Forum

Thấy Cả Bầu Trời  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 366
21/08/2019 5:56 pm  

Nhìn lên thấy cả bầu trời

Thấy lời Thiên Chúa nơi nơi có Ngài

Thấy mình bé nhỏ hình hài

Thấy cần sống đẹp Chúa hoài cùng ta

 

Các con chiên Chúa ngân nga

Thánh ca tươi sáng dạy ta kính thờ

Ba Ngôi tình yêu vô bờ

Ngôi Hai hạ giáng giấc mơ hoàn thành

 

Tin Ngài rực rỡ mộng lành

Không nghi ngại không lầm than u hoài

Tin Ngài được cứu trong Danh

Cha tha tội và chữa lành tội nhân

 

Lạy Chúa lòng con vô ngần

Đội ơn Cha Thánh xóa phần tang thương

Lòng con tin chắc trên đường

Con luôn có Chúa kỷ cương mệnh Ngài

 

Lạy Cha chiêm ngưỡng Thánh Nhan

Qua lời Thiên Chúa thế gian hình thành

Vũ trụ kỳ vĩ vô vàn

Duy Thiên Chúa lập vững vàng hiện ra

 

Trời bao la đất bao la

Trí con hạt bụi bôn ba biết mình

Mọn hèn trong kiếp nhân sinh

Chẳng là gì cả cúi xin Danh Ngài

Xin xót thương phận đăng trình

Xin cho con được tôn vinh mãi hoài

Trong từng hơi thở Chúa thương

Con sống theo nhịp phước vương Cha mình

 

Con từ bụi đất Cha cho

Hà hơi Cha tặng biết thờ phụng Cha

Hơi thở tắt lại tan ra

Nhưng linh còn mãi Ngài cho về Nhà

 

Nhà Cha đất sống vĩnh hằng

Nhà Cha thiên quốc sáng câu tôn thờ

Áo sáng Chúa tặng khoác vô

Tình thương đầy dẫy bến bờ có Cha

Cha là ánh sáng nhà Cha

Cha là sự sáng khôn ngoan tình Ngài

Nơi tình yêu không hề phai

Nơi tình Cha Thánh sáng hoài tâm linh

 

Lạy Cha sung sướng dâng trình

Xin tên sách sống nguyên hình các con

Một lòng một dạ sắc son

Thờ Cha hơi thở cuối cùng Cha nâng .

 

Lạy Cha Thánh xin thương lòng

Đứa con bé nhỏ thành tâm cúi đầu

Vui mừng xiết kể vì sao

Vì con thờ Chúa xin rao Ơn Ngài ,

 


Quote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 366
27/08/2019 3:17 pm  

Mưa rơi hạt nhẹ mùa thu

Mưa cho tưới mát đất cằn hạ qua

Hơi thu lan toả tình ta

Tình ta Chúa biết lòng ta thờ Ngài

 

Thờ Ngài lẽ sống dân Ngài

Thờ Ngài hướng trọn thủy chung tôn thờ

Nước nguồn sự sống về bờ

Có Cha ban phước nâng vô cõi lành

 

Tiếng ngợi ca tiếng đồng thanh

Tôn vinh Chí Thánh hưởng nhan Thánh Ngài

Thiên đàng sáng đẹp hiển Danh

Đời đời thờ Chúa cứu nhân thương đời .

 

Nay còn trên đất tạm thời

Đến đi một cõi ạ ời trầm thăng

Biến thiên trong cuộc du hành

Nào ai dám nói tự ta tự mình

Chúa cho xin nhận đồng tình

Đời luôn tạ kính cúi xin khắc lòng

Khiêm nhường đẹp Chúa dạy xong

Tránh kiêu ngạo tránh câng câng hợm đời

Kẻo Cha lấy lại than ôi

Không còn gì cả khúc nôi đau lòng

Than thân trách phận ích chăng

Khi quên ơn Chúa phước ròng ban ra 

 

Nhưng Ngài luôn lắng nghe ta

Khi biết hối cải nhà Cha trở về

Dâng lòng xin Cha thứ tha

Cha luôn nâng dậy phước nhà còn tuôn

 

Làn gió thiên đường tình yêu

Thơm thảo chân chính rãi đều tình thương

Cha ban đời sống mở đường

Khi cửa này đóng Cha thường mở ra

Cánh cửa cho dân bước vào

Phước Cha trên lối xanh màu điểm tô

Nụ cười phước hạnh đồng thưa

Tạ ơn Cha Thánh tạ Vua đất trời .

 


ReplyQuote
Share:
(Visited 13697 times, 2 visits today)
  
Working

Please Login or Register