Forum

Trong Niềm Vui  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 363
18/05/2019 5:07 pm  

Trong niềm vui bất tận

Trong hân hoan vô cùng

Con xin được thủy chung

Mãi Tình Chúa thắm thiết .

 

Con hiểu đời duy khiết

Mới đẹp lòng Thánh Cha

Luôn xin Ngài thứ tha

Vì đời không dễ khiết

Nếu Chúa không tha thứ 

Nếu Chúa không nhân lành

Thì chẳng ai nhận lãnh 

Xứng thiên đàng thánh dân .

 

Lời Kinh Thánh dạy luôn

Kính Chúa và thương người

Thờ Cha và dẫn đưa

Bao linh hồn về Chúa

Chúng com làm sao dẫn

Nếu Chúa không gia ơn

Nếu Chúa không mở đường

Mở trí khôn cho họ

 

Vì loài người kiêu ngạo

Luôn nghĩ mình đúng rồi

Luôn bị suy nghĩ rối

Là tự tu cũng tới

 

Là tự tu cũng được

Nhưng họ không biết rõ

Đức Chúa Trời duy Một

Một Thượng Đế Ba Ngôi

Đấng Quyền Năng cứu rỗi .

 

Nên đời họ đau khổ

Trong thăng trầm nổi trôi

Của đời sống tạm thời

Rồi linh vào phán xét

 

Lúc đó thân cát bụi

Lúc đó hồn khóc than

Khi hỏa ngục đớn đau

Không còn sự cứu rỗi .

 

Lạy Cha xin cứu họ

Lạy Cha xin dẫn về

Người đời sực tỉnh mê

Vào chánh lộ Thiên Chúa .

 

Kính lạy Đấng cứu nhân độ thế

Lòng chúng con cung kính thờ Cha

Chúng con xin Ngài thứ tha

Xin Cha đưa lối ..Hoan ca thiên đàng ,


Quote
Share:
(Visited 13601 times, 11 visits today)
  
Working

Please Login or Register