Forum

Vui Sống  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 406
04/02/2019 3:31 pm  

Chỉ cầm một tấm lòng

Trình dâng Cha vững chắc

Đức tin không nao sờn

Đức tin luôn tin thật ;

 

Ngài luôn khen thưởng nhậm

Ai dám sống đức tin

Được hưởng ân Chúa thưởng

Ngài chữa ngay bính tật

Ngài chữa lành nan y

Ngài chữa lành tâm linh

 

Quay về Chúa bộc bạch

Chúa chữa lành tội nhân

Chúa ban đời sống mới

Chiên nước Chúa vui sống .


Quote
(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 406
04/02/2019 10:00 pm  

Con vui đón xuân về niềm tin đắc thắng

Đức Chúa Trời con xin tôn thờ Ngài đời đời

Con biết mình chẳng ra gì nếu không có Cha

Chỉ trong Ngài đời con thật sự hưởng phước báu

 

Con càng ngẩm càng tôn kính

Chúa yêu nhân loại trầm mình đau thương

Huyết Ngài rơi cứu bao đời

Bao đời lạc lối Cha vời đỡ nâng

 

Con không thể nói hết lòng 

Vì lời con mọn khó mong đạt thành

Bởi tình Cha vũ trụ này

Vô cùng ngoài sức nghĩ suy loài người

Trước trặt tự của càn khôn

Cha tạo do sự khôn ngoan vĩnh hằng

Ngắm nhìn lòng con kính dâng

Con xin qùy xuống lòng thành tạ Cha

Vũ trụ tuy thật bao la

So ra rất nhỏ trước tình của Cha

Tình Cha không thể nói ra

Con xin kính cẩn thờ Cha nguyện lòng

Lòng con an thoả chúc tôn

Kính Cha vui sống - Tuyệt luôn tôn thờ .


ReplyQuote
Share:
(Visited 15458 times, 10 visits today)

Please Login or Register