Forum

Con Kính Cẩn  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
08/06/2019 5:35 pm  

Con kính cẩn dâng lên

Cha Chí Ái yêu thương

Lòng chúc tán Cha Thánh

Với vô vàn tạ ơn

 

Trong từng hơi thở con

Lòng thờ Cha độ lượng

Đấng chữa lành bịnh tật

Đấng cứu rỗi linh hồn

 

Xin cho con mỗi ngày

Sống theo Cha dẫn dắt

Để Cha làm Chủ con

Con thật phước trọn vẹn

 

Con làm sao sống tốt

Nếu Cha không ở cùng

Xin Cha luôn gìn giữ

Cha chiếu sáng đời con

 

Con luôn luôn mong ước

Thờ Cha đến cuối cùng

Cha vẫn cho khoẻ mạnh

Vẫn tỉnh táo khôn ngoan

Rồi trong giấc an nhiên

Cha đưa về Nước Sống

Các thiên sứ thờ Cha

Cùng chung các tuyển dân

Trong thiên đàng hoan ca

Ngập tình yêu bao la

Đức Chúa Trời chiếu sáng

Nhà Cha phước vĩnh hằng

 

Lạy Cha con xin được

Hạt bụi biết thờ Cha

Ngày về nguyên bản thể

Cha tặng áo trắng tinh

Khoác lên trong vui mừng

Đời đời xin chúc tán

Bệ Cha xin phủ phục

Linh hồn con đội ơn .


Quote
Share:
(Visited 17232 times, 1 visits today)

Please Login or Register