admin

image_pdfimage_print

CẦU NGUYỆN CHO SỰ HỒI PHỤC

CẦU NGUYỆN CHO SỰ HỒI PHỤC Thông điệp Xa-cha-ri 10:6 – Khi các con nợ của bạn từ chối trả nợ hay không có khả năng trả nợ. – Khi bạn bị mất việc một cách không công bằng. – Khi đồ vật của bạn bị đánh cắp và bạn muốn được bồi hoàn và […]

Cầu Nguyện Cho Sự Chửa Lành Cây Gia Đình

Những người Cơ đốc giáo có thể sử dụng lời cầu nguyện này để chữa lành cây của gia đình họ và cất đi những năng lượng xấu có thể đã ảnh hưởng đến họ, hoặc gia đình của họ trong nhiều năm, nhiều thập kỷ hoặc thậm chí hằng thế kỷ. Bài cầu nguyện […]

CẦU NGUYỆN CHO SỰ CHE CHỞ

CẦU NGUYỆN CHO SỰ CHE CHỞ Lạy Cha, con cảm ơn Cha về bàn tay bảo vệ của Cha đối với gia đình con, bạn bè con và chính con trong Năm Mới sắp đến. Lạy Cha, trong Danh Đức Chúa Jesus, con cảm ơn Cha vì Cha đã dựa trên Lời Cha để làm […]

Description of Tabernacle

  The Tabernacle is the most complete and marvelous type or “picture” of Christ in all of the Old Testament. As we study the Tabernacle, you will want to refer frequently to the picture of the Tabernacle and its courtyard here (click to open and view this PDF document, which you might like to print out so that […]

The Tabernacle of Moses

God first spoke His law to the people; then He called Moses to come to the top of Mount Sinai. The Lord said to Moses, “Come up to Me into the mount…and I will give you tables of stone.” On these two tablets of stone God had written the Ten Commandments with His own finger. For six days […]

Nasa & Kinh Thánh

Nasa & Kinh Thánh Đây là một sự thật danh cho những nhà khoa học và cho tất cả những sinh viên nào đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục người khác về múc độ xác thực của Kinh Thánh.Và đây cũng là một việc đã tỏ ra Đức Chúa Trời là Đấng sáng […]

Khoa học va Đức Tin – TS Phan Nhu Ngoc

Khoa học và Đức Tin Tôi sinh ra và lớn lên trong lòng mien Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa vô thần. Suốt mười năm học trường phổ thông, tôi luôn luôn được dạy rằng vũ trụ này tự nhiên mà có, không có ông trời nào hết. Để chứng tỏ quan điểm đó là đúng, […]

KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH

KHOA HỌC VÀ KINH THÁNH Sứ đồ Phao-lô xác chứng “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn” (IITi 2Tm 3:16). Và Sứ đồ Phierơ cũng đã khẳng định “Thánh linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (IIPhi 2Pr 1:21). Thánh kinh mang bản chất nhân tính […]

Vũ Trụ Có Khởi Thủy Không?

Vũ Trụ Có Khởi Thủy Không? Tác Giả: Nguyễn Ân-Ðiển Theo quan niệm triết học Ðông phương, đặc biệt là triết lý Lão giáo (Taoism) và Phật giáo (Budhism), thì vũ trụ này không nhất thiết phải có buổi ban đầu. Theo nguyên lý Ðạo của Lão giáo, Ðạo sinh ra âm dương, khí, trời, […]

Tiến hóa hay Sáng tạo?

Tiến hóa hay Sáng tạo? Trong những thập niên cuối của thế kỷ hai mươi và bước sang thập niên đầu của thế kỷ hai mươi mốt, nhiều khám phá khoa học kỹ thuật đã đem đến ảnh hưởng sâu rộng trong nền văn minh tiến bộ của nhân loại. Kỹ thuật thông tin, hệ […]