Forum

Tôn Cao Danh Ngài  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 428
15/02/2020 8:38 pm  

Trong con có nỗi khát khao

Mong toàn nhân loại tôn cao Danh Ngài

Thiên Chúa tạo nên giống nòi

Ngài tạo muôn vật do Lời phán ra

 

Trong con Tình Chúa sáng hoa

Ngài là ánh sáng chiếu bao tinh tuyền

Khôn ngoan trí tuệ thiện duyên

Cho toàn nhân thế hưởng miền tình yêu .

 

Hiện nay dịch đang hành trình

Dịch đang khốn khổ kết tinh đau buồn

Xin Cha tha tội ác luôn

Bởi do không biết con đường tin Cha

 

Nhìn bao thảm cảnh xảy ra

Lòng con xin Chúa thứ tha tội tình

Kiêu ngạo tự nghĩ hợm mình

Họ gieo tan tác đinh ninh tụu thành

 

Nào ngờ khôn xiết tan tành

Người người quay quắt bịnh lan nhanh rồi

Xót xa kiếp nạn tại người

Người không tin Chúa gieo đời thê lương

 

Xin Chúa thương xót dân oan

Xin Chúa cứu họ quay về tin Cha

Phép lạ Chúa chữa lành cho

Khi ai tin Chúa thật thà ăn năn

 

Ngài ban thực phẩm phước lành

Ban tâm an thái long lanh kiếp đời

Dù trong nan giãi vẫn tươi

Khi đời trong Chúa an vui mỗi ngày

 

Biết mình có Chúa giúp thay

Thể xác Chúa chữa tan ngay bịnh nào

Ngài ban tình thương dạt dào

Sống đời chiến thắng nhờ vào tay Cha

 

Tạ ơn Thiên Chúa hôm nay

Tạ ơn mãi mãi từ ngày tin Cha

Đời con tuyệt đối phước nhà

Kính do Thiên Chúa hằng hà yêu thương .

 


Quote
Share:
(Visited 17544 times, 1 visits today)

Please Login or Register