Forum

Lạy Cha Chí Thánh  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 355
11/05/2019 5:15 pm  

Trần gian hôm nay mừng lễ Mẹ

Mẹ của đời trần do Chúa sinh

Trần gian gian hôm nay quà tặng Mẹ

Tấm lòng hiếu thảo hướng Mẹ mình

 

Con tạ ơn Thiên Chúa lập thành

Gia đình nòi giống truyển tử sinh

Ngài cho muôn người thờ kính Chúa

Cha Mẹ trần gian hướng tin Mừng .

 

Cuộc đời người Mẹ luôn hi sinh

Vì chồng vì con và gia đình

Không quản nhọc nhằn thân vất vã

Miễn sao con Mẹ sống yên bình

 

Yên bình trong tay Chúa độ trì

Có Chúa dẫn dắt bước đường đi

Ngài ban no đủ đời phước hạnh

Ngài ban tương lai sáng hướng đi

 

Mẹ đời trần thương yêu các con

Nhưng trên hết ơn Chúa tột cùng

Gẩm suy từ ngày được tin Chúa

Đời con mới thật sự đầy ơn

Con tin Thiên Chúa Đấng quyền năng

Con tin Cha Thánh luôn ở cùng

Con tin Ngài tiêu trừ bịnh tật

Cho con sống để thờ kính tôn

Con tin Ngài tuyệt đối đức tin

Con tin nên con nhậm chữa lành

Trong Huyết Chiên Con bôi sạch tội

Con được trở về Đấng Hiển Vinh

Con tin Chúa cho con đầy đủ

Gia đừnh Cha Mẹ của kiếp trần

Biết dạy con mình trong chuẩn mực

Đạo đức theo gương tốt tiền nhân

Con tin Chúa biết từng linh hồn

Linh hồn thuận phục Thờ Chúa thôi

Không muốn đi lạc vào tà vạy

Khốn khổ đời này lẫn đời sau

Con tin lòng Nhân Ái nhiệm mầu

Thiên Chúa nhân lành chết thay con

Cho con được sống đời trí huệ

Được reo mừng Tin Chúa phước phần

Con tin Thiên Chúa cứu muôn dân

Ngài đang chờ đợi cứu thêm phần

Bà con bạn hữu còn xa cách

Xin Cha tha tội cứu tội nhân .

 

Tháng năm hoa phượng ve râm ran

Mùa hoa man mác tuổi thơ tràn

Sân trường áo trắng hồn trinh bạch

Tạ ơn Cha Thánh đoái thương con

 

Con vui trong hoài niệm đức tin

Ơn Ngài siêu việt mãi không ngưng

Kính lạy Thiên Chúa con Tạ mãi :

Lạy Cha Chí Thánh đời đẹp tươi .


Quote
Share:
(Visited 13188 times, 16 visits today)
  
Working

Please Login or Register