Forum

Đực Tin  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
04/02/2019 3:21 pm  

Thầy đội thành Cabênaum

Thưa Ngài : Lạy Chúa , đầy tớ tôi

Bịnh bại nằm liệt đau đớn lắm

Ngài đáp : Ta đến , chữa cho nó được lành

 

Thưa : Lạy Chúa , tôi chẳng đáng rước

Ngài chỉ phán một lời lành ngay 

Vì tôi dưới quyền nhiều người khác

Cũng có nhiều người dưới quyền tôi

Tôi bảo thì lính vội vâng lời

Bảo đi bảo đến lính vội nghe

Vì thế xin Ngài chỉ cần phán

Thì ̣đầy tớ của tôi được lành 

 

Đức Chúa GiêSu lấy làm lạ

Ngài khen chưa hề thấy trong dân

Ai có đức tin lớn dường ấy

Tức khắc đầy tớ liền được lành .

-Theo Mathiê chương tám -Chuyện Thầy đội

------

Đức tin tuyệt đối chữa lành

Đức tin mạnh dạn thi hành nêu cao

Đức tin đẹp Chúa chúc mau

Chứa lành nhận lãnh không cầu thời gian

Đức tin không chút lo toan

Tin Chúa chữa lành - trọn vẹn lòng tin

Đức tin thắp sáng giải trình

Không còn bịnh hoạn khổ vì chưa tin

Đức tin phi thường tạc ghi

Được Cha khen thưởng chính vì đức tin .

̣


Quote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
05/02/2019 4:05 pm  

-Ai tin Con

Được sự sống đời đời

Ai không chịu tin Con

Thì chẳng thấy sự sống đâu

Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời

Vẫn ở trên người đó-

"Giăng 3 : 38"

------

Lời Chúa đã phán rõ ràng

Ai tin sẽ nhận mênh mang sống đời

Không tin Con , quá khổ rồi

Chẳng thấy sự sống , phận ôi tan tành

Vì thạnh nộ Chúa không phanh

Người đó phải chịu cực hình đớn đau

Tội lỗi không được Huyết bôi

Làm sao tẩy xóa cho đời trắng trong

Chỉ có Huyết Chúa tinh ròng

Chuộc từ thập gía cứu xong loài người

Tin Ngài , Ngài xóa tội ngay

Trở nên dân Chúa tẩy thanh bởi Ngài

Mau mau ăn năn tỏ bày

Thì chính Thiên Chúa vòng tay dang hoài

Mời bạn mời tôi mời người

Nhà Cha hằng hữu sum vầy thánh dân .


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
08/02/2019 3:25 pm  

Ngôi Hai xuống trần vì tội nhân

Không ai vô tội trong cuộc trần

Kinh Thánh nói rõ duy một Đấng

Tuyệt đối thánh khiết : Chính Ngôi Hai

 

Ngài là Chiên Thiên Chúa

Ngài là Đức Chúa Trời

Chịu xác phàm nhậm tội

Vì yêu thương tội nhân

 

Chúng ta không thể nào hiểu nỗi

Vì Tình Cha vượt trội nghĩ suy

Xin cúi đầu cung kính khắc ghi

Tình độ lượng con qùy tin Chúa

 

Ngài chịu chết hiến thân thập gía

Một tình thương rúng động đất trời

Sau ba ngày chính thức : Ngài sống

Ngài sống lại đắc thắng sự chết

 

Trong chương trình đại mạng lịnh

Ngài sống lại là chính quyết

Tuyên công bố cứu tội nhân

Cho bất cứ ai tin Ngài

 

Vì tin mới có hôm nay

Chúng con ai nấy sum vầy trong Cha

Tình thương phép lạ chan hòa

Tình Ngài vĩnh cữu thăng hoa ơn lành

Tạ ơn Thiên Chúa vĩnh sanh

Đời trong ánh sáng hưởng danh từ Ngài

Phước thay an lạc cỏi này

Phước thay nhà Chúa tâm rày trường sinh


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
08/02/2019 10:21 pm  

Con sống yêu thương

Không vì con giỏi

Nhưng bởi tình Cha

Ban phát cho con

 

Con sống vui thay 

Không vì con hay

Nhưng bởi tình Cha

Tặng con đời này

 

Một cuộc đời vào lòng nhân thế

Biết giới hạn sức mình rất bé

Không là gì khi ta nhỏ nhoi

Nhưng tạ Chúa chính Ngài soi lối

 

Bình an vui thoả thái hòa

Nụ vui hoa nở trong nhà có Cha

Đàn ca tụng tán danh Cha

Mỗi khi cất tiếng sáng lòa tâm linh

Con vui trong cỏi đăng trình

Cha luôn đi trước bóng hình chở che

Con không nghi ngại mọi bề

Lời con cầu nguyện thỏa thê linh hồn

Con dâng lên Chúa thủy chung

Có Cha phù hộ sáng trưng đời trần

Thành kính tạ ơn Cha Lành

Con thật phước hạnh tâm thành thuộc Cha .


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
09/02/2019 5:31 pm  

Con đang hưởng những ngày đầu năm

Trong mùa xuân đan thanh đất trời

Con chung lối tươi vui rộn rã

Tháng ngày dài Tình Cha cùng con

 

Mùa giao ngộ sản sinh mầm mới

Nức lộc non cây cỏ phơi phới

Tiếng chim ca cọ mỏ vui đời

Bừng sức sống nắng như đô hội

 

Niềm an vui trong con

Lòng như hoa hương thơm

Kính dâng Chúa chí Ái

Trọn đời xin thủy chung

 

Xin kính Cha với cả tâm lành

Luôn vui sống vẹn cả tâm linh

Mãi được hầu Ngài trong chữ viết

Viết xin Cha chúc phước được ơn

 

Con cầu xin theo ý Cha

Phước Cha ban xin lãnh nhận

Lạy Cha xin cứu mãi

Bao linh hồn khát khao .

 

 

 

This post was modified 1 year ago by Ban Mai 1234

ReplyQuote
Share:
(Visited 17232 times, 1 visits today)

Please Login or Register