Forum

Vô Vàn Ơn Cha  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
08/05/2019 2:00 pm  

Con vẫn gẫm suy những nỗi niềm

Chỉ tình Thiên Chúa thật vô biên

Con yêu tình đẹp Ngài ban tặng

Con quý biết bao được tĩnh tâm

 

Trong Cha những giây phút trầm lắng

Nghe Cha nhủ khuyên luôn ân cần

Cha yêu nhân loại yêu bất tận

Cha yêu từng đứa con thế trần

 

Dù chúng con làm buồn Cha lắm

Cha luôn kêu gọi hãy ăn năn

Hãy quay về tình Ngài chiếu sáng

Xóa sạch tội lỗi của muôn dân

 

Chúng con yếu hèn Cha biết rõ

Chúng con nghịch phản đáng trầm luân

Nhưng khi xin Cha Ngài luôn nhậm

Rửa sạch tội qua Huyết Chiên Con

 

Lạy Cha Thánh , lòng con kính cẩn

Dưới bệ Ngài giọt thắm cầu xin

Xin Cha Lành gia ơn cứu độ

Giải thoát bao đời sống bất cần

Vì họ không hiểu Cha có thật :

Đức Chúa Trời tạo lập thế gian

Ngài tạo ra vũ trụ huy hoàng

Trong trật tự khôn ngoan Chí Ái .

Ngài tạo nên loài người hợp nhất

Một chi thể trong Cha thờ Cha

Nhưng loài người chối bỏ chánh duy

Họ chạy theo tà vạy khổ nạn .

Cha thương xót đã ban Con Một

Thập tự xưa tội lỗi Ngài mang

Ngài gánh hết tội toàn nhân thế

Chết ba ngày .. Sống lại vinh quang

Tròn sứ mạng hiên ngang Ngài Thắng

Ai tin Ngài : Tội lỗi Ngài tha

Trở nên trắng sạch được vô tội

Trong ăn năn đời sống mỗi ngày .

 

Ngài trở lại Ngài sẽ trở lại

Thật bất ngờ ngày Chúa tái lâm

Bất thình lình không ai biết trước

Chỉ duy Cha quyết định rõ ràng .

 

Chúng con xin được đợi chờ

Lòng con cảm tạ vô bờ Tình Cha

Một Tình Thiên Chúa thứ tha

Trong vòng tay Chúa thật là Tình Yêu

Cho con vui sống yêu thương

Cho con dấn bước thêm nhiều nụ an

Cho con tôn kính tuôn tràn

Lòng con xin nhậm vô vàn Ơn Cha .

 

This topic was modified 1 year ago by Ban Mai 1234

Quote
Share:
(Visited 17318 times, 1 visits today)

Please Login or Register