Forum

Tạ Ơn Thiên Chúa  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 363
16/05/2019 6:58 pm  

Đời con nương Chúa không thôi

Đời con trong Chúa an vui suốt đời

Đời này đời tạm sẽ qua

Đời trong nhà Chúa hằng hà vĩnh an .

 

Con yêu tình Chúa ngập tràn

Con yêu từng phút giây đang có Ngài

Từng hơi thở luôn có Cha

Mai này chuyển đổi qua Nhà Cha luôn .

 

Làm sao nói hết hân hoan

Làm sao diễn nổi kết đoàn tôn vinh

Cả vũ trụ bừng hồi sinh

Ngợi ca Thiên Chúa bình minh chân trời .

 

Nắng mai chan chứa nụ tươi

Sương mờ bên suối ẩn lời tôn vinh

Hạt sương cây cỏ lung linh

Nhuộm bao mưa móc công trình Cha nuôi .

 

Trẻ thơ em bé nhoẻn cười

Tình thương cha mẹ trong đời có Cha

Đức Chúa Trời đã tạo ra

Loài người nòi giống hằng hà cưu mang

 

Trong tình yêu hưởng Chúa ban 

Trong tình từ ái quyện càng ̣điểm tô

Chân lý Ngài sống yêu thương

Ngài sống chúc phước gọi mời ăn ăn .

 

Trên đường thiên lý phong trần

Đây là cơ hội dự phần phước thiêng

Hãy tin Thiên Chúa chính Duyên

Ngài chính Đấng Cứu thoát riêng không còn

Không còn trong cảnh tội nhân

Không còn lâm cảnh linh hồn đọa thay

Vì Chúa chiến thắng khổ này

Ngài là Đấng Sống cứu ai tin Ngài

Biết ăn năn tránh tà phần

Xin Ngài thương xót cứu thân thoát tà

Con đường chân lý Chúa Cha

Ngài Đấng Từ Ái cứu ta trở về

Sum họp phúc thật vinh thay

Tình Ngài sáng đẹp vầng mây rạng lòa

Trên trời dưới đất tôn cao

Tạ Ơn Thiên Chúa cứu bao linh hồn .

This topic was modified 4 months ago by Ban Mai 1234

Quote
Share:
(Visited 13601 times, 11 visits today)
  
Working

Please Login or Register