Forum

Lời Tạ Bay Bỗng  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
22/06/2019 7:28 pm  

Tình yêu Chúa vinh quang sáng đẹp

Ánh hào quang tỏa ngát thiên cung

Tỏa xuống trần ban phát mệnh chung

Tin Thiên Chúa được Cha cứu rỗi

 

Con đường Ngài con đường chân lý

Một con đường chánh đáng thực uy

Uy quyền Cha nhân thế khôn bì

Vì duy nhất thực hữu mầu nhiệm .

 

Cha chúng ta Đấng luôn thương xót

Biết chúng ta hạn hẹp nghĩ suy

Biết giới hạn cuộc sống  ra chi

Ngài thương từng linh hồn lạc lối

Ngài nhắc gọi các con trở lại

Đừng viễn vông theo lối các con

Lối cuối cùng sự chết vùi thân

Vùi linh hồn sa nơi rên siết .

 

Xin trở lại chính danh Thiên Chúa

Được phúc ân truyền đạt lời Cha

Được Cha cho mở mắt thấy ra

Kiếp tội nhân lún sâu kinh khiếp .

 

Nhưng danh Chúa chính danh chiến thắng

Cứu muôn dân thoát ách lầm than

Cứu linh hồn khỏi sa thét gào

Ngày trở về nhà Cha đại phước

 

Đường thiên đàng vàng ròng ta lướt

Cõi tình thương phụng thờ Chúa Cha

Niềm vui luôn hỉ lạc câu ca

Ca tụng tán vinh danh Thiên Chúa

Muôn linh hồn khoác áo trắng sáng

Thơm hương bay niềm vui hoan ca

Sống muôn nơi sáng đẹp tỏa ra

Cha tình thương nhân từ ban phát .

 

Con vui sướng lạy Cha cảm tạ

Tấm lòng con hơi thở thờ Cha

Con xin Chúa được mãi vang xa

Sống mỗi ngày lời Tạ bay bỗng .


Quote
Share:
(Visited 17224 times, 1 visits today)

Please Login or Register