admin

image_pdfimage_print

NGƯỜI ƯỢC PHƯỚC – A BLESSED MAN

NGƯỜI ƯỢC PHƯỚC A BLESSED MAN (Thánh-thi/Psalm 1:1-6)       Thiên Chúa có 5 ơn phước để ban cho con người chúng ta như PHƯỚC về     1) BODY –  THỂ XÁC bao gồm sức khoẻ, sự bảo vệ, và sức mạnh (Health, protection, strength)     2) LABOR – TÀI VẬT bao gồm việc làm, lợi […]

CHIẾN SĨ, LỰC SĨ, NÔNG DÂN

CHIẾN SĨ, LỰC SĨ, NÔNG DÂN Nguyên Tác The Soldier, The Athlete, The Farmer by Paul Chase (Tất cả phần Kinh Thánh Tân Ước được trích từ Bản Kinh Thánh Tân Ước Việt Ngữ, BẢN DỊCH MỚI) NỘI DUNG Lời Kính Tặng Lời Cảm Ơn Lời Giới Thiệu PHẦN I – CHIẾN SĨ Thái Độ […]

Làm Thế Nào Đánh Bại Satan

Làm Thế Nào Đánh Bại Satan Các sách Phúc âm và sách công vụ sứ đồ đều bày tỏ rằng Ma quỷ đã lộng hành trong thời gian Cứu Chúa chúng ta thi hành chức vụ tại trần gian và những năm đầu của Công nguyên .Các hành động của Satan không lúc nào ngưng […]

Tôi Là Ai Trong Đấng Christ?

Tôi Là Ai Trong Đấng Christ? Êsai 43:4 Tôi rât quí giá và danh dự trước mặt Chúa, và Ngài yêu tôi. Mathiơ 5:13 Tôi là muối của đất Mathiơ 5:14 Tôi là sự sáng của thê gian Giăng 1:22 Tôi là con của Đức Chúa Trời Giăng 14:17-18 Chúa hằng ở trong tôi. Ngài […]

KIÊNG ĂN

KIÊNG ĂN KIÊNG ĂN ĐỂ TỰ HẠ MÌNH Có một bí quyết để sống thành công được tìm thấy khắp cả Kinh thánh nhưng nay đã bị đánh mất, bị để qua một bên và đã dược đặc sai chỗ bởi Hội thánh Cơ đốc, đó là ‘sự kiêng ăn’. Kiêng ăn, như tôi sẽ […]

Bẻ Gãy Sự Rủa Sả

Bẻ Gãy Sự Rủa Sả HoiThanh.com – Chúng tôi đã ăn năn xưng tội của tổ phụ khiến cho đất bị rủa sả và hoa mầu bị sâu hại. Hết thảy đều ý thức được về tội lỗi của tổ phụ và xưng nó ra trước mặt Chúa. Xin Chúa tha thứ và xin Chúa […]

SINH RA ĐỂ CAI TRỊ RÔ-MA 5:17

SINH RA ĐỂ CAI TRỊ RÔ-MA 5:17 Rô-ma 5:17: “Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻnhận ân điển và sự ban cho củasự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào!” […]