Forum

Con Kính Yêu Chúa  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 363
20/05/2019 8:34 pm  

Con kính thờ Chúa cả đời con

Con luôn ca hát những chúc tôn

Thờ Chúa với tâm hồn kính cẩn

Lạy Cha Chí Thánh xin đội ơn

 

Con không ra gì Chúa vẫn thương

Tình Ngài tuyệt đối đẹp phi thường

Lòng con hân hoan vui cuộc sống

Có Chúa trong đời phước vĩnh an

 

Con xin Chúa ban được ý Ngài

Ý Ngài dắt lối trong hào quang

Cha là chân lý là nguồn sáng

Thiêu đốt tối tăm lạc chánh duy

 

Duy Cha nguồn phước thật trở về

Muôn người trên đất xa lối mê

Trở về Nhà Chúa hưởng phước báu

Huyết Chúa Giê Xu ban tặng không

 

Cho những ai thật sự tin Ngài

Cho ai biết lỗi mình tội nhân

Chúa nhậm trở về làm dân Chúa

Vui hát tương phùng cùng thánh dân

 

Tụng tán Danh Cha đến đời đời

Thiên Chúa cứu linh hồn về trời

Đồng hưởng ân điển Cha trao tặng

Thiên quốc hồn linh sáng hưởng đời

 

Tuyệt phước báu

Sáng vĩnh hằng

Cha Chí Cao

Tình yêu thật .

 

 

 

This topic was modified 4 months ago 2 times by Ban Mai 1234

Quote
Share:
(Visited 13601 times, 11 visits today)
  
Working

Please Login or Register