Một cụ già 79 tuổi bị mờ mắt được chữa lành!(Bài số 3)

Câu chuyện của admin #3: Một cụ già 79 tuổi bị mờ mắt được chữa lành! (Ngày 2 tháng 4 năm 2011) Đây là người thứ nhì mà Chúa Jesus chữa lành cho đôi mắt được thấy đường trở lại khi tôi bắr đầu tập cầu nguyện. Chính tôi rất kinh ngạc về việc chữa […]

Câu chuyện Chúa chữa lành Bài số #1:

Câu chuyện Chúa chữa lành bài số #1: Ngày 7 tháng 3 năm 2011, ngày sinh nhật của tôi mà cũng là ngày tôi nhớ mãi trong đời. Hôm đó, chính là ngày sinh nhật tôi đúng 60 tuổi cũng là ngày mà tôi có một cảm nhận một cách thình lình bên chân trái […]