Forum

Ơn Phước Chúa  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
08/02/2019 2:50 pm  

Em tung vạt trên đường

Mùa xuân về trên lối

Nhún nha chân không vội

Mặt trời vừa lên cao

 

Kính râm che chắn mắt

Thấy râm râm khung trời

Thấy mọi người dễ chịu

Cũng thấy mình hơi điệu

 

Em đi ngang ngọn cỏ

Ơ kìa cỏ nở hoa

Em ngắm cụm hoa vàng

Như hướng dương trong nắng

 

Em ngồi rạp xuống đất

Nhìn trời mây khoảng không

Thấy lòng mình nhẹ tênh

Đất trời này quá đẹp

 

Vì em luôn có Chúa

Chúa biết rõ lòng em

Chúa biết em kính yêu

Tôn thờ Cha Chí Ái

 

Em tương giao cầu nguyện

Em trình Cha nỗi niềm

Lạy Cha Thánh Chí Cao

Bao linh hồn trông đợi

Lạy Cha xin cứu rỗi

Những tâm linh bơ vơ

Những người chưa biết Chúa

Xin Cha đoái khai sáng

 

Cầu Chúa trong năm nay

Thêm nhiều vào thiên quốc

Thật lắm người Chúa cứu

Như hạt gieo đất tốt

 

Để rôì hạt nảy mầm

Sinh sôi rắc lời Cha

Đời hưng thịnh nở hoa

Kính nhờ ơn phước Chúa .


Quote
Share:
(Visited 17313 times, 1 visits today)

Please Login or Register