Forum

Xin Cha  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 427
14/05/2019 8:34 pm  

Xin Cha tha tội , chữa lành

Xin Cha đụng đến cứu nhanh nhiều người

Lạy Cha Chí Ái tuyệt vời

Chúng con cầu khẩn vì đời tạm dung

 

Đời này hạn chế vô cùng

Dù ai muốn mãi có hoài được đâu

Biến thiên như bóng qua cầu

Có đó mất đó như màu thời gian

 

Nghe chim đang hót gọi đàn

Chợt đâu chim lớn bay ngay xẻ bầy

Tác tan chim rơi ngọn cây

Vạn vật sinh tử phút giây thành hình

 

Chúng sinh không khác lịch trình

Ngày giờ Chúa định đăng trình ra đi

Cầu xin Chúa cứu phận nhi

Cầu xin Chúa cứu sinh linh còn nhiều

 

Tiếng cười trong tim con vui

Vì con theo Chúa sáng ngời tâm con

Con luôn sẳn sàng ngày chung

Con không nao sợ khi cùng nguồn Cha

 

Tháng năm hạ nóng ve ca

Năm nay vẫn mát la đà lòng an

Thời tiết thay đổi rõ ràng

Ngày xưa đây nóng nay càng khác xưa

Không còn nắng nóng khó ưa

Nhưng nay mát dịu thêm mưa vỗ về

Cây xanh hoa đẹp tháng hè

Nụ cười con trẻ tay thưa Tạ Ngài .

 

Ngoài kia nhiều cảnh xót xa

Bao nhiêu ô tội biết là về đâu

Khi họ không Chúa trên đầu

Đời như dây chỉ đứt mau tan tành

 

Chúng con Tạ Chúa công thành

Cho chúng con được vào nhanh dân Ngài

Chúng con thỏa thích hạnh bày

Niềm an vui sống rao ngày vinh quang 

 

Tình Cha non biếc núi cao

Vạn vật được hưởng dồi dào ơn Cha

Dưới đất hạt quả cho ta

Biển xanh hải sản ngon lành Cha cho

Trên rừng gổ quý vật no

Suối sông nước ngọt Cha lo tặng đều

Hưởng thôi tin Chúa hưởng thêm

Tiếng thanh Tạ Chúa khắp đều sắt son

Lòng các con Chúa tạ Ngài

Lòng các con Chúa thắm hoài Tình Cha

Lạy Cha Chí Thánh Tạ Cha

Ngợi ca tụng tán dâng tòa Tối Cao

 

Bệ Cha sáng rực thiên đàng

Tuyển dân nước Chúa ca vang lẫy lừng

Tôn kính Cha Thánh vĩnh sanh

Linh hồn áo trắng cúi nhanh tôn thờ

Đồng vang ngợi Chúa vô bờ

Kính thờ Thiên Chúa tuyệt thơ dâng Ngài .

 


Quote
Share:
(Visited 16665 times, 4 visits today)

Please Login or Register