admin

image_pdfimage_print

NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN ĐẬP TAN MA QUỶ

  PRAYERS THAT ROUT DEMONS NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN ĐẬP TAN MA QUỶ John Eckhardt Những lời cầu nguyện đập tan ma quỷ kết hợp cầu nguyện với tuyên bố Lời Chúa mang lại một sự đột phá chống lại mọi chống cự của ma quỷ. Cầu nguyện kết hợp với tuyên bố Lời Chúa […]

CẦU NGUYỆN SỰ HỒI PHỤC

                  CẦU NGUYỆN SỰ HỒI PHỤC Thông điệp Xa-cha-ri 10:6 – Khi các con nợ của bạn từ chối trả nợ hay không có khả năng trả nợ. – Khi bạn bị mất việc một cách không công bằng. – Khi đồ vật của bạn bị đánh cắp và bạn muốn được bồi hoàn và […]

Cầu Nguyện Cho Sự Chửa Lành Cây Gia Đình (Family Tree)

Cầu Nguyện Cho Sự Chửa Lành Cây Gia Đình  (Family Tree) Những người Cơ đốc giáo có thể sử dụng lời cầu nguyện này để chữa lành cây của gia đình (family tree) họ và cất đi những năng lượng xấu có thể đã ảnh hưởng đến họ, hoặc gia đình của họ trong nhiều năm, […]

Cầu nguyện sự che chở

CẦU NGUYỆN SỰ CHE CHỞ Lạy Cha, con cảm ơn Cha về bàn tay bảo vệ của Cha đối với gia đình con, bạn bè con và chính con trong Năm Mới sắp đến. Lạy Cha, trong Danh Đức Chúa Jesus, con cảm ơn Cha vì Cha đã dựa trên Lời Cha để làm trọn. […]

Nước Thiên-đàng Đang Đến Gần

  Nước Thiên Đàng Đang Đến Gần Nếu bạn hiếu biết và nắm vững năm điều sau đây thì nước Thiên Đàng đang gần bạn. 1. Điểm thứ nhất: Mọi người đều có tội. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Thượng Đế) (Rô-ma 3:23). Tội […]

BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG

BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được thánh, Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng […]

Faith and the Truth

The Christian faith is both reasonable and justified. The very language of the Hebrew Old Testament reveals that our faith is intrinsically linked to truth. It is founded firstly and primarily upon God’s consistent and reliable Word. Blind Faith by John C. P. Smith The concept of “blind faith” is a recent invention, found nowhere in […]

How do we know the Bible is God’s Word?

  It’s a question almost everyone asks: how do we know the Bible is God’s Word? Dr. Jason Lisle, AiG–US, tackles this complex issue. Shop Now I’ll first note that I don’t know everything there is to know about Christianity. I was raised as a Christian, but lately have been doubting what my family and […]

The Bible is composed of 66 books

Why 66? by Brian H. Edwards The Bible is composed of 66 books by 40 different writers over 1,500 years, yet it has one consistent storyline running all the way through, and it has just one ultimate author — God. How can we be sure that we have the correct 66 books in our Bible? The […]

Are there missing books of the Bible?

Why are some books missing from the KJV? The missing books you refer to in the KJV are most likely the apocryphal books which are generally not found in any Protestant translation (NASB, NAS, NIV, RSV, etc.). The Protestant church generally does not believe these books are inspired and therefore canonical, that is authoritative and […]