thời gian qua mau

Cho đêm vào canh thâu

Đèn thắp dầu chờ đợi

Ngài rực sáng tinh cầu

 

Cô gái đồng trinh nôn nao Chàng Rể

Áo trắng choàng vào tiệc cưới rước dâu

Cửa đóng lại rồi hội chung hoàn khải

Chàng Rể yêu thương Hội Thánh chiên ngoan 

 

Cùng lắng nghe tiếng Ngài

Cùng phải theo lời Ngài

Không lấy nghe làm đủ

Nhưng làm theo ý Ngài

 

Xin đi mỗi ngày lòng xin không nao

Câu ca vang lừng nhạc thánh Ngài trao

Để không chiêm bao nhưng ̣để thực hữu

Tình Cha rất thực đụng chạm xức dầu

 

Dầu yêu thương quyền năng

Cho đời lòng kính dâng

Tạ ơn Cha Chí ái

Lạy Thiên Chúa : Phục vâng .


Quote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 363
29/01/2019 4:04 pm  

Nụ trên môi không tàn

Hoa thắm mãi mùa sang

Nụ tình Cha trao tặng

Nụ kính Chúa Chí Tôn

 

Hương thơm Cha từ ái

Hưởng chữa lành hình hài

Ngày đi tới ngợi Cha

Đời đức tin tạ ơn

 

Con bướm xinh tung cánh

Hoa xuân cười trong nắng

Vạn vật động sống vui

Cây trong gió vỗ lời

 

Như lời ca chúc tụng

Trong Chúa đầy ánh sáng 

Tình Chúa ban vạn vật

Thiên nhiên xin tụng tán


ReplyQuote
Share:
(Visited 13601 times, 11 visits today)
  
Working

Please Login or Register