Forum

Tâm An Tịnh  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
31/07/2019 3:41 pm  

Đêm nghĩ ngơi Chúa định

Ngày công việc Cha ban

Lòng không toan lo sợ

Tâm an tịnh vững vàng

 

Nắng chan chan từng hồi

Mưa thỉnh thoảng đầy vơi

Giông hiếm hoi vần vũ

Chốc lát lại yên thôi

 

Đi ..mời Ngài cùng đi

Bước xoải chân nhịp ghi

Đến bờ sông tạm nghĩ

Lên thuyền Chúa nhẹ phi

 

Biển ba đào xoay xoay

Có Chúa lòng vui thay

Gương Ngài quở sóng gió

Hiểu Chúa luôn lo cho

 

Cá nhảy tìm về nguồn

Sinh tử dòng không buông

Một quê hương có thật

Chính thiên đàng Cha ban

 

Những sinh mệnh khai phóng

Thoát ô tộ̣i diệt vong

Phó thác nương tay Chúa

Ngài bồng ẳm dìu nâng

 

Cõi thiên cung đẹp uy

Tình cao nhất duy Cha

Thánh dân tụng tán phúc

Thờ kính Đức Chúa Trời .

This topic was modified 11 months ago by Ban Mai 1234

Quote
Share:
(Visited 17313 times, 1 visits today)

Please Login or Register