Forum

Lạy Cha Chí Ái  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
08/08/2019 5:59 pm  

Lạy Cha Chí Ái

Trong trái tim con

Choán đầy tình yêu

Kính dâng Thiên Thượng

 

Lạy Cha kính yêu

Trong tâm linh con

Hướng vọng tình Cha

Khấn lời tôn kính

 

Lạy Cha Chí Thánh

Duy nhất Cha thôi

Đấng tuyệt cứu rỗi 

Nhân loại ơn Cha

 

Lạy Đức Chúa Trời

Con qùy dưới bệ

Hết lòng suy tôn

Ngài Vua vũ trụ

 

Đấng thật quyền năng

Đấng hà hơi linh

Tạo ra trời đất

Đấng Chúa càn khôn

 

Đấng Vua đời đời

Quyền uy vĩnh cữu

Lạy Cha Toàn Năng

Thành kính ân huệ

Phước thiêng ban tặng

Cứu linh về trời

Tha tội nhân thế

 

Bình an vui mừng

Hoan ca rao danh

Thiên Chúa đất trời

Tình Yêu nguồn cội

Cứu nhân độ thế

Ha lê lu gia .


Quote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
10/08/2019 5:13 pm  

Sự tốt lành đến từ đâu ?

Đến từ Thiên Chúa cao sâu tột cùng

Sự khôn ngoan sự oai hùng

Đến từ Thiên Chúa thủy chung tỏ bày

Sự thiện hảo sự bác uyên

Ngoài Chúa không một trí duyên sánh tày

Sự tổng thể đẹp trùng vây

Duy Cha quyền bính thánh thay tuyệt vời

Sự khiêm nhu đức ái đời

Ngôi Hai chịu nạn trên đồi Gô-tha

Kính tạ Thiên Chúa hằng hà

Ngài là tất cả ơn cao rãi đều

Tình Ngài từng hạt sương kêu

Ban mai chiếc lá thắm nhiều tình thương

Tình Ngài ban đất chồi vươn

Hạt ngon cây trái chứa nguồn Cha ban

Tình Ngài biển rộng thênh thang

Hải sản vô tận chứa chan mỗi ngày

Tình Ngài non cao lộc đầy

Thực vật , gỗ qúy rừng cây bạt ngàn

Tình Ngài kêu gọi ăn năn

Con Thiên Chúa cứu vô vàn tội nhân

Tin Ngài hưởng phước tích ân

Cha tha tội được thành dân Cha liền

Sống an vui sống hữu duyên

Tạ ơn Thiên Chúa về miền đất Cha

Nụ cười an thái bao la

Chúng con diễm phúc như hòa bay lên

Luôn hưởng Tình Cha dịu êm

Luôn hưởng phước hạnh sáng rền nơi nơi

Lạy Cha lòng con yêu đời

Vì Cha nâng đỡ quãng đời bình an

Không lo sợ không nguy nan

Trong Cha con mãi ngân vang Thờ Ngài .


ReplyQuote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
12/08/2019 5:39 pm  

Học sinh đang trở lại trường

Mùa hè nhanh chóng sắp nhường mùa thu

Vàng rơi khoảnh khắc như ru

Tím loang góc bể hẹn thu đón mùa

 

Thời gian chiếc bóng thoi đưa

Ngày xưa còn bé không thừa câu nghe

Lớn lên thấy đúng đi về

Nhanh nhanh nhanh quá chuyển kề nguyên năm

 

Càng hay con tạo xoay vần

Biến thiên còn gọi phong trần nêu tên

Càng hay ngoài Chúa : bấp bênh

Như thuyền không lái lật nghiêng té ào

 

Cuộc đời tiếng nói vọng vào

Trên cao có Chúa thấu sao từng người

Nhỏ nhoi trong kiếp nỗi trôi

Từ ngày tin Chúa sáng đời tâm linh

 

Vẫn biết trần gian chuyển hình

Vũ trụ sinh thái Cha mình đặt ra

Quy luật Cha hãy tin Cha

Ngài dìu từng bước chân ngà trong ơn

 

Mùa xuân tay Chúa mãi còn

Lòng mỗi dân Chúa sắc son tình Ngài

Hoa xuân nhạc phách hiển oai

Ngợi ca danh Chúa chính Ngài mùa xuân

 

Cao đẹp thay được tương phùng

Lời Cha dạy dỗ vang lừng trời cao

Lời Ngài hiện thực ý mầu

Cha thương ban tặng Huyếtrào từ Con

 

Là chính Thiên Chúa Ngôi Hai

Tình Ngài nhân loại cúi đầu khắc ghi

Thành kính tạ ơn Đấng vì

Thế gian tội lỗi : Hi sinh thân Ngài .

 

Mùa thu trần thế sương mai

Hạt rơi tí tách nhắc hoài có Cha

Ngài tạo ra cả muôn loài

Ngài tạo vũ trụ diệu kỳ trí khôn

 

Chúng con cuộc đời sói mòn

Nhưng trong tay Chúa đời con vững vàng

Thưa Cha từng mỗi nhịp nhàng

Tâm con điệp khúc rõ ràng Ơn Cha 

 

Kính lạy Cha Thánh bài ca

Dâng lời chúc tán sâu xa vô vàn

Hoa nào nở đẹp không tàn

Chính lòng con Chúa bệ tràn lời dâng .


ReplyQuote
Share:
(Visited 17313 times, 1 visits today)

Please Login or Register