Forum

Chúng Con Tha Thiết  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 427
13/05/2019 11:15 pm  

Có tình yêu nào trường tồn không ?

Có chứ có chứ : tình yêu thương

Tình Ngài trường tồn không thay đổi

Trên thế gian nhân loại hưởng chung .

 

Có tình yêu nào bất biến không ?

Có chứ có chứ : Tình Cha thương

Ngài yêu nhân loại qua Con Một

Là Ngôi Hai chịu mang xác phàm

Để hiện hữu trong thân hèn mọn

Để đồng cam cộng khổ tội nhân

Để xác quyết : Thiên Chúa chiến thắng

Để hi sinh cứu chuộc tội nhân .

 

Tình Ngài rúng động toàn nhân thế

Tình Ngài chia lịch sử : Cựu Tân

Tình Ngài : Một tình yêu tràn ngập

Lượng khoan dung tha bỗng bởi Tin .

 

Khi tin Ngài được rửa bằng Huyết

Huyết Chiên Con chuộc tội thế phần

Cho tội nhân được gọi thánh nhân

Là nhờ Chúa xóa sạch tha tội ;

Tội mỗi ngày vẫn còn chồng chất

Thì mỗi ngày còn phải ăn năn

Để bất ngờ nhắm mắt xuôi tay

Chúa tha tội mới vào Nước Sống .

 

Trong kiếp người còn nhiều khiếm khuyết

Luôn nương nhờ Thiên Chúa đoái thương

Luôn cầu xin Cha giúp đỡ luôn

Mới xứng đáng trong danh con Chúa ;

Ôi trần gian không là thiên quốc

Nên mỗi ngày cầu nguyện xin Cha

Ban chúng con cuộc sống thái hòa

Lòng yêu Chúa sống theo ơn Chúa .

 

Cầu xin Cha , đời như dòng nước

Xin Cha thương đưa lối tình thương

Xin Cha không chê trách yếu mòn

Vì Cha biết chúng con bụi đất

Kính nhờ Cha nắn thành người thật

Nhưng Adam bị rắn dụ thua

Nên Ba Ngôi tương tác mạng lịnh

Cứu tội nhân trở về nguồn Cha

 

Một ngồn phước thật vô biên

Một nguồn Tình đẹp vững bền yêu thương

Một Tình Yêu lớn vô song

Chính từ Thiên Chúa quyền năng cứu đời

 

Chúng con tha thiết rao lên

Tin Cha đại phước từ Trời Cha ban

Hãy tin Ngài xin hãy tin

Đức Chúa Trời hiện hữu cứu từng ai tin

Tin Ngài quyền Ngài chở che

Ban ơn siêu việt cứu về nhà Cha

Tin Ngài bình ban sống hòa

Hưởng nguồn phước thật : Nhà nhà an vui .


Quote
Share:
(Visited 16664 times, 3 visits today)

Please Login or Register