Forum

image_pdfimage_print

Yêu Thương Thật Sự  

  RSS

(@ban-mai-1234)
Estimable Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 234
11/08/2017 3:54 pm  

Yêu thương thật sự chính Ngài

Ngoài Ngài tình chỉ tạm thời chóng qua

Ngài yêu tuyệt đối nhân gian

Vì yêu rời tạm thiên đàng hạ thân

Thiên Chúa đã không ngại ngần

Thân treo thập gía lãnh phần đau thương

Tội nhân không hiểu đoạn trường

Dè bỉu khinh miệt xem thường Tình Yêu

Trên thập giá , Chúa xin Cha

Xin Cha tha tội những lời bất trung

Gục đầu ; Huyết Chúa chảy tuôn

Đền thờ màn xé ; Năng quyền từ Cha

Đức Chúa Trời nối tình Ngài

Xuống toàn nhân loại chủng loài thế gian

Lịch sử chia đôi Cựu-Tân

Tình yêu xác quyết cứu ân hoàn thành .

 

Tin Ngài ̣được sống trong Danh

Chiên Con cứu chuộc tội nhân sạch rồi

Chúa đã gánh tội thay đời

Tuyển dân Thiên Chúa thánh dân tin mừng

Yêu thương đón nhận phước thiêng

Ánh sáng soi rọi hiển vinh huy hòang .

 

Tự tu không thể cứu thân

Chỉ như áo nhớp vẫn còn lấm lem

Ô dơ không thể trắng thêm

Nếu không nhờ Huyệt Đấng Chiên cứu mình

Hãy tin Ngài ; Đừng hoài nghi

Bất ngờ đột tử , hồn về nơi đâu ?

Sướng khổ hai cõi khác nhau

Hãy chọn linh hồn mãi mãi hoan ca

Đừng để âm phủ dày vò

Vì trên trần thế chối tình Cha rao .

 

Trọn đời ân sủng chứa chan

Chúa luôn đồng bước trên đường tạm qua ;

Mai sau nhắm mắt lìa xa

Hồn linh được Chúa đón qua Thiên Đàng .

 

 

 

 

Edited: 1 year  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register


(Visited 5358 times, 14 visits today)