Esther

image_pdfimage_print

SÁCH NHỮNG PHÉP LẠ TRONG ĐỜI TÔI (Ân-Huệ Đoàn)

Lời Giới Thiệu Chúng ta luôn luôn thiếu kiên nhẫn đối với người khác, nhưng Đức Chúa Trời luôn dành đủ thì giờ cho tôi và bạn có cơ hội ăn năn mọi tội lỗi hầu trở về nhà Cha một ngày nào đó mà bạn đã chán nãn những thú vui nơi trần thế […]

DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA: 

DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA:  Ngày 7 tháng 10 năm 2017 (Mặc khải mới từ Đức Chúa Cha qua sự bày tỏ của Chúa Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus) PHẦN A: ĐUỔI TÀ LINH BẤT HỢP PHÁP MÀ BẠN KHÔNG BIẾT TÊN CHÚNG NÓ Quỳ xuống và trước mặt Đức […]