Forum

Đời Đời Phước Hạnh  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 363
17/05/2019 11:12 pm  

Con kính yêu Thiên Chúa

Với tất cả tâm linh

Con Thờ Chúa diệu vinh

Với tâm tình hưng phấn

Đời con vui phấn chấn

Vì biết Chúa luôn thương

Tha tội và chữa lành

Cho con hầu việc Chúa .

 

Một tình thương bất tận

Chúa tuôn đổ xuống trần

Trong vũ trụ tuyệt phần

Ơn Cha luôn diễm tuyệt

 

Tình Cha ban sức sống

Cho vạn vật hồi sinh

Tình Cha sáng trong Tình

Nguồn tình thương lan toả .

 

Con vui trong đời sống

Vì Chúa muốn con vui

Chúa trao con nụ cười

Vì con là con Chúa

Con sung sướng thờ kính

Đức Chúa Trời chúng con

Ngài uy vũ vô ngần

Ngài quyền năng tuyệt đối .

 

Thờ Ngài là nguồn cội

Khởi đầu sự khôn ngoan

Kinh Thánh viết rõ ràng

Khôn ngoan và thông sáng .

 

Kính lạy Cha sáng láng

Kính lạy Đấng Ba Ngôi

Xin tha tội kiếp người

Xin xứu thêm cứu mãi

Vì họ không biết Chúa

Nên chối Chúa Chúa ơi

Xin Cha cứu trở về

Họ ăn năn xưng tội

 

Để vào nguồn sợ sống

Để được cùng đoàn Chiên

Vào vương quốc Cha mình

Đời đời hưởng phước hạnh .

 

 

 


Quote
Share:
(Visited 13601 times, 11 visits today)
  
Working

Please Login or Register