Giáo Lý Căn Bản 1 – SỰ THỰC HỮU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Bài 1 SỰ THỰC HỮU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI   LỜI GIỚI THIỆU: Để bắt đầu nghiên cứu giáo lý Thánh kinh, chúng ta phải bắt đầu với Đức Chúa Trời. Chúng ta thường xuyên được các nhà vô thần, các nhà hoài nghi, và những người ưa chất vấn hỏi vặn, thách thức chúng […]

Giáo Lý Căn Bản 2 – THÂN VỊ VÀ BẢN TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Bài 2 THÂN VỊ VÀ BẢN TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.   LỜI GIỚI THIỆU: Sự nghiên cứu về Đức Chúa Trời đã từng là tham vọng của các triết gia trải qua bao nhiêu đời nay. Một số người ngồi lại rồi cố gắng về lãnh vực của một Hữu thể vĩnh cửu. Nhưng sự […]

Giáo Lý Căn Bản 3 – ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG QUÂN BÌNH

Bài 3 ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG QUÂN BÌNH   LỜI GIỚI THIỆU: Đức Chúa Trời là Đấng Thánh khiết, yêu thương, thành tín, nhưng là Đấng công chính, ngay thẳng. Ngay nay nhiều người có một quan điểm phiến diện về Đức Chúa Trời, một số quá nhấn mạnh đến tình yêu thương của […]

Giáo Lý Căn Bản 4 – GIÁO LÝ BA NGÔI.

Bài 4 GIÁO LÝ BA NGÔI.   LỜI GIỚI THIỆU: Cho đến nay chúng ta đã học biết chỉ có một Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa thế gian. – Phục 6:4 “Hãy nghe, hỡi Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời có một” chỉ có một Đức Chúa Trời. Nhưng nghiên […]

Gíao Lý Căn Bản 6 – SỰ KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI.

Bài 6 SỰ KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI.   LỜI GIỚI THIỆU: Đây từng là đề tài hấp dẫn tôi trong suốt 10 năm qua, nhưng tôi chưa hề hoàn tất được một bài học đầy đủ về đề tài sống động nầy. Dường như có một loại kính sợ đúng và một loại kính […]
jesus
0

Giáo Lý Căn Bản 7 – CÁC LỜI TIÊN TRI VÀ CUỘC ĐỜI ĐẤNG CHRIST.

Bài 7 CÁC LỜI TIÊN TRI VÀ CUỘC ĐỜI ĐẤNG CHRIST.   Từ lâu lắm trước khi Chúa Jêsus ra đời đã có các lời tiên tri nói Ngài sẽ đến. (Sáng 3:15). Chúa Jêsus đến trần gian không phải là không có báo trước, Ngài đã đến khi “kỳ hạn đã được trọn ” […]
holy-spiritchrist
0

Gíao Lý Căn Bản 9 – THẦN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST.

Bài 9 THẦN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST.   LỜI GIỚI THIỆU: Giáo lý căn bản này thường xuyên bị tấn công bởi nhóm Manalistas Russellites….Niềm tin nơi Thần tánh Đấng Christ là niềm tin chính vào sự cứu rỗi. Rô-ma 10:9 “Nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng….” Nghiên […]
jesus-christ-pics-2023
0

Giáo Lý Căn Bản 10 – MỐI LIÊN HỆ GIỮA ĐỨC CON VÀ ĐỨC CHA.

Bài 10 MỐI LIÊN HỆ GIỮA ĐỨC CON VÀ ĐỨC CHA.   Đây là đề tài tranh luận với nhiều giáo phái khước từ Thần tánh của Đấng Christ. Họ nói rằng Chúa Jêsus giống như chúng ta, là một con của Đức Chúa Trời, chứ không phải là Đức Chúa Trời. Họ chủ trương […]
3-jesus-and-samaritan-woman-well21
0

Giáo Lý Căn Bản 11 – NHÂN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST

Bài 11 NHÂN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST   LỜI GIỚI THIỆU: Để trở thành Chúa cứu thế, Đức Chúa Jêsus không những là Đấng thiêng liêng,vô tội; nhưng cũng là một người thật giống như chúng ta trong mọi phương diện. I Ti-mô-thê 2:5 chỉ có một Đức Chúa Trời và một Đấng trung bảo […]
jesus11
0

Giáo Lý Căn Bản 12 – SỰ VÔ TỘI CỦA ĐẤNG CHRIST

Bài 12 SỰ VÔ TỘI CỦA ĐẤNG CHRIST.   LỜI GIỚI THIỆU: Chúng ta đã học biết Chúa Jêsus được sinh ra vô nhiễm nguyên tội không có bản tính tội lỗi, do sự kiện Ngài giáng sinh bởi trinh nữ, sự việc nầy không theo công lệ loài người. Trong bài học nầy, chúng […]
jesus%2014c
0

Giáo Lý Căn Bản 13 – BẢN TÍNH CỦA ĐẤNG CHRIST

Bài 13 BẢN TÍNH CỦA ĐẤNG CHRIST   LỜI GIỚI THIỆU: Bài học nầy cố gắng trình bày con người thật của Chúa Jêsus. P.A. Torrey ở trong cuốn sách của ông nhan đề “Kinh thánh dạy gì ” đã dành 56 trang cho đề tài nầy. Chúng ta thường hát, hay cầu nguyện “Tôi […]
jesus
0

Giáo Lý Căn Bản 15 – CÁC MẠNG LỊNH CỦA ĐẤNG CHRIST.

Bài 15 CÁC MẠNG LỊNH CỦA ĐẤNG CHRIST LỜI GIỚI THIỆU: Ngày nay, nhiều người cho rằng Đấng Christ đã phế bỏ luật pháp và Ngài đã làm trọn luật pháp rồi, Ngài chỉ để lại cho chúng ta một mạng lệnh duy nhất là hãy yêu thương nhau. Nhưng đọc kỹ các sách Tin […]
according-to-thy-faith-adair-payne-227108
0

Giáo Lý Căn Bản 16 – CÁC PHÉP LẠ CỦA CHÚA JÊSUS.

Bài 16 CÁC PHÉP LẠ CỦA CHÚA JÊSUS.   LỜI GIỚI THIỆU: Đề tài nầy suốt nhiều thế kỷ đã là một bãi chiến trường mà con người đã chiến đấu, đầu ốc khoa học của thế kỷ XX đã nỗ lực giải quyết cuộc tranh luận nầy. Ngày nay, dường như cả hai dòng […]
resurrection-etching-10
0

Giáo Lý Căn Bản 18 – SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA JÊSUS.

Bài 18 SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA JÊSUS.   LỜI GIỚI THIỆU: Giáo lý phục sinh là giáo lý nền tảng của Tân ước, Tân ước nhắc đến sự phục sinh 104 lần. Cơ đốc giáo là tôn giáo duy nhất với một giáo chủ sống, Đức Phật đã chết, thần Brahma đã chết ( […]
i-have-prayed-for-thee-del-parson-09
0

Giáo Lý Căn Bản 20 – CÔNG TÁC CẦU THAY CỦA ĐẤNG CHRIST

Bài 20 CÔNG TÁC CẦU THAY CỦA ĐẤNG CHRIST   LỜI GIỚI THIỆU: Ngày nay Chúa Jêsus đang làm gì? Ngài có dành hết thì giờ để sửa soạn chỗ ở cho những người được chuộc hay không? Đây là một trong những công tác quan trọng của Ngài. “Trong nhà Cha Ta có nhiều […]
fb5456d067f941dec0404390e6024208
0

Giáo Lý Căn Bản 21 – SỰ TÁI LÂM CỦA ĐẤNG CHRIST

Bài 21 SỰ TÁI LÂM CỦA ĐẤNG CHRIST   LỜI GIỚI THIỆU: Có 3 từ liệu Hy-lạp được dùng để mô tả sự kiện nầy: – Parousia: Sự hiện diện cách cá nhân. – Apokalupsis: sự khải thị. – Epiphanela: Sự xuất hiện. Cả 3 từ liệu trên đây ngụ ý rằng sẽ có một […]
second-coming-of-jesus-wallpaper
0

Giáo Lý Căn Bản 22 – CÁC KẾT QUẢ CỦA SỰ TÁI LÂM

Bài 22 CÁC KẾT QUẢ CỦA SỰ TÁI LÂM   LỜI GIỚI THIỆU: Sự tái lâm của Đấng Christ được nhắc đi nhắc lại 318 lần trong 260 đoạn trong Tân ước. Cứ 25 câu trong Tân ước thì có một câu nói về sự tái lâm. Từ I Tê-sa-lô-ni-ca 4:18 chúng ta được Chúa […]
holy-spirit-dove
0

Giáo Lý Căn Bản 23 – THÂN VỊ CỦA ĐỨC THÁNH LINH

Bài 23 THÂN VỊ CỦA ĐỨC THÁNH LINH LỜI GIỚI THIỆU: Với bài học nầy chúng ta bắt đầu nghiên cứu về Đức Thánh Linh, ngôi ba của Đức Chúa Trời Ba ngôi. Đức Thánh Linh đực Đức Cha và Đức Con sai xuống để ngự trị và hướng dẫn các tín đồ. Nhiều người […]

Giáo Lý Căn Bản 25 – CÔNG TÁC CỦA ĐỨC THÁNH LINH.

Bài 25 CÔNG TÁC CỦA ĐỨC THÁNH LINH.   LỜI GIỚI THIỆU: Đức Thánh Linh là một Thân vị Thần Linh có một nhiệm vụ nhất định trên thế giới. Nghiên cứu Thánh Kinh ta thấy Đức Thánh Linh rất tích cực hoạt động. Công tác của Ngài được thể hiện trong vũ trụ và […]

Gíao Lý Căn Bản 27 – ĐỜI SỐNG ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH

Bài 27 ĐỜI SỐNG ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH   LỜI GIỚI THIỆU: Lúc mới tin Chúa, người tín đồ nhận đời sống xưng nghĩa. Người ấy được xưng là công nghĩa căn cứ trên sự công nghĩa của Chúa Jêsus. việc nầy được tiếp nối theo bằng đời sống dâng mình, khi chúng ta […]

Giáo Lý Căn Bản 30 – CÁC SỰ DẠY DỖ KHÁC VỀ ĐỨC THÁNH LINH.

Bài 30 CÁC SỰ DẠY DỖ KHÁC VỀ ĐỨC THÁNH LINH.   GIỚI THIỆU: Bài học này là cố gắng bao gồm những sự dạy dỗ khác về Đức Thánh Linh đã được Kinh thánh nhắc đến nhưng không có trong các bài học trước. Bài học nầy cũng không có ý định bao gồm […]

Gíao Lý Căn Bản 31 – SỰ LINH CẢM CỦA KINH THÁNH.

Bài 31 SỰ LINH CẢM CỦA KINH THÁNH.   LỜI GIỚI THIỆU: Tác giả của Kinh Thánh là Đức Thánh Linh, nội dung của Kinh Thánh là sự khải thị đầy uy quyền bằng văn tự về bản tính và mục đích của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là sách căn bản để chúng ta […]

Giáo Lý Căn Bản 32 – KINH THÁNH

Bài 32 KINH THÁNH   Ngoài Đấng Christ và Đức Thánh Linh thì Kinh thánh là món quà thứ ba vĩ đại nhất mà Đức Chúa Trời dành cho con người. Sir Walter Scott, là tác giả của nhiều cuốn sách và là người có cả một thư viện sách đã nói “Chỉ có một […]

Giáo Lý Căn Bản 33 – NHỮNG BÀI HỌC KHÁC VỀ KINH THÁNH

Bài 33 NHỮNG BÀI HỌC KHÁC VỀ KINH THÁNH   LỜI GIỚI THIỆU: Kinh thánh không phải có chứa Lời Đức Chúa Trời nhưng Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời. Nếu Kinh thánh chỉ là cuốn sách thường của loài người, là chúng ta phải mong ước cuốn sách khác ngay. Nếu Kinh thánh […]

Giáo Lý Căn Bản 34 – CÂU CHUYỆN SÁNG TẠO

Bài 34 CÂU CHUYỆN SÁNG TẠO   LỜI GIỚI THIỆU: Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hóa muôn loài vạn vật. Một số các giáo sư Thánh Kinh làm sáng tỏ đề tài này, vì sự đấu tranh cay đắng giữa các lý thuyết tiến hóa và cái gọi là Khoa […]