image_pdfimage_print
ISOM Khoa 2 –  B1 Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 1-5
0

ISOM Khoa 2 – B1 Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 1-5

ISOM Khoa 2 – B1 Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện 1-5 Tiến sĩ Dick Eastman là chủ tịch hội Every Home For Christ, chủ trương mỗi nhân sự sẽ là một chức vụ kết ước để mang sứ điệp Phúc Âm đến cho mỗi một gia đình trên toàn cầu. Loạt tài liệu nầy […]