Forum

Con Tạ Ơn  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 363
15/05/2019 3:55 pm  

Con tạ ơn tình yêu Thiên Chúa

Con tạ ơn ánh sáng đời con

Tình Ngài cõi sáng phi thường

Tình Ngài nhân thế muôn phương cúi đầu.

 

Sự chữa lành Chúa ban kỳ diệu

Chúa chữa lành bịnh tật trần gian

Ai tin Ngài được nhậm hiển vang

Chúa chữa lành thật sự hòan hảo

 

Lạy Thiên Chúa con tin tuyệt đối

Không điều gì là khó với Ngài

Không bịnh gì Ngài không thể chữa

Duy đức tin cứu sống nạn nhân .

 

Hày tin Chúa bạn ơi tin Chúa

Hãy đầu phục Thiên Chúa hoàn toàn

Hãy ăn năn hãy tin Quyền năng

Đức Chúa Trời : Lương Y vũ trụ .

 

Vẫn biết rằng ngày giờ Chúa định

Ai nấy đều lần lượt trở về

Thân là buị cũng tan thành bụi

Duy linh hồn trường tồn theo Cha

Nhưng khi ta còn trong sức lực

Còn tuổi sống để hầu việc Ngài

Hãy tin vào quyền năng chữa bịnh

Chúa chữa lành bạn hỡi hãy tin

 

Đừng nghi ngờ sẽ không nhậm được

Vì đức tin cứu sống bịnh nhân

Hãy kêu cầu Lạy Chúa tha tội

Hãy xin Ngài chữa lành xác thân .

 

Có ai trong cuộc phong trần

Mà không bịnh tật ốm đâu nhiều lần

Nhiều lần y học chịu thua

Duy một Thiên Chúa chữa người thật tin 

 

Quyền Chúa cứu rỗi chúng sinh

Chúa ban mạnh khoẻ hồn thân hầu Ngài

Thiên đàng trong tâm ca vang

Vì mời Chúa ngự sáng danh Cha Lành

 

Tình yêu rạng rỡ thanh âm

Những người con Chúa đồng hành ngợi vang

Tạ Ơn Cha Thánh vui mừng

Chúng con có Chúa thạnh hưng cuộc đời

Chúng con tin Chúa khắp nơi

Năm châu bốn biển nhiều người tin Cha

Bài ca tụng tán danh Cha

Bài ca tụng tán chữa lành từ Cha

 

Niềm tin sắt đã vững vàng

Chúng con liên kết trong đoàn tín trung

Vui mừng quá đổi vui mừng

Chúng con nay sống xin cùng loan rao

Tin Thiên Chúa đáng tự hào

Duy Ngài Đấng Sống - Cứu trao mão tirều

 

Ngày về hưởng áo cô dâu

Nhậm tình Chàng Rể tôn danh Chúa Trời

Kính tạ Cha yêu các con

Tình Ngài qúa đẹp linh hồn thái an

Bình an cỏi tạm hôm nay

Mai này Thiên quốc chung ngày Thờ Cha

Nhập đoàn con Chúa nguy nga

Tạ ơn Cao Sáng Chúa Cha vĩnh hằng .

This topic was modified 4 months ago 2 times by Ban Mai 1234

Quote
Share:
(Visited 13601 times, 11 visits today)
  
Working

Please Login or Register