Forum

Ngài Là Tất Cả  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 363
22/05/2019 6:41 pm  

Ngài là tất cả của đời con

Lời Ngài chân lý sáng vô cùng

Chúng con thờ Chúa xin dâng ngợi

Bài ca lời ý Chúa theo luôn .

 

Từng con người do Chúa tạo dựng

Hưởng đời sống tin Chúa Toàn Năng

Được Thiên Chúa dẫn vào chánh đạo

Đức Chúa Trời hiện hữu độ ban .

 

Không ai tự cứu được mình

Hạt bụi tội lỗi ký sinh phàm trần

Kính do Chúa cứu phước phần

Ngài tha hết tội vào vòng Nhà Cha

 

Lời Ngài khôn sáng chánh tâm

Lời Ngài ngọc biếc dũa ngần sáng thêm

Lời Ngài quyền năng cập theo

Lời Ngài phước thật theo đời các con

 

Tận tâm dân Chúa cõi lòng

Vui trong đời sống lòng trần đạo Cha

Chín trái thánh linh Cha ban 

Chúng con nhận lãnh xin hằng ghi tâm ;

 

-Yêu thương , vui mừng , bình an

Nhịn nhục , nhân từ , hiền lành 

Trung tín , mềm mại , tiết độ -

 

Thiên Chúa là nguồn yêu thương

Vui mừng được Chúa ban phần hưởng ơn

Bình an vui thỏa tâm hồn

Nhịn nhục kiên nhẫn dẫu lời đắng cay

Nhân từ bao dung tâm lành

Hiền lành từ thiện thương người khốn nguy

Trung tín giữ mãi thẳng ngay

Khiêm nhu mềm mại tránh điều tị ganh

Tiết độ tự chế bản thân ;

Chín trái Chúa tặng dự phần dân Cha .

 

Con luôn vui trong Chúa

Đời không lo không buồn

Con dâng Chúa thủy chung

Tấm lòng con thờ kính .


Quote
Share:
(Visited 13601 times, 11 visits today)
  
Working

Please Login or Register