Manna and Living Waters Ministries (Manna và nước hằng sống)

TRANG NẦY GỒM CÁC TỰA ĐỀ NHƯ SAU: TỪ BÀI SỐ 1 ĐẾN 70 MỜI CÁC BẠN COPY LINK PHÍA DƯỚI TỰA ĐỀ VÀ CÀI TRÊN NƠI ĐỊA CHỈ PHÍA TRÊN CHỔ HTTPS:// ĐỂ CÓ BÀI ĐỌC:
Các bạn nào mới tin Chúa cần phải học từ từ, từ bài số một đến bài số 70 sẽ được lớn lên mạnh mẽ trong Chúa. Mổi ngày học đều đều một bài và áp dụng, trong vòng 2 tháng bạn sẽ được lớn lên mạnh mẽ trong Chúa có thể giúp người bạn của mình và người thân trong gia đình mình tin Chúa được. Chúa yêu bạn và Ngài không muốn bạn ở trong thời kỳ con đỏ suốt đời nhưng Ngài muốn bạn được mau lớn lên để giúp đở những người thân của mình tin Chúa cũng như bạn vậy. Muốn thật hết lòng! Amen!

1-Đức Chúa Trời là ai?
1-Ðức Chúa Trời

2-Đức Chúa Jesus là ai?
2-Chúa Jêsus và Sự Cứu Chuộc

3-Đức Thánh Linh là ai?
3-Ðức Thánh Linh

4-Quyền năng của Thánh Linh
4-Quyền Năng Ðức Thánh Linh

5-Giáo Lý Ba Ngôi
5-GIÁO LÝ BA NGÔI.

6-Kinh Thánh là gì?
6-THÁNH KINH

7-Thiên sứ là gì?
7-THIÊN SỨ

8-Con người và satan
 8: CON NGƯỜI VÀ SATAN

9-Tội lổi là gì?
9-TỘI LỖI

10-Ma quỷ hay satan , hay thiên sứ sa ngã
10-THIÊN SỨ SA NGÃ : MA QUỈ Hay SA-TĂNG

11-Mười điều răn Chúa dạy trong Kinh Thánh
11-Mười Ðiều Răn

12-Sự cầu nguyện là thể nào?
12-Sự Cầu Nguyện

13-Sự thờ phượng Đức Chúa Trời
13-Sự Thờ Phượng Ðức Chúa Trời

14-Nghe tiếng Chúa
 14: NGHE TIẾNG CHÚA

15-Vâng theo tiếng Chúa
15: VÂNG THEO TIẾNG CHÚA

16-Sự cứu rổi vỉ đại
16: Sự Cứu Rỗi Vĩ Ðại

17-Bài cầu nguyện chung Chúa Jesus dạy
17-BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG

18-Cái tôi xác thịt, cái bản ngã.
18-CÁI TÔI XÁC THỊT, CÁI BẢN NGÃ

19-Những điều cần thiết trong sự cầu nguyện
19: NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT TRONG SỰ CẦU NGUYỆN:

20-Tội buồn giận không tha thứ
20-TỘI BUỒN GIẬN KHÔNG THA THỨ

21-Tội lo lắng
21-TỘI LO LẮNG 

22-Đừng kiêu ngạo, hãy khiêm nhường
22-ĐỪNG KIÊU NGẠO, HÃY KHIÊM NHƯỜNG 

23-Chớ phạm tội tà dâm
23-CHỚ PHẠM TỘI TÀ DÂM 

24-Chớ thông đồng với người chết
24-CHỚ THÔNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHẾT

25-Chớ ham mê thế gian và những gì thuộc về thế gian
25: CHỚ HAM MÊ THẾ GIAN VÀ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THẾ GIAN: 

26-Chớ thờ thần tượng
26-CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG 

27-Hãy giết chết cái tôi của mình đi
27-HÃY GIẾT CHẾT CÁI TÔI CỦA MÌNH ĐI 

28-Căn bệnh tội lổi của ông Adam và bà Eva
28- “ ADAM AND EVE SINDROME” CÓ NGHỈA LÀ CƠN BỆNH TỘI LỔI CỦA ADAM VÀ EVA

29-Dọn sạch lòng để gặp Chúa Cha (TỰ DỌN RÁC TÂM LINH)
29-DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA: 

30-Sự phước lành và sự rủa sả theo lời Kinh Thánh dạy.
30-SỰ PHƯỚC LÀNH VÀ SỰ RỦA SẢ THEO LỜI KINH THÁNH:

31-Loạt bài mời gọi tự dọn rác tâm linh (18 bài)
31-LOẠT BÀI MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH (18 BÀI NGẮN)

32-Mười điều răn mới mọi người cần phải biết
32-MƯỜI ĐIỀU MỌI NGƯỜI CẦN PHẢI BIẾT:

33-Có nên bẻ gảy sự rủa sả trên đời sống mình không?
33: CÓ NÊN “BẺ GẢY SỰ RỦA SẢ” TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH KHÔNG?

34-Làm thể nào để bày tỏ tình yêu mình đối với đấng tạo hóa?
34: LÀM THỂ NÀO ĐỂ BÀY TỎ TÌNH YÊU CỦA MÌNH ĐỐI VỚI ĐẤNG TẠO HÓA?

35-Hãy chăm sóc thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời
 35: HÃY CHĂM SÓC THÂN THỂ CỦA CHÚNG TA VÌ LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

36-Hãy học theo gương của người Bê-Rê tra xem Kinh Thánh mổi ngày
BÀI SỒ 36: HÃY THEO GƯƠNG NGƯỜI BÊ-RÊ TRA XEM KINH THÁNH MỔI NGÀY HẦU BIẾT NGƯỜI LẢNH ĐẠO TÔN GIÁO CỦA MÌNH CÓ GIẢNG ĐÚNG THEO LẺ THẬT CỦA CHÚA KHÔNG?

37-Làm thể nào để tiếp nhận Chúa Jesus vào lòng
37: LÀM THỂ NÀO ĐỂ TIẾP NHẬN CHÚA JESUS VÀO LÒNG MÀ KHÔNG CẦN QUA TRUNG GIAN AI HẾT?

38-Hãy chuẩn bị có đời sống tự lập trồng cây ăn trái, nuôi cá, nuôi gà
38: VÌ LÀ THỜI KỲ CUỐI CÙNG CỦA MUÔN VẬT ĐÃ GẦN, CHÚNG TA CÓ THỂ NÊN BẮT ĐẦU CHUẨN BỊ ĐỂ CÓ THỂ SỐNG TỰ TÚC ĐƯỢC.

39-Sau khi tin Chúa Jesus thì đời sống bạn ra thể nào?
 39: SAU KHI BẠN TIN CHÚA JESUS LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI BẠN THÌ ĐỜI SỐNG BẠN RA THỂ NÀO?

40-Satan ngăn trở sự cầu nguyện chúng ta thể nào?
40-SATAN NGĂN TRỞ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚNG TA NHƯ THỂ NÀO?

41-Hãy trang bị khí giới của Chúa để chống lại quỷ satan (3 bài)
41: HÃY TRANG BỊ KHÍ GIỚI CỦA CHÚA ĐỂ CHỐNG LẠI THẾ GIỚI TÀ LINH:

42- Nguồn gốc của cái tôi xác thịt đến từ đâu?
42-CÁI TÔI KIÊU NGẠO, TRÍ KHÔN PHẢN LOẠN CỦA CON NGƯỜI KHÔNG CHỊU TÔN THỜ ĐẤNG TẠO HÓA ĐẾN TỪ ĐÂU?

43- Hãy chăm sóc thân thể, làn da của chúng ta trong cách ăn uống hằng ngày.
43: HÃY CHĂM SÓC THÂN THỂ, LÀN DA CỦA CHÚNG TA TRONG CÁCH ĂN UỐNG HẰNG NGÀY

44- Sự dâng hiến tài chánh cho Đức Hiê-hô-va là thể nào?
44-SỰ DÂNG HIẾN TÀI CHÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA LÀ THỂ NÀO?

45-Hãy mau bước vô thiên đàng
 45: HÃY MAU BƯỚC VÔ THIÊN ĐÀNG

46-Lời chứng của một cơ đốc nhân đi sai đường được Chúa gọi về.
 46: LỜI CHỨNG CỦA MỘT CƠ ĐỐC NHÂN ĐI SAI ĐƯỜNG ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ: 

47-Làm thể nào để thành công trên đường đời?
47: LÀM THỂ NÀO ĐỂ THÀNH CÔNG TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI:

48-Làm sao để biết mình đã tìm được người phối ngẩu hoàn hảo?
48-LÀM SAO ĐỂ BIẾT MÌNH ĐÃ TÌM ĐƯỢC NGƯỜI PHỐI NGẨU HOÀN HẢO?

49-Hãy tuyệt đối vâng lời Chúa dạy: Vợ phải vâng phục chồng mình và chông phải cai trị vợ mình.
49-HÃY TUYỆT ĐỐI VÂNG LỜI CHÚA DẠY: VỢ PHẢI VÂNG PHỤC CHỒNG VÀ CHỒNG PHẢI CAI TRỊ VỢ.

50-Giải quyết xung đột trong hôn nhân.
50: GIẢI QUYẾT NHỮNG XUNG ĐỘT TRONG HÔN NHÂN:

51: Chớ phạm tội tà dâm.
51: HÃY VÂNG LỜI CHÚA DẠY: “CHỚ PHẠM TỘI TÀ DÂM”

52-Hãy vâng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh: Không phạm tội với Chúa Thánh Linh.
52-HÃY VÂNG LỜI CHÚA DẠY TRONG KINH THÁNH: CHỚ PHẠM TỘI VỚI CHÚA THÁNH LINH

53-Hãy hiếu kính cha mẹ mình trong lúc tuổi già.
53-HÃY VÂNG LỜI CHÚA DẠY: “HÃY HIẾU KÍNH CHA MẸ “

54-Hãy dạy dổ con cái biết kính sợ Đức Giê-hô-va.
 54-HÃY DẠY DỔ CON CÁI BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA :

55-Hãy tìm kiếm Chúa hết lòng, không nên đi tìm kiếm loài người.
 55: HÃY TÌM KIẾM CHÚA HẾT LÒNG, KHÔNG NÊN ĐI TÌM KIẾM LOÀI NGƯỜI:

56-Sống trong thời kỳ ân điển của Chúa là thể nào?
 56: SỐNG TRONG THỜI KỲ ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA LÀ THỂ NÀO?

57-Bệnh thoái hóa khớp xương và cách bảo quản tốt?
 57: BỆNH THOÁI HÓA KHỚP XƯƠNG:

58-Hãy gìn giử cặp mắt sáng sủa cho mình là đền thờ của Đức Chúa Trời.
 58: HÃY GÌN GIỬ CẶP MẮT SÁNG SỦA CHO MÌNH LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI:

59-Hãy gìn giữ môi miệng và cái lưỡi của chúng ta
 59: CÁI LƯỠI

60- Chớ thờ thần tượng một cách trực tiếp hay gián tiếp.
 60: CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG MỘT CÁCH TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP

61-Hãy gìn giử và bảo vệ thân xác chúng ta cho khỏe mạnh vì là đền thờ của Đức Chúa Trời.
 61: HÃY NGỪA BỆNH, GÌN GIỬ, VÀ BẢO VỆ THÂN XÁC CHÚNG TA CHO KHỎE MẠNH VÌ LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

62: Cách tự chăm sóc cho mình hay cho người trong gia đình mình khi bị bệnh.
 62: CÁCH TỰ CHĂM SÓC CHO MÌNH HAY NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH KHI BỊ BỆNH

63-Làm thể nào để nhận biết được người chăn chiên thật của Chúa?
63: LÀM THỂ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT ĐƯỢC NGƯỜI CHĂN CHIÊN THẬT CỦA CHÚA?

64-Hãy tránh xa những gì có bùa ngãi, những môn học và những hội đoàn sữ dụng tà thuật.
 64: HÃY TRÁNH XA NHỮNG GÌ CÓ BÙA NGẢI, NHỮNG MÔN HỌC VÀ NHỮNG HỘI ĐOÀN SỬ DỤNG TÀ THUẬT:

65-Làm thể nào để làm chứng đạo cho người chưa tin Chúa?
65: HOW TO WITNESS ABOUT JESUS TO A NON BELIEVER (LÀM THỂ NÀO ĐỂ LÀM CHỨNG ĐẠO CHO NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA)

66-Làm sao để lời cầu nguyện mình được đẹp ý Cha?

BÀI SỐ 66: LÀM SAO ĐỂ LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ĐẸP Ý CHA?

67-Làm thể nào để chăm sóc và bảo vệ hàm răng cho thân thể chúng ta được lâu dài?

BÀI SỐ 67-LÀM THỂ NÀO ĐỂ CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ HÀM RĂNG CHO THÂN THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC LÂU DÀI?

68-Thiên đàng và địa ngục. Sự trở lại của Chúa Jesus Christ. Lời chứng của Angelica Zambrano

BÀI SỐ 68: THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC. SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA JÊSUS CHRIST. (Phần 1) Lời chứng của Angelica Zambrano

69-Có nên đuổi quỷ, giải cứu cho người bị quỷ ám hay không?

BÀI SỐ 69: CÓ NÊN ĐUỔI QUỶ, GIẢI CỨU CHO NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM KHÔNG?

70-Không nên thần tượng hay thần thánh hóa những người lãnh đạo tôn giáo nào trên thế gian nầy.

BÀI SỐ 70: KHÔNG NÊN THẦN TƯỢNG HAY THẦN THÁNH HÓA NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO NÀO TRÊN THẾ GIAN NẦY.
BÀI SỐ 70: KHÔNG NÊN THẦN TƯỢNG HAY THẦN THÁNH HÓA NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO NÀO TRÊN THẾ GIAN NẦY.

BÀI SỐ 70: KHÔNG NÊN THẦN TƯỢNG HAY THẦN THÁNH HÓA NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO NÀO TRÊN THẾ GIAN NẦY.

Loài người chúng ta được Chúa Cha là Đấng Tạo Hóa tạo dựng theo hình ảnh của Ngài để tôn thờ duy nhất chỉ một mình Ngài mà thôi. Mọi vinh hiển đều phải thuộc về Chúa Cha mà thôi. Ngoài Ngài ra chúng ta không được phép tôn thờ hay thần thánh hóa những gì thuộc về thế gian nầy hay là những tạo vật được tạo ra bởi Ngài trong đó có những người lãnh đạo tôn giáo. Hãy xem mười điền răn của Chúa viết trên bãng đá trao cho ông Môi-se đưa cho loài người phải tuyệt đối vâng giử như sau:
Xuất-ê-díp-tô-ký 20:1-6:
“1Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng:
2Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê‑díp-tô, là nhà nô-lệ.
3Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
4Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
5Ngươi chớ quì lạy trước các hình-tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ-tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ-phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
6và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu-mến ta và giữ các điều-răn ta.”

1-MỔI NGƯỜI TRÊN THẾ GIAN THƯỜNG CÓ NHỮNG NHỮNG NIỀM ĐAM MÊ KHÁC NHAU VÀ CHÍNH ĐIỀU ĐÓ LÀ THẦN TƯỢNG CỦA HỌ.

Những cái gì mà chúng ta xem là quý nhất trong đời sống của chúng ta chính là thần tượng, là chúa của chúng ta. Hãy dẹp bỏ và khước từ chúng nó đi thì mới có thể đến mà tôn thờ Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng tạo hóa, là Đức Giê hô va vạn quân được. Chúa Jesus nói chúng ta không thể làm tôi hai chủ, không thể vừa tôn thờ Chúa và vừa tôn thờ Ma-môn được. Thần tượng chúng ta là những gì chúng ta đặt ưu tiên số một trong đời sống chúng ta như hiện nay giới trẻ thì theo thời trang, ăn mặc áo quần giống các bạn bè, đua đòi cho bằng được làm giống những bạn bè của mình. Nhiều người mê cái điện thoại Iphone mới nhất, tìm đủ mọi cách mua cho được cái phone mới nhất, cũng có nhiều người ham mê xe hơi, hột xoàn, tiền bạc, danh vọng, bằng cấp cao học, công việc làm v.v. Đầu óc chúng ta cứ suy nghỉ về vấn đề đó mà nói mình là tín hửu tin theo Chúa Jesus thì ma quỷ sẽ cười ngạo nghể. Không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ thuộc về thế giới của ma quỷ sau khi lìa cỏi đời và chúng sẽ để chúng ta sống yên không quấy phá chúng ta. Nhưng chúng ta thấy đời sống tin Chúa của chúng ta hâm hẩm, không nhận được phước hạnh như lời Chúa hứa mà không biết tại vì lý do nào? Mời các bạn xem bài số 60 trong trang nầy để hiểu rỏ hơn về vấn đề nầy.

2-KHÔNG NÊN TÔN SÙNG, KHEN TẶNG, HAY THẦN THÁNH HÓA NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO CỦA MÌNH NHƯ LÀ MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO, HAY NGƯỜI TRUYỀN GIÁO GIÚP MÌNH TIN CHÚA.

Hãy nhớ Chúa Cha là đấng tạo hóa tạo dựng ra tất cã những gì trên thế gian nầy và Ngài muốn hết thãy phải phục dưới chân Ngài. Không có đấng nào khác mà loài người phải tôn thờ hay thần thánh hóa ngoài Ngài. Mọi vinh hiển đều thuộc về Ba ngôi Đức Chúa Trời mà thôi. Giăng 3:16:” Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”

Nhiều người cứ bám víu những người lãnh đạo tôn giáo nào đã đưa dắt họ biết đến Chúa mà không chịu chạy một bước nữa để đến với Chúa Cha qua dòng huyết của Chúa Jesus. Họ không muốn tự ăn nuốt lời Chúa trong Kinh Thánh để được sớm trưởng thành trong Chúa. Chúng ta không nên muốn làm con đỏ hoài mà không muốn lớn lên trong đức tin của mình để tự đứng vững trên đôi chân của mình hầu dắt đưa bạn bè, người thân của mình trở về bên Chúa. Đây là vấn đề giống như domino efect, như giây chuyền vì Chúa hứa với chúng ta “Một người tin cã nhà được cứu” là như vậy. Chúng ta được Chúa cứu thì chúng ta phải ham ăn nuốt lời Chúa trong Kinh Thánh để mau lớn mà tự đứng vững được trên đôi chân mình. Khi lớn rồi thì mau mau làm chứng về Chúa hầu sớm giúp được những người trong gia đình và dòng họ mình được biết về Chúa nữa. Chúng ta không thể nào mà ngồi yên nhìn những người thân trong gia đình chúng ta bị hư mất linh hồn trong hỏa ngục đời đời được nếu chúng ta là con thật của Ngài, được Ngài biến đổi tâm linh để trở nên con cái của Ngài.

Sở dỉ có nhiều người theo Chúa Jesus lâu năm mà không lớn lên được, họ cứ ở trong trình độ con đỏ hoài và cần người đút ăn lời Chúa mổi sáng Chúa nhật là vì họ đang thần thánh hóa người lãnh đạo tôn giáo của họ. Họ cứ tưỡng lầm rằng chỉ có những người lãnh đạo tôn giáo của họ như là Mục sư, Truyền đạo, ông cha cố là người được học lời Chúa có bằng cấp nầy nọ mới được Chúa cho phép giải nghỉa được lời Chúa trong Kinh Thánh cho chiên Chúa được mà thôi. Cũng có người bị giới lãnh đạo hù dọa là không nên tự mình đọc lời Chúa trong Kinh Thánh vì nếu đọc mà hiểu sai thì phạm tội với Chúa. Cho nên những người nầy cứ chờ đợi mãi, không dám đọc Kinh Thánh để tìm hiểu về lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Lâu lâu nhà lãnh đạo tôn giáo phân phát cho tâm linh của họ ăn một vài câu Kinh Thánh vào ngày Chúa nhật mà không biết hay không dám đọc Kinh Thánh để tìm hiểu và ăn nuốt lời Ngài cho thỏa dạ, cho tâm linh yếu mỏn của họ chóng lớn như những người khác được.

-1 Phierơ 2:2: “thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn.” Như trẻ con mới sinh ra không thể sống thiếu sữa. Chúng thức dậy và khóc vì chúng cần sữa. Cũng như trẻ con mới sinh ra không thể sống mà không có sữa thì đời sống của chúng ta cũng không thể sống mà không có sữa là Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải quyết định chúng ta cần sữa là Lời Đức Chúa Trời hay không. Thực tế đó là chúng ta cần Lời của Ngài. Như thân thể cần ăn để sống, thì cũng vậy, một thực tế không thay đổi đó là để sống chúng ta cần phải có Lời của Đức Chúa Trời.

-2 Timôthê 3:16-17: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

Nếu những người trong nhà thờ hay hội thánh Chúa thần thánh hóa những nhà lãnh đạo tôn giáo của họ thì họ đang làm Chúa Thánh Linh buồn lòng vì những lý do như sau:
-Nếu ai đang tôn sùng người lãnh đạo tôn giáo như là Chúa của họ thì Đức Chúa Trời sẽ nổi cơn thịnh nộ của Ngài vì Chúa Ngài không chịu khinh dể đâu. Ngài là đâng thánh khiết và Ngài không nhường sự vinh hiển Ngài cho ai hết. Ngài chỉ muốn chúng ta tôn thờ Ngài cách hết lòng. Không có người nào trên thế gian có quyền đứng ở giữa con người với đấng tạo hóa mà bắt mọi người tôn thờ họ hơn Chúa hết. Chúa phải là số một trong đời sống của mổi người trên thế gian nầy theo điều răn Ngài phán dạy. Ê-sai 42:8:” Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm! “
-Nếu ai là người lảnh đạo tôn giáo đang vui mừng chấp nhận để cho người khác tôn sùng mình mà không khước từ sự tôn sùng đó của người khác thì họ cũng đang chọc giận Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là đấng không nhường sự vinh hiển của Ngài cho ai hết. Hãy xem bài học vua Nê-bu-các-nết-sa bị Chúa phạt phải ăn cỏ như bò vì lên mình kiêu ngạo vì muốn người ta tôn thờ mình. Vua Hê-rốt lên mình kiêu ngạo cũng bị bệnh ngã lăn ra mà chết. Nguy hiểm cho những người lãnh đạo tôn giáo ham thích người khác khen tặng, tôn sùng mình. Họ thường bị bệnh nguy hiểm và chết trước kỳ hạn định của họ nếu họ không chịu ăn năn những tội họ làm là lên mình kiêu ngạo, lấy sự vinh hiển của Đấng tạo hóa tạo dựng ra mình. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng đáng được mọi người tôn cao, tôn thờ Ngài cách hết lòng mà thôi.

Lúc còn trình độ con đỏ thì cần có người chăm sóc tâm linh cho họ, khuyến khích họ nên tự học hỏi lời Chúa trong Kinh Thánh để mau lớn lên trong Chúa (đọc hết Tân Ước trước, xong đến Cựu Ước). Nếu họ đọc không được vì tâm linh bị chi phối, buồn ngủ hay đọc mà không nhớ mình đọc gì thì hãy cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng giúp đở cho mình đọc và hiểu được lời Ngài. Trước khi đọc Kinh Thánh phải dọn sạch lòng để mời Chúa Thánh Linh vào lòng soi sáng chỉ dạy giúp cho tâm linh mình được mở ra để hiểu rỏ lời dạy của Ngài. Nhiều đứa trẻ 7-8 tuổi đọc Kinh Thánh cũng hiểu lời dạy dổ của Ngài nếu có Chúa Thánh Linh ngự trị trong tâm linh. Khi đã trưỡng thành thì hãy tự đứng trên đôi chân mình không bám vào người lãnh đạo tâm linh mình nữa nhưng tìm cách phụ giúp họ một tay trong công việc truyền giáo cứu nhiều linh hồn tội nhân được trở về bên Chúa. Họ không còn là gánh nặng cho người lãnh đạo nữa nhưng là cánh tay của người lãnh đạo của họ mới là đúng theo lời Chúa dạy.

3-KHÔNG NÊN TÔN SÙNG HAY THẦN THÁNH HÓA NHỮNG NGƯỜI NÀO TRÊN MẠNG INTERNET THUỘC VỀ NHỮNG NHÀ THỜ KHÁC HAY TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY CÓ ÂN TỨ THÁNH LINH LÀM ĐƯỢC NHỮNG DẤU KỲ PHÉP LẠ ĐẾN TỪ CHÚA.

Chúa bảo chúng ta nhìn trái biết cây. Cây xấu không thể nòa ra trái tốt được.
Hiện nay những nhà lãnh đạo tôn giáo thường quay video đưa lên Youtube những hình ảnh khoe mình có nhận được ân tứ Thánh Linh và làm những dấu kỳ phép lạ được. Chúng ta không nên thần thánh hóa họ như là Chúa của chúng ta vì Đức Chúa Trời là đấng hay ghen tương. Ngài muốn chúng ta chỉ thờ lạy một mình Ngài mà thôi. Tấm lòng của chúng ta hãy để Ngài là trên hết. Nếu chúng ta để thì giờ xem những chương trình đó mà bỏ qua sự cầu nguyện thông công mật thiết với Ngài thì chúng ta làm buồn lòng Chúa Thánh Linh vì Ngài muốn chúng ta để nhiều thì giờ tương giao mật thiết, thông công với Ngài.
Vì ở xa chúng ta chỉ nhìn xem những gì trên mạng internet nhưng chúng ta không sống gần với họ để nhìn trái biết cây cho nên chúng ta bị lầm lẩn mà theo những người không thuộc về Chúa mà thuộc về phe nghịch, chúng ta chọc giận Ngài. Hoặc có một số nhà lãnh đạo tôn giáo được ân tứ thánh Linh tốt một thời gian ngắn thôi, chữa lành đuổi quỷ được nhưng lên mình kiêu ngạo, tham tiền, khoe khoang, lấy sự vinh hiển của Chúa mà mất Chúa và đã bước vào hàng ngủ của phe nghịch lại với Ngài. Nhưng miệng họ vẫn còn nói về Chúa, và đang tiếp tục làm được những ân tứ như ngày trước vì ma quỷ đang bịt mắt bịt tai họ, và bắt chước (copy) cho họ vẩn tiếp tục làm được những ân tứ đó làm cho mọi người lầm tưỡng là họ vẫn còn có ân tứ Thánh Linh như xưa. Nếu chúng ta sống gần họ thì sẽ thấy bông trái xác thịt họ bày ra trước mắt mọi người mà chính họ không thể che giấu được khi chúng ta nhìn xem cách đối xử của họ với những người trong gia đình và trong hội thánh họ như là: Bản tánh kiêu ngạo, tham tiền, ham dâm dục, nóng tánh, ganh tị, thiếu kiên nhẩn, bất hiếu với cha mẹ, v.v.

Nếu chúng ta không tôn sùng họ nhưng thích xem nhiều chương trình của họ mà không để nhiều thì giờ tương giao mật thiết với Ngài thì chúng ta cũng đang làm buồn lòng Chúa Thánh Linh và chúng ta cũng đang bị ma quỷ kiện cáo chúng ta trước mặt Ngài là chúng ta đang thần thánh hóa họ đó. Ma quỷ không đọc được tư tưởng chúng ta nhưng chúng nó xem hành động của chúng ta mà kiện cáo chúng ta với Cha của chúng ta trên trời. Cho nên hãy để nhiều thì giờ chạy đến với Chúa Cha mà không đi tìm kiếm những người nhận được ân tứ từ nơi Chúa Cha. Chúng ta hãy chạy đến người cho quà thay vì chạy đến với người nhận được quà mà xin quà.

4-LÀM THỂ NÀO ĐỂ TÌM ĐẾN ĐƯỢC VỚI ĐỨC CHÚA CHA VÀ NHẬN LÃNH ÂN TỨ CỦA CHÚA THÁNH LINH?

-Chúng ta đến với Chúa Cha trong giờ tỉnh nguyện phải chấp nhận xem mình là người tội nhân không xứng đáng được ra mắt Chúa Cha nhưng vì chúng ta chấp nhận Chúa Jesus đã chết thế cho chúng ta trên thập tự giá trên đồi gô gô tha khi xưa cho nên hôm nay chúng ta được Chúa Cha tha thứ tội lổi để được trở nên con cái của Ngài và được gọi Ngài là Cha và được vào nơi chí thánh để gặp Chúa Cha và tôn thờ Ngài.
-Chúng ta hãy để nhiều thì giờ tỉnh nguyện, ngồi yên lặng lắng lòng xuống, mở hết tâm linh ra để tìm kiếm Chúa Cha hết lòng, ngồi yên lặng lắng nghe tiếng Ngài phán với chúng ta điều gì? Chúa phán:” Chiên ta nghe tiếng ta.” Nhiều người không thể ngồi yên được 10-15 phút vì tâm trí suy nghỉ vẩn vơ đủ thứ lôi kéo họ đi đâu đâu mà họ không biết họ đang phải ngồi yên lặng để tỉnh tâm mà lắng nghe tiếng phán của Chúa. Hãy tập tành, xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta đuổi những ác linh và uế linh không tập chú lôi kéo không cho chúng ta tỉnh tâm cầu nguyện với Ngài. Hãy ráng bỏ nhiều thì giờ tỉnh nguyện hơn, không sớm thì muộn chúng ta sẽ làm được việc ngồi yên lặng hàng giờ với Chúa được.
-Khi chúng ta tập ngồi yên được 15-20 phút hay nữa giờ không lo ra, không buồn ngủ thì chúng ta được tiến bộ tâm linh được một bước rồi. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh linh chỉ ra những điều gì chúng ta có làm Ngài buồn và lắng nghe thì chúng ta sẽ thấy những tội lổi chúng ta làm Ngài buồn sẽ lần lượt được Ngài nhắc đến để chúng ta ăn năn tội lổi của chúng ta hầu cho tâm linh chúng ta được trong sạch, được thánh thiện hơn mổi ngày càng giống Chúa Jesus nhiều hơn.
-Tiếng của Chúa Thánh Linh không phải nói chuyện lớn tiếng mà tai chúng ta nghe được đâu nhưng tiếng Thánh Linh hay tiếng Chúa là những ý nghỉ thoáng qua trong tư tưỡng chúng ta mà chúng ta không bao giờ nghỉ đến, nhưng những ý đó là của Ngài. Ngài nhắc tội lổi chúng ta bảo chúng ta ăn năn, Ngài vùa giúp chúng ta hãy đề phòng những việc nầy việc nọ nguy hiểm cho tánh mạng chúng ta, Ngài dạy dổ chúng ta cần phải làm gì, v.v. Tiếng Chúa khác hơn tiếng của cái tôi xác thịt của chúng ta. Cái tôi chúng ta thường thoáng ra những ý nghỉ tiêu cực làm cho chúng ta buồn, hay tự ti mặc cảm về tội lổi chúng ta làm. Còn tiếng của ma quỷ thì cám dổ chúng ta phạm tội với Chúa, với người.
-Phải tìm kiếm Chúa hết lòng thì sẽ gặp được Ngài. Ngồi yên lặng tập chú xin Chúa Thánh Linh trói buột ba phần tâm linh, tâm hồn, thân xác lại thành một mà lắng lòng yên lặng lắng nghe tiếng Ngài. Ngài sẽ trả lời cho những ai thành thật tìm kiếm Ngài cách hết lòng. Con đường theo Chúa rất là hẹp, phải bỏ hết tất cã mà theo Ngài. Chúa Jesus nói: Mathi-ơ 16:25:” Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. 26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” Hãy quên mình đi và trao hết tâm linh, tâm hồn thân xác cho Ngài như thức hương có mùi thơm trình dâng cho Chúa Cha thì Ngài vui lòng lòng nhận lấy.
-Chúng ta cũng có thể kiêng ăn, cầu nguyện, hạ mình xuống để tìm kiếm Ngài cách hết lòng thì Ngài rất vui lòng bày tỏ cho chúng ta biết những gì chúng ta cầu hỏi Ngài. Ngài sẽ trả lời cho chúng ta. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tìm kiếm mặt Ngài và yêu Ngài cách hết lòng thì Ngài sẽ yêu chúng ta lại như cách chúng ta yêu Ngài. Nếu chúng ta cứ ở trong Ngài thì chúng ta xin mọi điều mình muốn thì Ngài sẽ ban cho chúng ta. Nếu chúng ta cầu xin ân tứ Thánh Linh để làm công việc Ngài kết quả tốt đẹp hơn thì Ngài cũng sẽ không tiếc gì mà ban cho chúng ta tùy theo lượng đức tin của chúng ta.
-Chúng ta không cần có người nào làm trung gian giửa chúng ta với Chúa để chúng ta gặp Ngài nếu chúng ta biết cách tìm kiếm Ngài cách hết lòng. Hãy xem bài số 29 trong trang nầy có chỉ dạy chúng ta dọn sạch lòng để gặp Đức Chúa Cha và nhiều người đã áp dụng được kết quả tốt.

Hy vọng bài nầy sẽ giúp mổi người trong chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời biết rỏ ý muốn của Ngài là thể nào để không làm buồn lòng Ngài mà tiến xa hơn trên con đường thuộc linh không bị kẻ thù nghịch Ngài ngăn trở chận đường cản trở chương trình của Chúa Cha trên đời sống của chúng ta hầu chúng ta tiến đến mục đích Ngài muốn trên đời sống tâm linh chúng ta cách mau chóng hơn hầu dắt đưa nhiều linh hồn tội nhân đến với Ngài. Bàn chân người rao giãng tin lành là tốt đẹp biết bao! Phần thưỡng trên thiên đàng và trên đất nầy của họ sẽ lớn lắm nếu họ biết vâng theo tiếng gọi của đấng tạo hóa tạo dựng ra họ mà làm theo cách hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)
BÀI SỐ 69: CÓ NÊN ĐUỔI QUỶ, GIẢI CỨU CHO NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM KHÔNG?

BÀI SỐ 69: CÓ NÊN ĐUỔI QUỶ, GIẢI CỨU CHO NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM KHÔNG?


Người bị quỷ ám thường có nhiều trạng thái khác nhau: 
Từ 0% là người bình thường cho đến càng ngày càng nhiều lên từ 1% đến cao nhất là 100%. Khi người bị quỷ ám 100% thì người đó không còn biết gì nữa hết, ma quỷ đã chiếm hửu tâm linh và thân xác của người đó hoàn toàn 100%. Người đó nói và làm gì trong lúc bị quỷ ám không còn có trí nhớ hay cảm giác đau đớn khi người khác lấy kim nhọn đâm vào người hay lấy điếu thuốc hút đang cháy đâm vào da thịt họ. Họ không còn phản ứng gì như người bình thường được nữa. Khoa học gọi là người điên còn Kinh Thánh Chúa gọi là người bị quỷ ám. Thường thường người bị quỷ ám 100% không hiểu biết và nếu có ai nói gì thì nhân linh người đó không còn nghe được nữa, không biết và không nhớ họ đang làm gì. Nhưng tà linh đang chiếm hửu trong họ điều khiển thân xác và tâm linh của họ vẫn nói chuyện và biết trã lời những câu hỏi người khác hỏi họ. Những câu trả lời của họ đến từ ma quỷ, không bình thường cho nên mọi người gọi họ là người điên, hay người bị bệnh tâm thần. Những người bị quỷ ám 100% rất nguy hiểm cho những người chung quanh vì ma quỷ có thể xui khiến, điều khiển họ giết người hay tự tử, hay là đi cướp giết và hủy diệt những người sống chung quanh họ. Những người bị quỷ ám 100% thường bị nhốt vào nơi trại giam hay trong bệnh viện tâm thần cho nên ít khi chúng ta thấy bên ngoài xã hội. Ở Việt Nam, có nhiều người trong gia đình xiềng họ lại và nhốt họ tại nhà trong khung củi ăn uống, ngủ trong đó cho đến khi chết. Trong lúc tại các quốc gia như Mỹ, Pháp thì chính quyền cấm không cho nhốt người bệnh tâm thần trong nhà, phải đưa vào viện tâm thần có người chăm sóc cho uống thuốc trị bệnh tâm thần cho ngủ nhiều để không phá hoại ai hết. Gọi là thuốc trị bệnh tâm thần nhưng không có thuốc nào có thể giúp trị được người bệnh cho trở lại trạng thái bình thường được hết. Thuốc trị bệnh tâm thần có thể làm cho người bệnh mất trí nhớ và quên đi là họ đang bị bệnh tâm thần để họ không buồn lo và muốn tự tử chết đi. Vì có những lúc tà ma chiếm hửu 100% trong người đó có thể nhiều lần buông tha người bệnh đó và chúng đi ra ngoài chơi thì người bệnh tâm thần trở nên bình thường trở lại và biết hết tất cã những gì chung quanh cho nên họ có thể nói chuyện bình thường, cảm nhận như người bình thường, nếu họ có nói cho mọi người biết rằng họ không có bệnh gì hết thì cũng không có ai tin tưởng họ hết. Thương cho những người nầy lắm vì có nhiều lúc họ rất là bình thường, không có triệu chứng của người bệnh tâm thần mà họ có nói gì biện minh cho mình là không có bệnh thì củng không có ai nghe, tin, và thông cảm cho họ hết.

1-HÃY ĐUỔI QUỶ GIÚP NHỮNG NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM 100% NHƯ CHÚA JESUS ĐÃ LÀM TRONG KINH THÁNH:

Mathi-ơ 8:28: “Đức Chúa Jêsus qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Ga-đa-ra, gặp hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ-tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. 29Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? 30Vả, khi ấy, ở đàng xa có một bầy heo đông đương ăn. 31Các quỉ xin Đức Chúa Jêsus rằng: Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó. 32Ngài biểu các quỉ rằng: Hãy đi đi! Các quỉ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước.
Trước khi đuổi quỷ chúng ta nên tự xét lại mình đã có nhận được sự tái sinh trong Đức Thánh Linh hay chưa? Tên mình đã được Chúa Cha ghi vào sách sự sống trên nước thiên đàng chưa? Có nghe được tiếng Chúa Thánh Linh sai đi làm công việc đuổi quỷ giúp người bị quỷ ám hay không? Chính mình có thể tự đuổi các quỷ xuất ra khỏi mình được hay không? Nếu bạn đã làm theo cách 5 ngón tay ăn năn cho một tội lổi của bạn và bạn đuổi được tà linh đang phá mình bấy lâu và được tự do không bị chúng trói buột nữa và xin Cha ghi tên mình vào sách sự sống trên nước thiên đàng xong thì bạn biết Cha cho mình có uy quyền đuổi được tà linh. Nhưng trước khi đuổi quỷ giúp những người đang bị quỷ ám 100% đó bạn phải sửa soạn, dự bị kiêng ăn cầu nguyện, hạ mình xuống đến độ tìm kiếm Cha cách hết lòng và cầu hỏi Ngài có sai bạn đi làm công tác nầy hay không? Nếu bạn thấy những người khác làm đuổi quỷ trong Danh Chúa Jesus được mà bắt chước làm theo thì có thể nguy hiểm cho bạn vì tà linh sợ danh Chúa Jesus đi ra khỏi người bị quỷ ám nhưng chúng có thể đi vào thân thể bạn ẩn trốn bên trong bạn mà bạn không hề hay biết vì bạn đang có nhiều tội lổi trong bạn nhất là tội kiêu ngạo (có lẽ bạn đuổi quỷ trong Danh Chúa Jesus được nhiều lần và bạn cứ tưỡng rằng bạn có ân tứ và nhận được sự xức dầu để đi đuổi quỷ được và bắt đầu lên mình kiêu ngạo, tưỡng mình làm được điều đó). Bạn không ngờ rằng chúng nó đang trốn trong bạn và ngày nào tâm linh bạn yếu đuối, lên mình kiêu ngạo, chúng xoay trở lại đánh phá bạn một cách mạnh mẽ. Nhưng lúc đó, vì đang kiêu ngạo, bạn không đề phòng và khó chấp nhận rằng mình đang bị ma quỷ tấn công tứ bề và bạn không muốn chấp nhận là bạn đang có tà linh chiếm hửu trong tâm linh bạn, và bạn không muốn ai giúp bạn hết. Lời Chúa Jesus phán trong Kinh Thánh như sau:” Hởi kẻ tưởng mình đứng hãy giử kẻo ngã” là như vậy (1 Cô-rin-tô 10:12). 
Nếu bạn được Chúa kêu gọi và sai bạn đi giúp những người bị quỷ ám 100% nầy thì bạn hãy dạn dỉ đi trói tất cã tà linh lại và giải cứu những người nầy. Chúa sẽ ban cho bạn uy quyền trong Danh Chúa Jesus trên ma quỷ và giải cứu họ ra khỏi ách thống trị của tà linh khống chế họ 100%. Khi họ tỉnh lại thì giúp họ nhận biết mình là người có tội xin Cha tha thứ tội lổi cho mình bằng dòng huyết Chúa Jesus, ăn năn khước từ đuổi quỷ và cắt đứt hết những sự trói buột của ma quỷ trong những tội lổi mình đã làm trong quá khứ có liên quan đến ma quỷ như thầy bùa, thầy pháp, lên đồng, xem bói tướng, bói khoa, v.v. Khi xong mời Chúa Thánh Linh ngự vào lòng đổi mới tấm lòng của mình thành con người mới. Giúp họ học Kinh Thánh để mau lớn lên trong Chúa, hầu giử sự chữa lành lâu dài được.

2-CÓ NÊN GIÚP ĐUỔI QUỶ CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM CHÚT ÍT NHƯNG VẨN CÒN BÌNH TỈNH HAY KHÔNG?

Những người còn biết mình đang bị nhiều sự trói buột của tà linh thì nên giúp họ để họ tự ăn năn theo cách 5 ngón tay và tự đuổi quỷ cho họ theo bài số 29:”Dọn sạch lòng để gặp Chúa Cha.”. Nếu chúng ta giúp đuổi quỷ cho họ mà chính họ không chịu ăn năn tội lổi họ làm thì tội họ vẩn còn đó, nhưng ma quỷ sợ danh Chúa Jesus xuất ra khỏi họ. Chúng đi vòng quanh thấy nhà chúng ở dọn sạch chúng bèn trở lại đem thêm 7 con quỷ khác. Người đó sẽ có 8 con quỷ trong thân thể của họ một thời gian ngắn sau đó. Rất nguy hiểm cho linh hồn họ. (Mathi-ơ 12:43:”Khi tà-ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô-khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; 44rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa-soạn tử-tế. 45Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy, số-phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng-dõi dữ nầy cũng như vậy.”
Nhưng chúng ta có thể cầu thay cho họ, và với uy quyền Cha cho, mở trói tà linh Trong Danh Chúa Jesus cho họ được tự do đến với Cha. Giúp họ biết cách kiêng ăn cầu nguyện để họ biết tìm kiếm mặt Ngài, và biết ăn năn khước từ tội lổi theo cách 5 ngón tay và để họ tự ăn năn tội lổi với Chúa Cha, làm theo bài chỉ dẩn số 29 từ đầu cho đến cuối cho đến khi họ xong hết và mời Chúa Thánh Linh vào lòng. Chúa Thánh Linh sẽ là người dẩn dắt họ trong mọi lẽ thật, được lớn lên trong Chúa và được có đời sống mới trong sạch, tự do, và không bị sự trói buột nào đến từ ma quỷ nữa.

4-SAU KHI GIÚP NHỮNG NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM ÍT NHIỀU ĐƯỢC TỰ DO RỒI THÌ PHẢI LÀM GÌ?

Sau khi người bị quỷ ám được Chúa giải phóng được tự do hoàn toàn xong thì chúng ta có thể giúp họ làm phép báp tem sớm để giúp họ được đồng chết và đồng sống với Ngài, nhận lãnh Chúa Thánh Linh vào lòng.
Có nhiều nhà thờ hay hội thánh ngày nay bắt mọi người phải học xong một khóa học và thi cho đậu mới được làm phép báp tem và nhận lảnh bằng chứng nhận làm phép báp tem. Và họ còn dạy rằng sau khi làm phép báp tem xong là được tái sanh. Làm như thế là không đúng với lời Chúa trong Kinh Thánh. Hãy xem Kinh thánh trong Công-vụ-các-sứ-đồ 8:35-38:”Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh-thánh đó mà rao-giảng Đức Chúa Jêsus cho người. 36Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Nầy, nước đây, có sự gì ngăn-cấm tôi chịu phép báp-têm chăng? 38Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-têm cho hoạn-quan. 39Khi ở dưới nước lên, thì Thánh-Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn-quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn-hở đi đường.”
Giăng 3:3-6: ”Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. 4Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 5Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh-Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 6Hễ chi sanh bởi xác-thịt là xác-thịt; hễ chi sanh bởi Thánh-Linh là thần.”
Ngày nay có nhiều người tự làm phép báp tem cho họ cũng được Chúa Cha chấp nhận miển là họ có công khai xưng nhận đức tin trong Chúa Jesus, nhận biết mình là tội nhân đáng bị đóng đinh trên thập tự giá, nhưng Chúa Jesus đã chết thay cho họ trên thập tự giá xong rồi, và lấy đức tin tin rằng Chúa Cha đã tha thứ mọi tội lổi cho họ, và họ mời Chúa Thánh linh vào lòng, và nhận lãnh Chúa Thánh Linh làm đền thờ của Ngài trong thân thể họ. Những ai đang nhận biết được mình đang có sự tái sanh, có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng làm đền thờ của Ngài trong thân thể cũng có thể tự làm phép báp tem cho mình được. Họ tự ngụp lặn trong nước đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ. Sau khi họ tự làm phép báp tem cho họ xong, họ cảm nhận được một sự tươi mới của Chúa Thánh Linh tràn ngập trong tâm hồn của họ, thật tuyệt vời! Nhiều người đã tự làm phép băp tem cho mình rồi và đã được Chúa Cha đẹp lòng chấp nhận. Hallelujah! Cảm tạ ơn Chúa Cha!

1-NGƯỜI TIN CHÚA JESUS RỒI CÓ THỂ BỊ MA QUỶ ÁM KHÔNG?

Phần đông nhiều người tin Chúa Jesus nhưng vẩn còn giấu giếm những tội lổi xấu xa của họ đã làm trong quá khứ, trước khi tin Chúa, chưa khai trình ra hết tất cã những tội lổi trong nơi kín giấu của lòng mình cho Chúa Cha để xin huyết Chúa Jesus bôi xóa hết tất cã mọi tội lổi đó hầu Cha tha thứ và làm sạch mọi tội lổi cho họ và ăn năn khước từ đuổi chúng đi thì họ có thể còn bị tà linh trói buột và ẩn trốn bên trong thân thể của họ cho đến ngày nào họ xưng hết mọi tội lổi của họ cho Chúa Cha. Tùy theo tội lổi mà họ đã làm trong quá khứ: Tội nặng hay tội nhẹ mà họ vẩn còn bị tà linh ám ảnh ít hay nhiều (từ 1% đến 99%) sau khi họ đã tin Chúa Jesus làm cứu chúa cuộc đời của họ xong, nhưng chưa xưng tội nầy ra và chưa ăn năn khước từ đuổi tà linh đi. Những tội nặng nhất là tội thông đồng với các quỷ, như thầy bùa, thầy pháp, lên đồng, cầu cơ, có pháp danh trong chùa vì cha mẹ đã dâng hiến (bán) con mình cho chùa mong trời phật phù hộ con mình hết bệnh, dể nuôi, trong lúc còn nhỏ thường hay bị bệnh. Mời các bạn xem bài viết số 29: “Dọn Sạch Lòng để Gặp Chúa Cha” để biết những gì là tội cần phải xưng ra để tấm lòng mình được trong sạch hầu Chúa Thánh Linh ngự vào lòng làm đền thờ của Ngài trong lòng mình. Khi bạn bắt đầu đọc bài đó thì nếu có ma quỷ đang trốn trong bạn thì chúng sẽ bắt đầu lộ diện và phá bạn ngay. Chúng làm những triệu chứng khác nhau như nôn mữa, nhức đầu, chóng mặt, v.v. Bạn biết rằng ma quỷ đang ẩn trốn trong bạn ra mặt cho bạn biết chúng đang có mặt trong bạn và phá không cho bạn đến với Chúa đó. Hãy thử xem và bạn sẽ biết hiện tại bạn đang có tà linh hay ma quỷ trốn trong bạn hay không? Nếu chúng phá bạn dử dội khi bạn đọc bài viết số 29 đó vì chúng đang ra mặt và chiếm hửu bạn rất mạnh trong thân thể bạn trong lúc đó (100%) thì bạn nên đi tìm một người mục sư có sự xức dầu của Chúa giúp đuổi quỷ cho bạn vì bạn không thể nào có đầu óc sáng suốt để đọc và hiểu được bài đó muốn nói gì?

5-AI MUỐN TỰ LỚN LÊN TRONG CHÚA THÌ PHẢI LÀM GÌ NẾU KHÔNG CÓ NGƯỜI CHĂN CHIÊN THẬT CỦA CHÚA Ở GẦN GIÚP ĐỞ.

Muốn lớn lên trong Chúa bạn cần phải tự học hỏi, tìm hiểu và đọc Kinh Thánh(www.bible.is tìm “tiếng việt”), ăn nuốt lời Chúa trong Tân Ước trước hết. Bốn sách Tin Lành Mathi-ơ, Mác, Luca, Giăng là của 4 môn đồ của Chúa Jesus viết cho nên có nhiều câu chuyện lập đi lập lại như nhau với khía cạnh khác nhau. Bạn nên bắt đầu đọc từ sách Giăng cho đến cuối (Khải Huyền), xin Chúa Thánh Linh soi dẩn bạn đọc. Lần đầu tiên bạn đọc mà thấy ham mê không muốn bỏ Kinh Thánh xuống có nghỉa là bạn có Chúa Thánh Linh trong lòng giúp bạn đọc và hiểu được lời Ngài. Còn nếu bạn cầm quyển Kinh Thánh mà ngáp lên ngáp xuống hoài, buồn ngủ thì triệu chứng là bạn còn nhiều tà linh trói buột bạn không cho bạn đọc Kinh Thánh. Hãy xin Chúa Thánh linh giúp tìm ra cho được tội nào mà bạn chưa xưng ra với Ngài để ăn năn theo cách 5 ngón tay, đuổi tà linh đó ra mở trói cho bạn được tự do để đọc Kinh Thánh của Cha hầu mau lớn lên, tâm linh được trưởng thành nhanh chóng. Khi đọc xong Tân Ước thì bắt đầu đọc Cựu Ước được để biết những gì Chúa muốn bày tỏ cho bạn trong Cựu Ước.
Ngày nay có nhiều người tin Chúa Jesus đang bị tổn thương do những người chăn thuê không biết lo cho chiên, chỉ đến vắt sữa những con chiên đang đói, ốm đau bệnh tật. Những con chiên nầy sợ hãi, quá đau đớn, bị tổn thương cho nên hoãng sợ, chạy cứu mạng, trốn bỏ những người chăn thuê nầy nhưng họ không trốn Chúa. Nguy hiểm cho linh hồn họ là khi họ giận người chăn thuê thì họ lại bị ma quỷ kiện cáo đánh phá họ thêm làm họ mất phước phải sống trong cảnh thiếu thốn, bệnh tật.

Trước hết phải biết phân biệt các thần. Chúa cho người tin Chúa thật sự có thể nhận biết được ai là người chăn chiên thật, ai là người chăn thuê (mời bạn xem bài viết số 63:”Làm thể nào để biết người chăn chiên thật của Chúa?). Bạn không nên giận những người chăn thuê nầy làm cho phần tâm linh bạn bị nghẹt ngòi. Chính bạn tự trói mình mà không hay biết, không lớn lên được. Nhưng hãy tha thứ cho họ và cầu thay cho họ nếu họ có làm bạn tổn thương. Hãy cầu xin Cha mở mắt tâm linh cho họ sớm nhận biết rằng họ đang là người chăn thuê mà ăn năn hầu linh hồn được cứu rồi không bị quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời. Mổi người đều chỉ có trách nhiệm riêng cho linh hồn mình mà thôi.

Cám tạ ơn Chúa là gần đây có trang: “www.mannaandlivingwatersministries.com” có nhiều bài viết giúp những ai thiếu có căn bản về Chúa học lại từ bài số 1 trở đi. Bạn cứ đọc từ từ và học hỏi những bài kế tiếp cho đến bài cuối cùng, bạn sẽ được Chúa trang bị cho bạn trở nên những người mạnh mẽ trong đức tin và có thể trở nên những người dủng sỉ cho vương quốc của nước Đức Chúa Trời.

Mong rằng bài viết trên có thể soi sáng và giúp ích được phần nào cho những ai đang có nhiều câu hỏi về sự chữa lành và đuổi quỷ. Đề tài nóng bỏng nầy hiện nay đang được mọi người chú ý nhất là những chiên thật của Cha đang tin theo đạo Chúa Jesus nhưng chưa nghe được tiếng Chúa phán, đang phân vân, chưa tìm được những câu trả lời chính xác đến từ nơi Chúa Cha. Amen!
(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)
BÀI SỐ 68: THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC. SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA JÊSUS CHRIST. (Phần 1) Lời chứng của Angelica Zambrano

Trong suốt 23 tiếng đồng hồ cô gái trẻ Angelica, sống ở Ecuador, đã được chỉ thấy vương quốc tối tăm và Vương Quốc Sự Sáng cùng sự trở lại của CHÚA JÊSUS CHIRIST. Cô đã chứng kiến CHÚA khóc vì nhiều linh hồn bị hư mất đời đời trên khắp thế giới, những người đã từ chối CHÚA; khóc vì Hội Thánh, mà phần lớn không chuẩn bị cho sự trở lại của NGÀI; khóc vì những người đã thôi làm chứng về NGÀI cho các tội nhân; khóc vì ngành công nghiệp giải trí đang lôi kéo trẻ em vào lưới bẫy của satan. Cô đã nhìn thấy nhiều người được chúng ta tôn kính như thần tượng sự bị đau đớn ra sao trong lửa địa ngục: các ca sĩ, người dẫn chương trình MC, các diễn viên và thậm chí Đức Giáo Hoàng. Angelica cũng cho xem mọi sự tuyệt vời thế nào ở trên Thiên Đàng, nơi không hề có điều ác. Tuy CHÚA JÊSUS chỉ trở lại đón dân thánh, nhiều con cái của THIÊN CHÚA sẽ không chuẩn bị cho sự trở lại của NGÀI, và chính vì thế họ sẽ bị bỏ lại trong thế gian sắp bị hư mất.
Maxima (mẹ):
Tôi tên là Maxima Zambrano. Gia đình chúng tôi đến Hội Thánh «Casa de Oracion» ở El Empalme. Chúng tôi đã kiêng ăn và cầu nguyện CHÚA trong 15 ngày. Cùng với chúng tôi có cả con gái của tôi Angelica nữa. Trong lúc kiêng ăn, tôi đã có thể thấy được những sự siêu nhiên, là những sự mà trước đó tôi chưa bao giờ từng có. Chúng tôi đã biệt riêng để cầu nguyện và kiêng ăn, nhưng sau đó vẫn tiếp tục cầu nguyện và kêu cầu với CHÚA, ngay cả ở nhà, và đợi cho đến khi NGÀI phán với chúng tôi.
CHÚA luôn động viên chúng tôi. Thường thì chúng tôi hay sẵn sang thôi kiêng ăn, nhưng bên cạnh chúng tôi luôn có NGÀI. Trong Giêremi 33:3 có phán: «Hãy kêu cầu TA, TA sẽ trả lời cho; TA sẽ tỏ cho nhười những việc lớn và khó, là những việc người chưa từng biết». Con gái tôi đã liên tục kêu cầu NGÀI, mặc dù khi đó tôi không biết về cháu cầu nguyện về điều gì.
Angelica (con gái):
Tên tôi là Maximus Zambrano Angelica. Tôi 18 tuổi, đang học ở trường trung học «Jose Maria Velazco Ibarra» ở El Canton El Empalme, Ecuador. Tôi tiếp nhận CHÚA JESUS CHRIST năm 12 tuổi, nhưng sau đó tôi đã nghĩ: «Trong các bạn bè tôi không có nhà truyền giáo, và tôi không muốn trở thành con quạ trắng», và tôi đã bỏ CHÚA để sống một cuộc sống tội lỗi. Nhưng CHÚA kéo tôi ra khỏi hố sâu tội lỗi này. Vào năm 15 tuổi tôi đã làm hòa lại với CHÚA, nhưng tôi vẫn hai lòng. Kinh Thánh nói (Giaco 1:8): «Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định», và tôi đã từng là một trong những người kiểu đó. Cha tôi có lần đã nói: «Con không nên cư xử như thế, điều đó trông thật gớm, điều đó là sai trái», nhưng tôi đáp lại cha tôi: «Con chỉ thế thôi, và con muốn như vậy, và không ai có được nói con phải thế này hoặc con phải làm cái gì, con phải thế nào và con phải cư xử ra sao». Sau đó ông nói: «THIÊN CHÚA sẽ nói chuyện với con. NGÀI sẽ thay đổi con».
Vào ngày sinh nhật thứ 17, tôi đã trở nên gần gũi với THIÊN CHÚA hơn. 28.04 tôi đến với NGÀI và cầu nguyện: «Lạy CHÚA, con cảm thấy thật tồi tệ; con biết con là một tội nhân», và kể với NGÀI về cảm nghĩ của mình: «Lạy CHÚA, hay tha thứ con. Con muốn NGÀI hãy điền tên con vào Sách Sự Sống của NGÀI và nhận con là con cái của NGÀI». Tôi đã ăn năn và dâng cuộc đời mình cho THIÊN CHÚA. Sau đó, tôi cầu nguyện: «Lạy CHÚA, con muốn NGÀI thay đổi con». Tôi đã khóc hết lòng mình khi cầu xin CHÚA thay đổi tôi. Nhưng thời gian trôi qua mà tôi cảm thấy không có gì thay đổi cả. Sự thay đổi duy nhất là tôi bắt đầu đến Hội Thánh, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Đây đã là thay đổi duy nhất trong đời sống của tôi.
Sau đó, vào tháng 8, tôi được mời tham gia vào nhóm kiêng ăn cầu nguyện trong 15 ngày. Tôi đã đồng ý, nhưng ngay trước khi bắt đầu tôi có cầu nguyện với CHÚA: «Con muốn NGÀI phán với con». Trong thời gian kiêng ăn cầu nguyện CHÚA đã nói chuyện với tất cả mọi người trừ tôi! NGÀI dường như không để ý đến sự hiện điện của tôi, và điều đó làm tổn thương tôi. Tôi tiếp tục cầu nguyện: «Lạy CHÚA, NGÀI có yêu con không? NGÀI đang ở đây? NGÀI ở cùng con không? Tại sao NGÀI không nói chuyện với con như những người khác? NGÀI tỏ cho họ rất nhiều, kể cả lời tiên tri». Tôi xin NGÀI chỉ cho tôi dấu kì là NGÀI ở bên tôi, và CHÚA đã trả lời cho tôi bằng những câu trong sách Giêrêmi 33:3: «Hãy kêu cầu TA, TA sẽ trả lời cho; TA sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết». Tôi hỏi NGÀI: «Lạy CHÚA, đó là NGÀI vừa nói với con sao?». Bởi vì tôi nghe thấy tiếng của CHÚA và nhìn thấy những từ này rõ ràng.
Tôi hỏi: «Lạy CHÚA, điều này dành cho con?». Tôi không nói gì với bất kỳ ai, kể cả khi mọi người làm chứng với nhau về những gì mà CHÚA đã tỏ ra cho họ thấy. Nhưng tôi lưu giữ kín thông điệp của NGÀI và suy gẫm về những lời «Hãy kêu cầu TA». Điều này có nghĩa là «cầu nguyện», nhưng «những việc lớn và khó» có nghĩa là gì? Tôi nghĩ: «Ở đây có thể có hàm ý chỉ Thiên Đàng và địa ngục». Vì thế, tôi cầu nguyện: «Lạy CHÚA, con muốn NGÀI cho con biết chỉ Thiên Đàng thôi, còn địa ngục thì con không muốn biết, bởi vì còn nghe nói rằng nơi này thật là khủng khiếp». Sau đó, tôi đã cầu nguyện với tất cả tấm lòng mình: «Lạy CHÚA, nếu là Ý NGÀI muốn chỉ cho con những điều mà con cần phải biết, thì hãy chỉ cho con, nhưng điều đầu tiên hãy thay đổi con. Con muốn NGÀI làm cho con thành người khác. Con muốn được thay đổi».
Sau khi kết thúc kiêng ăn cầu nguyện đã có những cám dỗ và khó khăn, và đôi khi tôi cảm thấy yếu và không thể đi cùng với THIÊN CHÚA. Nhưng NGÀI đã tiếp sức cho tôi. Tôi bắt đầu nghe được tiếng NGÀI và hiểu được Ý của NGÀI tốt hơn. Chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt. CHÚA là BẠN tốt nhất của chúng ta, cũng như CHÚA THÁNH LINH. Tôi nói với NGÀI: «CHÚA – NGÀI là BẠN tốt nhất của con. Con muốn hiểu được Ý của NGÀI tốt hơn nữa», và tôi đã chia sẻ với NGÀI tất cả những suy nghĩ của tôi.
Tôi đã cầu nguyện cả tháng 8, và sau đó, vào tháng 11, có một người hầu việc CHÚA tới nhà tôi và ông nói: «CHÚA ban phước cho cháu». Tôi trả lời: «Amen». Sau đó ông nói: «Tôi đến đây để truyền đạt một thông điệp từ THIÊN CHÚA… cháu cần phải chuẩn bị, bởi vì NGÀI sẽ chỉ cho những điều lớn và khó, những điều mà cháu chưa biết. NGÀI sẽ cho cháu thấy Thiên Đàng và địa ngục, bởi vì cháu có xin NGÀI theo Lời được chép trong Gieremi 33:3». Tôi hỏi: «Thật thế, nhưng làm thế nào ông biết? Cháu đã không nói với bất cứ ai về điều này». Ông nói: «Chính CHÚA là ĐẤNG mà cháu đang phục vụ và ngợi khen đó, cũng là CHÚA, mà tôi ngợi khen, đã nói với tôi tất cả».
Chẳng bao lâu chúng tôi đã bắt đầu cầu nguyện. Cùng với cầu nguyện chúng tôi còn có một số chị em ở Hội Thánh và các thành viên khác của gia đình tôi. Ngay khi chúng tôi vừa bắt đầu cầu nguyện, tôi thấy cổng trời mở ra. Sau đó, tôi nói: «Cháu nhìn thấy các tầng trời mở ra và hai Thiên Sứ đang đi xuống». Người hầu việc CHÚA bảo: «Hãy hỏi họ tại sao họ lại ở đây».
Họ cao lớn và tuyệt vời, đôi cánh của họ cũng đẹp nữa. Họ rất to lớn và dường như trong suốt, lấp lánh như vàng. Trên mình họ là áo thánh và đôi dép làm bằng pha lê. «Tại sao các bạn lại ở đây?». Họ mỉm cười và nói: «Chúng tôi ở đây bởi vì chúng tôi cần phải thực hiện nhiệm vụ của THIÊN CHÚA… Chúng tôi ở đây bởi vì bạn phải thăm Thiên Đàng và địa ngục, và chúng tôi sẽ bên bạn cho tới tận cùng». Tôi trả lời: «Rất tốt, nhưng tôi chỉ muốn thăm Thiên Đàng thôi». Họ mỉm cười và ở lại với chúng tôi, nhưng họ không nói gì thêm nữa. Đến khi chúng tôi kết thúc cầu nguyện, các Thiên Sứ cũng không bỏ đi đâu cả.
Tôi cũng bắt đầu thấy CHÚA THÁNH LINH. NGÀI là BẠN tốt nhất của tôi. NGÀI là THÁNH, NGÀI là toàn tri và NGÀI ở khắp mọi nơi! Tôi đã có thể nhìn thấy NGÀI trong suốt và rực rỡ vào cùng một lúc. Thật tôn kính, tôi thấy nụ cười của NGÀI và ánh mắt yêu thương của ĐỨC THÁNH LINH! Tôi khó có thể mô tả NGÀI được, bởi vì NGÀI còn tuyệt vời hơn các Thiên Sứ. Các Thiên Sứ đã đẹp rồi, nhưng CHÚA THÁNH LINH còn đẹp hơn họ nhiều! Tôi nghe thấy giọng nói của NGÀI; giọng nói đầy tình yêu thương sâu sắc. Đơn giản không thể mô tả giọng của NGÀI, nhưng tôi có thể nói rằng giọng nói giống như tia chớp, và tôi nghe thấy lời: «TA ở cùng con». Xung quanh tôi có nhiều cám dỗ, nhưng tôi đã cố gắng không bật khỏi đường công chính. Đôi khi tôi đã rất khó, nhưng CHÚA THÁNH LINH đã dẫn dắt tôi. Chúng tôi đã giành được thắng lợi này tới thắng lợi khác. Tôi nói: «Lạy CHÚA, xin Ý NGÀI được nên». Tôi tiếp tục nhìn thấy các Thiên Sứ ở trường và trong các giờ học. Tôi rất hạnh phúc, tôi được đầy rẫy vui mừng, bởi vì tôi thực sự đã có thể nhìn thấy họ!
Người hầu việc CHÚA mà đã đến nhà tôi, đã dặn tôi chuẩn bị bởi vì tôi sẽ nhìn thấy Thiên Đàng và địa ngục. Nhưng ông nói với tôi cả điều đó mà khó chấp nhận: «Cháu sẽ chết».
«Làm thế nào cháu có thể chết được? Cháu còn trẻ mà». Ông trả lời tôi: «Đừng lo sợ gì, bởi vì tất cả những gì THIÊN CHÚA đang làm – đều dẫn tới sự có ích, và NGÀI sẽ đem cháu trở về với cuộc sống, và như vậy cháu sẽ có thể làm chứng về Thiên Đàng và địa ngục. THIÊN CHÚA muốn chúng ta biết về chúng». Tôi nói: «Nguyện sẽ như thế, nhưng đơn giản cháu sẽ chết hay cháu sẽ bị xe đâm?». Trong đầu tôi luôn có ý tưởng về cái chết sắp tới tôi, nhưng CHÚA đã ra lệnh cho tôi không cần phải lo lắng gì. Mọi việc đều được kiểm soát. Tôi kêu lên: «Cảm tạ NGÀI CHÚA ơi!».
6.10, sau khi tôi trở về nhà từ trường học, các Thiên Sứ đã cùng với tôi và ngợi ca THIÊN CHÚA. Tất cả những gì họ nói – Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay, Hallelujah! Các Thiên Sứ dâng sự tôn vinh, ngợi khen và vinh hiển cho CHA THIÊN THƯỢNG của chúng ta. Cùng với các Thiên Sứ có cả CHÚA THÁNH LINH, và tôi đã vui mừng. Nhiều người nói ca ngợi CHÚA là việc buồn chán, nhưng đó là sự dối trá lớn mà ma quỉ muốn người ta ngừng tìm kiếm sự hiện diện của THIÊN CHÚA. Trước kia tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi gặp gỡ với CHÚA JESUS CHRIST và CHÚA THÁNH LINH, tôi biết rằng ca ngợi NGÀI hoàn toàn không buồn chán, và hát ngợi khen CHÚA – là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có trên trái đất này!
Tôi có thể thấy, chơi và thậm chí nói chuyện với CHÚA THÁNH LINH. Các Thiên Sứ ở bên tôi không nói chuyện; họ ngợi ca THIÊN CHÚA. Tôi đã liên tục cầu xin: «CHÚA THÁNH LINH! Hãy làm ơn giúp con trong việc này». Và NGÀI luôn ở cùng tôi và giúp đỡ tôi trong mọi sự. Tôi có thể cảm nhận và nhìn thấy NGÀI, mặc dù nhiều người không thể thấy được điều đó. Sự tương giao giữa chúng tôi vẫn tiếp tục. Không có lý do nào để có thể cản trở sự tương giao khi bạn đang trải nghiệm được những cảm nhận tuyệt vời đó… Và tôi đã không thể phá vỡ mối quan hệ này. Khi tôi nhớ lại cuộc sống tội lỗi của tôi trước đây ra sao, và CHÚA đã giải thoát tôi khỏi tội lỗi thế nào, tôi luôn luôn cảm tạ NGÀI về lòng thương xót của NGÀI, và tình yêu của NGÀI cho nhân loại, và cho cả tôi!
7.11, khi trở về nhà, tôi nghe thấy tiếng nói: «Hãy sẵn sàng, vì con sẽ chết hôm nay». Tôi biết rằng CHÚA THÁNH LINH đã nói với tôi, bởi vì tôi có thể nhìn thấy NGÀI. Tôi đã không muốn nghe NGÀI và cầu nguyện: «Lạy CHÚA, con không muốn chết vào ngày hôm nay!».
Tuy nhiên, NGÀI đã lặp lại: «Hãy sẵn sàng, bởi vì con sẽ chết vào ngày hôm nay». Lúc này là tiếng nói to và mạnh hơn. Tôi nói: «Lạy CHÚA, con biết NGÀI đang nói với con. Con chỉ xin ấn chứng, và sau đó NGÀI hãy làm với con những gì NGÀI muốn. Con sẽ làm tất cả mọi thứ mà NGÀI yêu cầu, con sẽ tuân theo, ngay cả khi con sợ, bởi vì con biết NGÀI ở cùng con và có NGÀI».
Tôi cầu nguyện: «Nguyện người mà NGÀI đã sử dụng trước đây mang tin này đến cho con trước khi con trở về nhà. Và hãy để người đó ở cùng con vào giây phút con chết, để người ấy nói với con rằng hôm nay con sẽ chết». Bằng cách nào đó, CHÚA biết quá khứ, hiện tại và trong tương lai chúng ta. NGÀI đã biết những gì tôi sẽ xin NGÀI, chính vì vậy khi tôi về đến nhà, người hầu việc CHÚA đã ở đó.
Maxima:
Khi con gái tôi về đến nhà, chúng tôi đang ở trong bếp. Angelica đã nhìn thấy người hầu việc CHÚA và nói với ông: «CHÚA ban phước ông». Người đó trả lời: «Cả cháu nữa hãy được phước. Cháu đã chuẩn bị xong chưa? Bởi vì hôm nay là ngày mà CHÚA sẽ cất cháu đi vào lúc 4 giờ chiều». Con gái tôi chỉ biết đứng lặng tại chỗ, ngạc nhiên về chuyện là CHÚA đã thực hiện yêu cầu của cháu.
Angelica:
Khi nghe thấy những lời của ông ấy, tôi nói: «Amen. Nhưng cháu không muốn chết, cháu không thể chết! Không! Lạy CHÚA! Con sợ, sợ lắm và kinh khủng quá!». Khi ấy người hầu việc CHÚA đề nghị: «Chúng ta hãy cầu nguyện để sự sợ hãi tan rời cháu trong Danh CHÚA chúng ta». Tôi nói: «Amen», và chúng tôi đã cầu nguyện. Chẳng bao lâu tôi cảm thấy mọi sự sợ hãi đã rời khỏi tôi, và thay vào đó là niềm vui mà không thể diễn tả bằng lời. Tôi đã nghĩ, rằng cái chết là điều tốt nhất mà có thể xảy ra với tôi. Tôi bắt đầu cười và cười lớn tiếng. Mọi người đều nhìn tôi và thấy «sự rồ dại» của tôi chuyển thành sự vui vẻ. Tôi mỉm cười, nhảy múa và hát.
Maxima:
Con gái tôi ngay lập tức cảm thấy niềm vui trong lòng và nó bắt đầu ăn. Cháu ăn mỗi món một chút. Angelica nói đùa: «Nếu con không trở lại, thì ít nhất con đã được ăn no».
Angelica:
Mọi người đều cười và hỏi: «Tại sao cháu lại vui mừng thế? Đáng ra cháu phải buồn chứ». Tôi đáp lại họ: «Tất nhiên, cháu vui mừng, bởi vì cháu sẽ nhìn thấy CHÚA và sẽ ở bên NGÀI. Nhưng cháu không biết liệu CHÚA sẽ cho phép cháu trở lại không, vì vậy cháu muốn phát cho mọi người tất cả đồ dùng của mình». Mẹ tôi mở to mắt ngạc nhiên.
Maxima:
Con gái tôi đã bắt đầu phát đồ đạc mình. Cháu đã phát hết sạch! Cùng với chúng tôi, như thường lệ, có những chị em khác trong ĐẤNG CHRIST nữa, và ai cũng đều nhận được một đồ gì đó từ Angelica. Khi tôi hỏi cháu tại sao con lại làm như thế, Angelica trả lời: «Nếu con trở lại, mọi người có thể trả lại hết cho con, còn nếu không thì tất cả đồ dùng của con là của họ».
Angelica:
Tôi có thể tưởng tượng được mẹ tôi buồn như thế nào khi nghe những lời của tôi. Nhưng tôi đã rất hạnh phúc là tôi bắt đầu cho đi tất cả mọi thứ – quần áo của tôi, chăn màn, điện thoại di động, nhưng với một điều kiện: nếu tôi quay trở lại, thì họ sẽ phải trả lại cho tôi. Tất cả họ đều bắt đầu cười.
Maxima:
Con gái tôi đã hành động rất dứt khoát, nhưng với tôi là mẹ cháu đã rất buồn và nặng trĩu. Tôi hỏi CHÚA: «NGÀI đã chuẩn bị những gì cho con gái con điều gì vậy? Cháu có bị đau không?». Điều đó tôi đã không thể hiểu nổi. Khi những người khác bắt đầu cầu nguyện, còn tôi bắt đầu dọn dẹp nhà chuẩn bị cho những gì phải xảy ra. Họ nói với tôi: «Chị ơi, chúng ta hãy cầu nguyện», nhưng tôi trả lời: «Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi sẽ tham gia cùng mọi người ngay đây. Để tôi dọn dẹp xong đã».
Angelica:
Trong khi tôi đang cầu nguyện, mọi người đều nhìn tôi. Tôi nói: «Lạy CHÚA, con muốn NGÀI thực hiện Ý Mình. NGÀI – không phải là người, và không thể nói dối được, và cũng không thể từ bỏ Lời Mình, và con biết rằng có NGÀI. Nếu con không thể làm theo Ý của NGÀI, thì sẽ là tốt hơn nếu NGÀI cất con về với NGÀI; nhưng nếu con có thể xứng đáng lòng tin cậy của NGÀI, hãy mang con trở lại và giúp con kể cho mọi người sự thật, dạy dỗ con truyền giảng và dẫn mọi người đến cùng NGÀI». Lời cầu nguyện ngắn ngủi của tôi là vậy đấy. Tôi đã kể lại nội dung nó với người hầu việc CHÚA và xin ông đừng nói với mẹ tôi về những gì tôi đã nói với CHÚA. Ông trả lời: «Hiện tại tôi sẽ không nói gì hết, nhưng khi CHÚA đưa cháu đi thì mẹ cháu sẽ biết hết». Chúng tôi lại vào vòng cầu nguyện, và tiếp tục cầu nguyện.
CHẾT
Angelica:
Mẹ tôi và một chị em khác trong ĐẤNG CHRIST, Fatima Navarreti xức dầu cho tôi. Trong lúc xức dầu tôi cảm thấy giống có gì như tấm kính đang bao phủ cơ thể tôi. Tôi hầu như được bao phủ trong lớp áo giáp. Sau khi xức dầu xong thì những người cầu nguyện không còn chạm tới tôi nữa.
Maxima:
Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho Angelika, tôi đã cố gắng để đặt tay trên mình cháu, nhưng không thể chạm vào được! Khắp xung quanh cháu được bao phủ bởi lớp gì đó với chiều dày chừng 30 cm. Điều đó đã làm tôi sốc. Tôi đã từng nhau đặt tay lên nhiều người trong sự hầu việc CHÚA, những điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi cả! Tôi nói: «Hình như có chuyện gì đó đang xảy ra» và tôi bắt đầu cầu nguyện, cảm tạ CHÚA. Và đột nhiên sự vui mừng chiếm trọn tôi. Nỗi đau buồn về con gái tôi biến mất không còn dấu vết. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện, và lúc 4 giờ chiều, cháu đã ngã xuống sàn nhà.
Angelica:
Trong lúc cầu nguyện tôi cảm thấy càng khó thở hơn. Trong tim và dạ dày tôi cảm thấy đau đớn. Máu trong ven tôi chậm lại và toàn thân tôi đau đớn lan tỏa. Tất cả những gì mà tôi có thể nói: «Lạy CHÚA, cho con sức lực, cho con sức lực!». Sau khi tôi ngã xuống và không thể nói được gì hơn nữa. Sức lực đã hoàn toàn rời khỏi tôi. Ngước lên các tầng trời, tôi đã nhìn bằng con mắt của thân thể tâm linh mình. Các tầng trời mở ra, và tôi thấy các Thiên Sứ, không phải là hai hoặc thậm chí mười, mà là nguyên cả quân đoàn. Ở chính giữa, tôi thấy Ánh Sáng còn sáng hơn cả mặt trời hàng chục lần. «Lạy CHÚA, đó là NGÀI đang đi!» – tôi thắc mắc.
Maxima:
Khi Angelica ngã xuống, chúng tôi đã cố gắng đỡ cháu lên, nhưng cháu không thể tự đứng được. Chúng tôi đã có thể động được vào cháu. Cháu nói: «Hãy cầu nguyện, mẹ ơi, con hết sức rồi, và con đau». Đầu tiên đau ở tim cháu, và sau đó thấp hơn, ở bụng. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và kêu CHÚA. CHÚA đã cất sự sống cháu đi.
Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một ai đó đang chết ra sao. Tôi buộc phải nhìn thấy con gái mình chết trong đau đớn như thế nào, chẳng còn gì tồi tệ hơn! Tôi không thể hiểu được những lời cuối của cháu, và cháu đã chết lặng chẳng mấy chốc. Tôi chạm vào mặt của Angelica và dí gương vào môi cháu, nhưng gương không bị mờ. Tôi đã ôm, cháu vẫn còn ấm như thể còn sống. Tôi phủ lên cháu tấm vải ga, và ngay sau đó Angelica lạnh dần.Tóc của cháu xõa xuống như của người chết.
Angelica:
CHÚA JÊSUS đến gần tôi, và tôi cảm thấy như cơ thể của tôi đang chết. CHÚA JÊSUS và các Thiên Sứ ở gần tôi hơn, và tôi hiểu rằng, tôi ra đi khỏi thế giới này. Khi thân tôi ngã xuống, thì tất cả đang ở nhà tôi.
Tôi đã khóc và kêu khi nhìn thấy thân thể của mình trên sàn nhà. Tôi hỏi: «Lạy CHÚA, chuyện gì đang xảy ra vậy?». Tôi muốn chạm vào cơ thể và nhập vào nó, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Tôi như thể nắm vào không khí. Chẳng ai trong số những người cầu nguyện không nghe thấy tôi . Vì vậy, tôi hét lên: «Hãy giúp con, lạy CHÚA!».
Maxima:
Khi chúng tôi đang cầu nguyện, thì chồng tôi đến và thấy Angelica nằm trên sàn nhà. Tại giây phút đó CHÚA đã ban cho tôi sức mạnh bởi vì tôi không biết phải nói gì với anh ấy. Con gái tôi dường như nằm trong tình trạng hôn mê, nhưng tôi biết mọi sự với cháu đều ổn cả, vì chính CHÚA đã làm với cháu. Vì vậy, tôi nói: «Lạy CHÚA, nguyện Ý NGÀI được nên!».
CHÚA JÊSUS CHRIST
Angelica:
Tại khoảnh khắc đó tôi nghe tiếng nói của THIÊN CHÚA, thật tuyệt vời, mãnh liệt và đầy tình yêu thương. «Đừng sợ, hỡi con gái TA, vì TA là JÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI của con. TA đến để chỉ những gì TA đã hứa. Hãy chờ dậy, vì TA là JEHOVA, ĐẤNG nắm tay hữu con và phán cùng con – đừng sợ, TA sẽ giúp con».
Và đột nhiên tôi vùng dậy. Trước đó tôi đã quì gối và nhìn vào thân thể mình. Nhưng với những âm thanh đầu tiên của giọng nói của NGÀI thì sự sợ hãi rời khỏi tôi, và tôi không còn sợ nữa.
Khi tôi vừa bước những bước đầu tiên thì các Thiên Sứ mở con đường trước mặt tôi. Tôi đã được bao quanh bởi ánh sang rực rỡ, và khi ngắm nhìn nó, tôi cảm thấy bình an. Sau đó, tôi nhìn thấy một hình dáng đẹp, cao, duyên dáng và đầy đặn. Sự sáng rực từ hình dáng ấy. Nhưng khuôn mặt của CHÚA thì quá chói để mà thấy được! Nhưng tôi có thể chiêm ngưỡng mái tóc của NGÀI lấp lánh như vàng rực rỡ, và áo choàng màu trắng như tuyết với một dải băng rộng, trên đó đã được viết: «VUA của các vua và CHÚA của các chúa».
Tôi ngước nhìn đôi chân của NGÀI. Có đôi dép lấp lánh. NGÀI thật là tuyệt vời! CHÚA JÊSUS đưa tay cho tôi. Tay tôi chưa đưa qua như thể với thân thể tôi. Tôi hỏi: «Điều gì đang xảy ra vậy?», và NGÀI đáp: «TA sẽ cho con thấy địa ngục. Khi con quay trở lại trái đất và sẽ kể lại cho nhân loại rằng địa ngục là có thật, địa ngục không phải là kết quả của trí tưởng tượng của ai đó. TA cũng sẽ cho con thấy sự vinh hiển của TA, bởi vì con phải kể về dân sự TA để họ sẵn sàng. Sự vinh hiển của TA tồn tại và giống như TA tồn tại vậy». NGÀI lại bảo tôi đừng sợ hãi. Tôi nói với NGÀI: «Lạy CHÚA, con chỉ muốn xem Thiên Đàng thôi, còn địa ngục đó là một nơi thật khủng khiếp». NGÀI đáp: «Con gái ơi, TA sẽ cùng con. TA không bỏ con ở nơi đó đâu. TA cho con biết địa ngục bởi vì nhiều kẻ biết nó tồn tại nhưng không sợ nó. Họ nghĩ rằng đó chỉ là trò chơi, rằng địa ngục đơn giản chỉ là trò đùa. Cũng có nhiều người không biết gì về điều đó. Đó là lý do tại sao TA muốn chỉ cho con nơi này. Bây giờ trong thế gian có nhiều tội nhân hơn là những người đi trong sự vinh hiển của TA». Khi nói những lời này thì NGÀI khóc – tôi nhìn thấy nước mắt NGÀI tuôn chảy xuống áo Mình. Tôi hỏi: «CHÚA ơi, tại sao NGÀI lại khóc?». NGÀI nói: «Con gái à, có quá nhiều linh hồn bị hư mất. TA sẽ chỉ cho con thấy địa ngục, và con sẽ đi và kể sự thật với người khác, để cho họ đừng quay lại nơi này».
ĐỊA NGỤC
Bỗng nhiên khi NGÀI còn đang nói, mọi thứ đều chuyển động. Mặt đất rung chuyển, và tôi thấy ở phía dưới có một hố đen tối.
Chúng tôi đứng trên một tảng đá nào đó, xung quanh chúng tôi là các Thiên Sứ. Tôi kêu lên: «Lạy CHÚA, con không muốn đi đến nơi này». NGÀI trả lời: «Con gái ơi, đừng sợ, vì TA ở cùng con». Trong nháy mắt chúng tôi đã có mặt ở trong cái hố đó. Tôi nhìn xuống, nhưng không trông thấy gì cả – ở đó có sự tối tăm không thể xuyên thủng, nhưng từ đó tôi nghe thấy hàng triệu lời thét gào.
Tôi thấy nóng, và tôi cảm thấy như da tôi đang cháy. Tôi hỏi: «Lạy CHÚA, chuyện gì vậy? Con không muốn tới đó!». THIÊN CHÚA đáp, rằng đó chỉ đơn giản là đường hầm vào địa ngục.
Từ đó thoát ra một mùi kinh khủng, ghê tởm và phát nôn, và tôi cầu nguyện với CHÚA JÊSUS đừng mang tôi vào đó. NGÀI đáp: «Con gái ơi, con cần phải nhìn thấy biết địa ngục». Sau đó, tôi kêu lên: «Tại sao, CHÚA ơi, tại sao?». Và NGÀI đáp: «Để con có thể nói với nhân loại sự thật, bởi vì nó đang chết. Nhiều người đã bị hư mất và quá ít người được lên Thiên Đàng» (Mathiơ 7:14). Khi nói điều này NGÀI khóc. Những Lời của NGÀI đã cho tôi sức mạnh và khích lệ. Tôi tiếp tục đi.
Chúng tôi đến cuối đường hầm. Tôi nhìn xuống và thấy vực sâu, phủ bởi ngọn lửa. CHÚA nói: «Con gái ơi, TA cho con cái này». Trong Tay NGÀI là một tập cặp với những tờ giấy trắng. NGÀI nói: «Con gái ơi, hãy cầm lấy bút để có thể viết lại tất cả những gì mà TA sẽ chỉ cho con. Viết lại những gì mà con thấy và nghe, cũng như là những điều mà chính con phải trải nghiệm». Nhưng tôi phản đối: «Lạy CHÚA, con sẽ thực hiện yêu cầu của NGÀI, nhưng với con thì điều đó là quá nhiều rồi. Con nhìn thấy những linh hồn bị đau đớn thế nào, và những ngọn lửa lớn đang liếm họ ra sao».
Maxima:
Thời gian trôi qua, mà con gái tôi vẫn còn nằm bất động. Tôi hỏi: «Lạy CHÚA, chuyện gì đang xảy ra vậy?». Từ mắt cháu nước mắt chảy ra, khi tôi lau chúng thì lại chảy nữa. Tôi lại dí gương vào môi cháu để xem cháu có thở không, nhưng chẳng thấy gì hết. Người hầu việc CHÚA nói: «Giờ cháu đang ở nơi không có nụ cười và niềm vui, nhưng chỉ có sự đau đớn đời đời».
Angelica:
Tôi nói với CHÚA JESUS: «Con sẽ nói với mọi người rằng địa ngục có tồn tại, chỉ làm ơn xin NGÀI hãy cho con ra khỏi đây!», và NGÀI trả lời: «Con gái ơi, chúng ta còn đến nơi đó đâu, và TA chưa chỉ cho con điều gì cả, mà con đã muốn TA đưa con ra khỏi nơi đây sao?». Sau đó chúng tôi bắt đầu tụt xuống vực. Tôi bật khóc và bắt đầu hét lên: «Lạy CHÚA, không, không, không, không, con không muốn tới đây!», nhưng NGÀI chỉ nói: «Con cần phải thấy điều này».
Tôi đã nhìn thấy các loại và kích cỡ có thể ma quỉ khủng khiếp. Chúng di chuyển rất nhanh và trong tay chúng đang cầm một vật gì đó. Tôi liên hỏi: «Lạy CHÚA, tại sao chúng chạy nhanh và chúng đang mang gì vậy?». NGÀI nói: «Con gái ơi, chúng đang vội vàng bởi vì biết thời gian của chúng đã gần hết. Còn quá ít thời gian để có thể hủy diệt loài người và đặc biệt là dân của TA. Mỗi con quỉ có tên riêng của mình, và theo tên của chúng mà chúng hạ con người bằng mũi tên. Tên chúng thế nào thì con người phạm tội đó. Ý đồ của những tà linh này – là làm hư người và sau đó đưa xuống địa ngục». Tôi đã nhìn thấy các quỉ chạy ra khỏi địa ngục. CHÚA nói với tôi: «Chúng đã chạy lên mặt đất để ăn cắp các linh hồn của TA». Trong những lời này NGÀI lại thổn thức. Cả thời gian trong địa ngục CHÚA đã khóc suốt, và tôi cũng khóc với NGÀI.
Maxima:
Con gái tôi đã chết trong 23 tiếng đồng hồ, nhưng tôi đã không báo cáo với đại diện chính quyền. Tôi cầu nguyện: «Lạy CHÚA, con sẽ chờ đợi trong 24 tiếng. Nếu con gái của con không trở lại sau thời hạn đó, con sẽ gọi bác sĩ». Nhưng CHÚA đã đưa cháu trở lại trước khi 24 giờ trôi qua.
Angelica:
CHÚA hỏi tôi: «CON đã sẵn sàng để xem những gì TA muốn chỉ cho con chưa?». Tôi trả lời: «Vâng, thưa CHÚA». NGÀI đưa tôi vào một buồng giam, nơi mà tôi nhìn thấy một người trẻ tuổi trong lửa. Tôi nhận thấy rằng buồng giam có số riêng của mình, nhưng tôi không hiểu được các con số: chúng dường như đã bị đảo ngược.
Tôi hỏi CHÚA JESUS: «Lạy CHÚA, tại sao anh ta ở đây?». Sau đó tôi mới nhớ ra rằng tôi đã quen anh ta khi nào đó. Người này biết đến THIÊN CHÚA, nhưng có lần đã chối bỏ NGÀI và say sưa ma túy, bia rượu. Anh ta không muốn đi con đường công bình. CHÚA JESUS đã nhiều lần cảnh báo anh ta về những gì có thể xảy ra với anh ta. CHÚA nói: «Con gái ơi, anh ta ở chỗ này, bởi vì bất cứ ai từ chối Lời TA, đều bị xét đoán cả. Lời đó sẽ xét đoán anh ta nơi ngày sau rốt». Nói điều này, NGÀI lại khóc.
CHÚA của chúng ta khóc không giống như chúng ta. NGÀI khóc với sự đau thương trong trái tim, NGÀI khóc cho tất cả những cay đắng mà đã tích lũy trong tâm hồn NGÀI. NGÀI nói: «TA làm ra địa ngục không phải dành cho loài người». Vì vậy, tôi có xuất hiện câu hỏi: «Thế thì tại sao người ta lại ở đây?». NGÀI trả lời: «Con gái ơi, TA đã tạo ra địa ngục cho satan và các quỉ sứ của nó – là những ác linh (Mathiơ 25:41), nhưng vì con người phạm tội và không ăn năn, vì vậy anh ta ở đây». CHÚA thổn thức, và tôi đã rất đau đớn khi nhìn thấy những giọt nước mắt của NGÀI. «Con gái ơi, TA ban sự sống Mình cho loài người, để loài người không bị hư mất, để không phải rơi xuống địa ngục. TA đã ban sự sống Mình từ tình yêu thương và lòng nhân từ để con người có được cơ hội ăn năn và được vào Nước Thiên Đàng». CHÚA JESUS rên lên giống như người không thể chịu đựng được nỗi đau – nỗi đau quá lớn, khi CHÚA nhìn vào những lình hồn đang hư mất.
Bên cạnh CHÚA JESUS tôi cảm thấy được an toàn. Tôi nghĩ: «Nếu tôi rời khỏi CHÚA thì tôi sẽ ở đây mãi mãi». Tôi hỏi NGÀI trong nước mắt: «CHÚA JESUS, trong địa ngục có người thân của con không?». THIÊN CHÚA trả lời: «Con gái ơi, TA ở cùng con», bởi vì tôi quá sợ hãi. NGÀI đưa tôi sang một buồng giam khác. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng ai đó trong người thân của tôi có thể rơi xuống địa ngục. Tôi nhìn một người phụ nữ đang đau đớn ra sao trong buồng giam: mặt bà bị con gặm nham nhở, ngực thì bị lao của các tà linh đâm xuyên. Người phụ nữ hét lên: «Lạy CHÚA, xin thương xót con, tha thứ cho con, xin làm ơn kéo con ra khỏi nơi này ít nhất trong một phút!».
Trong địa ngục, con người bị dày vò bởi những ký ức về những việc làm xấu xa mà trước đây họ đã làm trên thế gian. Những con quỉ trêu chọc mọi người: «Này thờ lạy đi và ngợi khen đi, nay là vương quốc của chúng mày đấy», và những người ở đó la hét, khi nhớ lại đã được nghe về THIÊN CHÚA và được đọc Lời NGÀI khi nào ấy. Còn ai đã từng biết CHÚA nhưng lại chối bỏ CHÚA thì bị tra tấn nhiều hơn người khác.
CHÚA nói: «Họ không nhận được sự cứu rỗi, nhưng chỉ những người đang con sống mới nhận được điều đó thôi». Tôi hỏi CHÚA: «Lạy CHÚA, tại sao bà cố của con lại có ở đây?». NGÀI đáp: «Bà cố của con ở đây bởi vì đã có lần bà ta không thể tha thứ cho người khác… Con gái à, TA cũng không tha thứ cho kẻ không tha thứ».
Tôi nói: «Lạy CHÚA, NGÀI là ĐẤNG hay tha thứ, NGÀI là ĐẤNG nhân từ». Và NGÀI phán: «Cần tha thứ luôn luôn và tất cả. Đó là bởi vì những người này đã không tha thứ cho người khác, nên họ rơi xuống địa ngục. Hãy đi và nói với nhân loại tìm thời gian tha thứ, và con hãy nhắc nhở điều này đặc biệt cho dân sự TA, bởi vì nhiều người trong số họ đã không học được làm điều đó. Hãy nói với họ làm sạch lòng mình khỏi sự oán giận, ghen tị và thù hận. Một người không bao giờ tha thứ, nếu cái chết đột ngột đến, người ấy sẽ bị quăng vào địa ngục, bởi vì không ai có thể mua được sự sống đời đời». Khi chúng tôi rời khỏi buồng giam của bà cố tôi thì bà liền hét lên, phạm thượng và nguyền rủa Danh CHÚA; trong địa ngục mỗi linh hồn đều nguyền rủa THIÊN CHÚA.
Chúng tôi đi khỏi phần đó của địa ngục. Nhiều người đã với tay ra đến CHÚA JESUS, van xin cứu họ khỏi đau đớn trong địa ngục. Nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI không thể làm cho họ, và người ta bắt đầu nguyền rủa THIÊN CHÚA. CHÚA JESUS đã khóc và nói: «TA rất đau lòng khi nghe họ và thấy những điều họ đang làm, bởi vì TA không thể làm được gì cho họ cả. Nhưng TA nói với con – vẫn còn cơ hội để thoát khỏi nơi này cho những ai đang còn sống trên trái đất kia. Họ có thời gian để ăn năn».
CHÚA nói với tôi rằng trong địa ngục còn rất nhiều nhân vật nổi tiếng và cũng có những người đã từng nghe về NGÀI. NGÀI nói: «TA sẽ chỉ cho con một phần khác của lò lửa». Chúng tôi lại gần một nơi mà một người phụ nữ đang bị đau đớn trong ngọn lửa và cầu xin THIÊN CHÚA tha thứ. CHÚA JESUS chỉ vào cô ấy: «Người phụ nữ mà con nhìn thấy, tên là Selena». Khi chúng tôi đến gần, cô đã kêu khóc: «Lạy CHÚA, xin thương xót con, tha thứ cho con, lôi con ra khỏi nơi này!». Nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI nhìn vào cô và nói: «Muộn rồi, quá muộn rồi. Bây giờ con không thể ăn năn được nữa».
Khi ấy Selena cô quay sang tôi: «Xin vui lòng, tôi xin bạn, nói với mọi người về mọi điều ở đây, để họ nói cho mọi người biết để những người khác không bị rơi xuống đây, để mọi người đừng nghe và đừng hát những bài hát của tôi nữa». Tôi hỏi cô: «Tại sao cô xin tôi điều đó?». Và cô ta trả lời: «Bởi vì mỗi lần người ta hát và nghe các bài hát của tôi, thì tôi lại bị đau khổ thêm nhiều, và ai nghe và hát những bài hát của tôi cũng sẽ bị rơi xuống địa ngục. Làm ơn hãy nói cho họ đừng tới nơi này. Nói cho họ biết rằng địa ngục thật sự tồn tại». Cô ấy gào lên, và từ đâu đó không xa các quỉ ném lao vào cô. «Giúp con CHÚA ơi, xin thương xót con». Nhưng CHÚA buồn bã nói: «Đã quá trễ».
Tôi liếc nhìn phần này của địa ngục: cả phần này đầy rẫy các các ca sĩ và diễn viên đã chết. Công việc duy nhất của họ là ca hát, và họ không thể dừng lại. CHÚA giải thích: «Những người ở địa ngục phải tiếp tục làm những gì họ đã làm trên trái đất».
Tôi đã nhận thấy rất nhiều ma quỉ gây ra cái gì đó giống như mưa. Thoạt đầu tôi nghĩ như vậy. Nhưng sau đó mọi người bắt đầu chạy khỏi nó và hét lên: «Không, giúp chúng con với CHÚA ơi! Điều đó không thể được!», còn các quỉ thì cười cợt và chế giễu với mọi người: «Ca hát và tôn thờ đi, bây giờ đây là vương quốc của chúng mày mãi mãi đấy!». Tôi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên với sức mạnh mới và số lượng sâu bọ trong người họ gấp nhiều thêm. Tôi hỏi CHÚA JESUS: «Điều gì đang xảy ra vậy? Lạy CHÚA, đó là những gì?». THIÊN CHÚA trả lời: «Đây là phần thưởng cho tội lỗi» (Thi thiên 11:6).
Sau đó CHÚA cất tôi đến một nơi có một người rất nổi tiếng. Trước đây, tôi là Cơ Đốc nhân hai lòng và tôi nghĩ, rằng sau khi chết con người sẽ được lên Thiên Đàng; rằng ai thuyết giảng trước các đám đông, cũng được lên Thiên Đàng, nhưng tôi đã sai lầm. Khi Giáo hoàng John Paul II, bạn bè và người thân của tôi đã nói với tôi rằng ông đang ở trên Thiên Đàng. Trên tất cả các kênh truyền hình, báo chí và các nguồn thông tin khác đều nói: «Giáo hoàng John Paul II qua đời và yên nghỉ. Bây giờ ngài đang reo hò cùng với CHÚA và các Thiên Sứ trên Thiên Đàng», và tôi đã tin tất cả điều này. Nhưng tôi đã chỉ lừa dối bản thân mình, bởi tôi đã nhìn thấy người này trong địa ngục. Tôi nhìn khuôn mặt của ông, và nhận ra đó là John Paul II! Chúa nói với tôi: «Nhìn kìa con gái ơi, đó là Giáo hoàng John Paul II. Ông đang ở trong địa ngục và đau khổ, bởi vì ông ta đã không ăn năn».
Nhưng tôi hỏi: «Lạy CHÚA, tại sao ông ta ở đây? Chính ông đã rao giảng trong Hội Thánh mà». CHÚA JESUS trả lời: «Con gái à, chẳng một kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, hay kẻ nói dối không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của Nước TA» (Êphêsô 5:5). Tôi trả lời: «Con tin rằng ông ta đã bị kết án công bằng, nhưng con muốn biết lý do tại sao John Paul II ở đây, vì ông đã dạy rất nhiều người!». CHÚA JESUS trả lời: «Đúng thế con gái ơi, ông ta đã nói về nhiều điều, nhưng không bao giờ nói sự thật, như nó cần phải có. Và Mục sư, và giáo đoàn của ông đã biết sự thật này. Ông ta thích tiền hơn là sự cứu rỗi và không dạy, rằng địa ngục có tồn tại. Và bây giờ ông có mặt tại đây».
Quanh cổ ông ta là một con rắn có gai, và ông đã cố gỡ bỏ nó ra. Tôi cầu nguyện với CHÚA: «Lạy CHÚA, xin CHÚA giúp ông ta!». Ông ta hét lên: «Hãy giúp con CHÚA ơi, xin thương xót con, kéo con ra khỏi nơi này, tha thứ cho con! CHÚA, con muốn quay trở lại trái đất và được ăn năn». THIÊN CHÚA nhìn ông ta và thốt lên: «Con đã hiểu tất cả mọi thứ. Con đã hiểu rõ tất cả mọi thứ. Con đã biết, rằng nơi này tồn tại … Đã quá muộn rồi. Con không có cơ hội để ăn năn nữa đâu».
CHÚA tiếp tục: «Nhìn kìa con gái ơi, TA sẽ cho con thấy cuộc sống của người đàn ông này». CHÚA JESUS chỉ cho tôi một màn hình lớn, trên đó tôi có thể thấy được người này làm lễ bái nhiều lần ra sao. Và tôi thấy mọi người trong các buổi lễ này thờ cúng thần tượng. CHÚA JESUS nói: «Nhìn kìa con gái ơi, có bao nhiêu thần tượng ở nơi này. Thờ thần tượng sẽ không cứu được ai cả. Chỉ duy nhất TA là có thể cứu được. TA yêu các tội nhân, nhưng ghét tội lỗi. Hãy đi và nói với mọi người rằng TA yêu họ, và rằng họ cần phải đến với TA».
Khi CHÚA còn đang nói, tôi thấy người này nhận tiền ra sao, nhưng đối với ông còn quá ít. Tôi thấy ông ta ngồi trên ngai ra sao, nhưng tôi cũng đã thấy cả mặt khác không được «oai nghiêm» như thế của cuộc sống ông. Đúng là linh mục không được phép cưới vợ, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tôi không hề bịa ra tí gì – CHÚA đã cho tôi thấy điều ấy – họ đã ngủ với các nữ tu và nhiều phụ nữ!
CHÚA chỉ cho tôi làm thế nào mà những người này sống trong tội ngoại tình, và Lời của NGÀI nói, rằng không một kẻ gian dâm nào được hưởng cơ nghiệp Nước NGÀI. Trong khi tôi đang còn theo dõi những điều này, CHÚA nói: «Con gái ơi, tất cả những gì TA cho con thấy đã xảy ra trong cuộc sống ông và sẽ còn xảy ra trong cuộc sống của những người khác nữa, trong nhiều linh mục và Giáo hoàng». Sau đó NGÀI nói với tôi: «Con gái ơi, hay đi và nói với nhân loại rằng đã đến lúc qua trở lại cùng TA».
CHÚA chỉ cho tôi «con đường» mà nhiều người đang đi vào địa ngục. Tôi hỏi NGÀI: «Họ tới địa ngục bằng đường đó như thế nào?». NGÀI nói: «TA sẽ chỉ cho con biết». THIÊN CHÚA chỉ cho tôi một đường hầm mà qua đó mọi người đã đi. Họ bị xích từ đầu đến chân và mặc quần áo màu đen. Trên lưng của họ là gánh nặng. CHÚA nói: «Nhìn kìa con gái ơi, những người mà con thấy đó, là những người vẫn không nhận biết TA. Gánh nặng trên lưng của họ – đó là tội lỗi. Hãy nói với họ để họ trao gánh nặng của mình đi và được an ủi trong TA. Bởi vì TA là ĐẤNG tha thứ mọi tội lỗi họ. Con gái ơi, hãy nói cho mọi người đến cùng TA, vì TA luôn giang Tay chờ đón họ. Hãy nói với họ, rằng nếu không có TA thì họ đang đi vào địa ngục».
«Lạy CHÚA, người kia- người anh họ của con, còn cô gái này – người em gái họ của con. Gia đình con sẽ rơi xuống địa ngục ư!». NGÀI trả lời: «Con gái ơi, tất cả họ đang bước đi tới đó, nhưng con sẽ tới cùng họ và nói với họ rằng họ sẽ đi về đâu sau khi chết nếu như họ không ăn năn. Hãy nói với họ rằng TA đã chọn con làm nhân chứng của TA, vì thế điều đó có nghĩa là con phải nói thật. Nếu như con không làm chứng, thì sẽ xảy ra điều khủng khiếp nào đó với người có thể nghe thấy lời làm chứng của con, nhưng máu của người ấy sẽ đổ lên con. Nhưng nếu như con làm tất cả những gì mà TA nói, mọi người sẽ biết TA, khi ấy trách nhiệm sẽ được trút khỏi con và được đặt lên người không ăn năn».
CHÚA JESUS nói, rằng nhiều người nổi tiếng đang rơi xuống địa ngục. Lấy ví dụ, Michael Jackson. Người đàn ông này đã được nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng ông ta là đã là một satanist (người theo hội quỉ satan). Mặc dù nhiều người không cho là như vậy, đơn giản là họ không nhìn thấy điều đó. Ông ta đã kí một thỏa thuận với ma quỉ dữ để được nổi tiếng và thu hút nhiều người về phía mình.
Michael Jackson đã di chuyển trên sân khấu giống như các quỉ trong địa ngục, những kẻ đang hành hạ đau đớn mọi người. Chúng trượt trở lại, thưởng thức những tiếng la hét và đau đớn của các nạn nhân. Hãy cho phép tôi nói, rằng Michael Jackson cũng đang ở địa ngục. CHÚA chỉ ông ta cho tôi. Tôi thét lên: «Tại sao vậy?». Thật khó lòng nhìn thấy con người bị hành hạ đau đớn. Bất cứ ai nghe những bài hát của Michael Jackson hoặc hát chúng, hoặc những người hâm mộ ông ta, tôi muốn cảnh báo: satan đang hút bạn vào bẫy của nó, để bạn rơi xuống địa ngục sau khi chết. Ngay bây giờ hãy từ bỏ tội lỗi trong Danh của CHÚA JESUS! NGÀI muốn giải phóng bạn, muốn tâm hồn của bạn không bị hư mất.
CHÚA nói: «Con gái ơi, ở đây cũng có cả những người đã biết TA, và họ cũng đang đi theo đường hầm này đến địa ngục». Tôi hỏi: «Lạy CHÚA, làm thế nào họ có thể rơi xuống đây?». NGÀI đáp: «Điều đó xảy ra vì họ bỏ đường lối TA và trở nên hai lòng». Và THIÊN CHÚA đã chỉ cho tôi những người này. Họ cũng bị xích trói.
Trên mình họ là những áo choàng trắng, bị rách bươm từng mảnh, nhàu nát và tất cả đều bẩn thỉu. CHÚA JESUS nói: «Con gái ơi, hãy nhìn đi, dân TA lánh xa TA thế nào. TA muốn nói với con, rằng TA đến không phải để đón những người này. TA đến để đón những người thánh đã sẵn sàng tới sự trở lại của TA, những người mà áo quần không bị bẩn ô uế… Hãy nói cho họ quay lại với con đường công bình» (Êphêsô 5:26-27). Tôi sợ hãi nhìn các chú bác của tôi và nhiều người khác đang đi bước trên con đường xuống địa ngục, khi họ lìa xa khỏi các đường lối của CHÚA. «Hãy đi nói với họ rằng TA đang chờ đợi họ, để họ trút bỏ gánh nặng lên TA, và TA cho họ sự bình an». CHÚA JESUS lại khóc: «Con gái ơi, tất cả họ đang đi đến địa ngục. Hãy nói với người thân của mình rằng họ sẽ rơi xuống địa ngục nếu không thay đổi đời sống mình! con gái ơi, nhiều người sẽ không tin con, nhưng TA sẽ làm chứng qua môi miệng con. TA sẽ không bao giờ rời bỏ con. Ngay cả nếu họ không tin, hãy đi và nói sự thật, vì TA ở cùng con. TA sẽ chỉ cho con, sau đó người ta rơi xuống địa ngục như thế nào».
Chúng tôi di chuyển vào các đường hầm mà từ đó có rất nhiều người rơi vào vực thẳm. Không phải một ngàn, thậm chí không phải hai ngàn, mà hàng triệu; nhiều như cát trên biển. Họ là vô số. Họ đã rơi xuống sau mỗi giây. CHÚA JESUS khóc. NGÀI nói: «Loài người chết như thế đấy! TA đau đớn khi nhìn thấy điều này!».
CHÚA JESUS nói: «Ở đây cũng các quỉ cũng hội họp nữa». Và tôi hỏi: «Các quỉ cũng có các cuộc hội họp à?». CHÚA JESUS trả lời: «Đúng rồi con gái à, chúng hội họp để nghĩ ra kế hoạch làm sao hủy diệt được loài người. Các cuộc hội họp này được tổ chức trong sự bí mật mỗi ngày». CHÚA chỉ cho tôi một căn phòng nơi tôi nhìn thấy một bàn gỗ, xung quanh là những cái ghế. Trong phòng đã có tất cả các loại ma quỉ. CHÚA JESUS đã giải thích: «Con gái à, chúng nó muốn hủy diệt những gia đình của các Mục sư, Giáo sĩ, Thầy giảng Tin Lành, truyền giáo, và bất cứ của những ai biết TA. Con gái ơi, ma quỉ muốn hủy diệt họ, và mục tiêu của chúng không phải là ít».
Các quỉ cười nói: «Chúng ta cùng hủy diệt loài người và đưa nó đến nơi này». CHÚA JESUS nói: «Hãy đi và nói cho dân của TA rằng TA ở cùng họ. Hãy nói cho họ đừng để ngỏ cửa, đừng cho satan có chỗ, vì nó rình mò như sư tử rống, tìm nuốt những người có thể được». (1 Phiero 5:18). Nhưng trong Lời có nói – nó rình mò như «sư tử», bởi vì chỉ có một Sư Tử, và Sư Tử đó từ chi phái Giu-đa – JESUS CHRIST từ Naxaret (Khải huyền 5:5). CHÚA JESUS nói: «Hầu hết các quỉ đếu muốn phá hoại gia đình các Mục sư». Tôi hỏi: «Tại sao chúng lại muốn làm vậy?». CHÚA JESUS trả lời: «Bởi vì các Mục sư đang đứng ở đầu hàng ngàn người là con chiên của đàn mà CHÚA đã ban cho những người hầu việc NGÀI. Ma quỉ muốn những người này quay trở lại thế gian, trở lại con đường tội lỗi và kết thúc cuộc sống của mình trong địa ngục … hãy đi và nói cho các Mục sư công bố sự thật. Hãy nói họ rao giảng tất cả những gì TA nói với họ, và không bao giờ được giữ những lời TA nói trong bí mật».
Khi chúng tôi rời nơi này, NGÀI nói: «TA muốn chỉ cho con thấy thêm nữa …Ở đây có cả trẻ em». Tôi hỏi: «Lạy CHÚA, tại sao trẻ em lại ở đây? Bởi Lời NGÀI nói, rằng Nước Thiên Đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ mà» (Mathio 19:14). CHÚA JESUS trả lời: «Con gái à, điều đó là vậy, nhưng trước tiên con trẻ cần đến với TA, bởi những kẻ đến cùng TA, TA không để ra ngoài đâu» (Giăng 6:37). Trong nháy mắt CHÚA chỉ cho tôi một cậu bé tám tuổi bị ngọn lửa hành hạ. Cậu bé kêu lên: «Lạy CHÚA, xin thương xót con, kéo con ra khỏi nơi này, con không muốn ở đây!». Bên cạnh cậu bé đó tôi thấy những con quỉ gợi nhớ đến các nhân vật trong phim hoạt hình. Trong số chúng có: Dragon, BoyZ, Ben 10, Pokémon, Doral, và v.v… «Lạy CHÚA, tại sao cậu bé này ở đây?». CHÚA chỉ cho tôi biết đời sống của cậu ta. Tôi thấy cậu ta dành tất cả thời gian trước màn hình tivi và xem những phim hoạt hình này.
CHÚA JESUS nói: «Con gái ơi, phim hoạt hình, phim ảnh, nhạc kịch, mà mỗi ngày trình chiếu trên truyền hình – là vũ khí của satan để hủy diệt nhân loại. Và giờ đây, hãy xem đi con gái ơi, mọi sự có kết cục thế nào». Tôi thấy cậu bé này đã không vâng lời cha mẹ mình. Khi họ cố gắng khuyên bảo cậu thì cậu đã bỏ đi và quăng đồ đạc. Chẳng bao lâu cậu ta bị xe ô tô cán chết. CHÚA JESUS nói với tôi: «Kể từ đó cậu ta ở đây».
Tôi nhìn cậu bé này khi cậu ta bị tra tấn. CHÚA JESUS nói: «Con gái à, hãy đi và nói với các bậc cha mẹ dạy con cái mình theo Lời của NGÀI (Châm ngôn 22:6), bởi mỗi Lời trong Kinh Thánh là đúng đắn. Lời của ĐỨC CHÚA TRỜI dạy chúng ta giáo dục trẻ em của họ bằng roi vọt nếu chúng không vâng lời» (Châm ngôn 22:15). CHÚA nói với tôi điều đó với vẻ buồn: «Con gái ơi, ở nơi này có nhiều trẻ em vì những phim hoạt hình và sự không vâng lời mà phim hoạt hình gây ra». Tôi hỏi NGÀI: «Lạy CHÚA, tại sao phim hoạt hình có tội ở chỗ này?». Và NGÀI giải thích: «Bởi vì những phim hoạt hình này là các quỉ đưa trẻ em đến sự không vâng lời, cay đắng và hận thù. Những con quỉ khác cũng nhập vào những đứa trẻ để chúng làm những điều không phải là tốt, mà làm chỉ những điều ác. Tất cả mọi thứ mà trẻ em thấy trên truyền hình, chúng muốn làm trong cuộc sống. Địa ngục tồn tại, địa ngục có thực, và thậm chí cả trẻ em phải quyết định chúng ở đời đời trong đâu». «Lạy CHÚA, hãy nói cho con biết, tại sao ở đây có trẻ con?». CHÚA JESUS trả lời: «Kể từ đó, trẻ em biết được rằng có Thiên Đàng và địa ngục, chúng có một sự lựa chọn».
Lời cầu nguyện tiếp nhận CỨU CHÚA JESUS:
“Lạy CHA THIÊN THƯỢNG! Con đến cùng NGÀI trong Danh CỨU CHÚA JESUS!
Con thừa nhận rằng con là kẻ tội nhân, con không thể tự cứu được mình, và con cần sự cứu rỗi nơi NGÀI. Con ghê tởm những tội lỗi của con, con ăn năn mọi tội lỗi của con và quyết tâm từ bỏ chúng, quyết tâm đoạn tuyệt đời sống cũ đầy tội lỗi. Ôi lạy CHÚA, xin Ngài hãy tha tội cho con.
Lạy CHÚA JESUS, con tin NGÀI đã đến thế gian trong xác thịt để chết thay cho con, để gánh chịu cho con mọi sự rủa sả, mọi hậu quả của tội lỗi là sự chết. Đến ngày thứ 3 ĐỨC THÁNH LINH khiến NGÀI sống lại từ kẻ chết, hiện NGÀI đang ngự bên hữu CHÚA CHA để cầu thay cho con, để có thể tiếp nhận con ngay bây giờ vào Nước NGÀI.
Con mở hết lòng ra tiếp nhận NGÀI vào trong tấm lòng của con và xin mời Ngài làm CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC của con. Xin Huyết NGÀI rửa sạch con khỏi mọi tội lỗi, xin THÁNH LINH NGÀI đẫy dẫy trong con. Con chân thành dâng đời sống con cho NGÀI và hứa quyết tâm sẽ đi theo NGÀI cả cuộc đời con.
Lạy CHÚA, xin Ngài dạy dỗ và dẫn dắt con trong mọi Lẽ Thật của NGÀI và chúc phước cho con cùng gia đình, người thân của con. Con cảm tạ NGÀI vì từ nay cho đến đời đời, con đã là con cái của NGÀI, còn ĐỨC CHÚA TRỜI là CHA của con! Con thành tâm cầu nguyện trong Danh CỨU CHÚA JESUS CHRIST! Amen!”
BÀI SỐ 67-LÀM THỂ NÀO ĐỂ CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ HÀM RĂNG CHO THÂN THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC LÂU DÀI?


Nhiều người hiểu lầm là khi về già ai cũng bị rụng răng hết, nhưng đó là sự lừa dối của ma quỷ mà chấp nhận không biết bảo vệ hàm răng chúng ta từ lúc còn nhỏ cho chúng nó được còn tồn tại theo suốt cuộc đời của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta có hai hàm răng cho đến khi lìa cỏi trần và nó rất là quý giá để ăn uống những thức ăn đầy đủ dinh dưỡng cho thân thể chúng ta được mạnh khỏe, sống thọ cho đến 120 tuổi ( Sáng thế ký 6:3b:” Loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là 120 năm mà thôi.” Thiếu hai hàm răng chúng ta không thể ăn uống được những thức ăn đầy đủ dinh dưỡng cho nên tuổi thọ bị cắt giảm đi rất nhiều. Sau đây là những vấn đề về vệ sinh rất cần thiết cho hai hàm răng tối thiểu mà mọi người cần nên biết để giúp tuổi thọ cho mình và cho hai hàm răng của mình còn tồn tại cho đến khi chúng ta lìa cỏi trần vẩn còn giử được hai hàm răng.

I-TỪ LÚC CÒN TRẺ, CHA MẸ HÃY BẢO VỆ HÀM RĂNG CHO CON CỦA MÌNH.
Khi chúng ta có con còn nhỏ mới mọc răng, phải dạy cho trẻ con biết chăm sóc hàm răng của mình nếu không sẽ bị sâu ăn răng không có răng để ăn uống bình thường được.
-Dạy cho trẻ con không nên ăn kẹo hay bánh ngọt rồi nằm ngủ, khi thức dậy thì hàm răng bị sâu ăn lủng lổ hết và làm cho răng đau nhức từ lúc còn nhỏ. Phải biết trân quý hàm răng của mình vì nhờ nó mà chúng ta mới nhai đồ ăn cho thức ăn dinh dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh được. Nếu sâu ăn răng, đau nhức thì không thể nhai đồ ăn được, thân thể bị yếu mỏn, bệnh hoạn.
-Hãy cho trẻ em bàn chải đánh răng và dạy cho chúng nó biết mổi khi ăn xong thì đi súc miệng đánh răng bảo vệ cho hàm răng của mình. Phải trân quý nó để nó có thể tồn tại được lâu dài cho suốt cã đời người mình được. Khi còn bé mà bị sâu ăn răng nhiều thì khi lớn lên cũng sẽ bị sâu ăn răng như vậy vì người đó không biết bảo vệ hàm răng là ưu tiên hàng đầu của sức khỏe của con người.
-Nếu lở bị sâu ăn răng cái nào thì đi nha sỉ trám lại cái đó. Không để lâu sẽ bị đau nhức. Cha mẹ nên thường bảo con trẻ hả miệng ra xét răng chúng nó xem có vết đen nào trong những cái răng của con mình không? Nếu có thì dắt chúng đi nha sỉ trám lổ hỏng lại không cho sâu ăn tiếp tục nữa, bảo vệ răng cho con cái mình và dạy chúng nó biết tự chăm sóc hàm răng mình. Nếu răng sữa bị sâu ăn hết thì khi mọc răng khác cũng sẽ dể bị sâu ăn răng như thế.

II-LÚC TUỔI MỌC RĂNG KHÔN HÃY XEM XÉT HÀM RĂNG CÓ ĐỦ CHỔ CHO RĂNG KHÔN MỌC LÊN KHÔNG?
-Khoãng 18-24 tuổi chúng ta có thể xét thấy răng khôn (4 cái Răng cuối cùng của hàm răng)mới mọc phía trong làm đau nhức mà đâu thì đi cho nha sĩ chụp hình xem chúng nó có mọc xéo đẩy hàm răng siêu vẹo phía trước không? Nếu không có đủ chổ chúng nó mọc thì chúng nó đẩy hàm răng phía trước siêu vẹo thì nên nhổ bỏ hết 4 cái răng cấm cuối cùng đi. Những ai có xương hàm lớn có đủ chổ cho răng cuối cùng mọc được thì không sao, cứ để cho nó mọc lên, không bị đau nhức. Có nhiều răng cấm để nhai đồ ăn, ăn uống dể tiêu hóa giúp ích cho cơ thể tốt, khỏe mạnh, sống được lâu dài.
Không nên để lâu quá khi quyết định nhổ bỏ răng khôn vì khi càng lớn tuổi thì nhổ răng khôn nguy hiểm hơn lúc còn trẻ. 
-Nếu nhổ bỏ 4 cái răng khôn sớm thì hàm răng con bạn mọc ra ít bị siêu vẹo, không cần phải niềng răng cho con mình có được hàm răng đẹp không bị siêu vẹo. Nhiều cha mẹ ham cho con cái đi niềng răng cho chúng có hàm răng đẹp đẽ mà không biết nổi đau của con mình khi bị niềng hai hàm răng ra thể nào? Trong lúc chúng nó đang tuổi học hành thi cử mà phải đi nha sỉ thường xuyên, bị kéo răng đau nhức mổi lần đi nha sỉ niềng kéo răng cho ngay thẳng là bị đau nhức một tuần lể, không học hành gì được hết và khó ăn, khó ngủ bình thường như những đứa trẻ khác cùng tuổi không bị niềng răng. Thà cho con mình có hàm răng không hoàn hảo mà có được sự học thức hơn người hơn là có hàm răng đẹp mà thua kém học thức hơn bạn bè. Phải trả giá những hành động mình quyết định trên con cái mình trước khi quyết định một điều gì. Niềng răng tốn rất là nhiều tiền bạc và công sức của người bệnh và của nha sỉ. Khi niềng xong hàm răng phải dưỡng nó suốt cã cuộc đời mổi tối trước đi ngủ phải mang niềng thêm, nếu lười biếng không mang niềng bảo vệ nó cũng chạy trở lại vị trí củ mà thôi. Niềng răng dể bị sâu ăn răng vì thức ăn đóng vào cái niềng răng làm hư răng nếu không biết bảo vệ đúng cách.

III-KHI TRƯỞNG THÀNH PHẢI BIẾT TỰ CHĂM SÓC HÀM RĂNG CỦA MÌNH.

1-MỔI LẦN ĂN UỐNG XONG PHẢI XỈA RĂNG, ĐÁNH RĂNG, SÚC MIỆNG.

Chúng ta có thể lấy phân nữa muối (table salt), phân nữa thuốc muối (Sodium bicarbonate) bỏ vào một cái hộp. Mổi khi đánh răng trước khi đi ngủ chấm cây bàn chải đánh răng có kem đánh răng vào đó thêm phần muối hổn hợp nầy đánh vào răng. Muối làm cho chắc nứu răng và giết vi trùng, thuốc muối lấy đi chất acid đóng trên răng bảo vệ răng được lâu dài.

Phải siêng năng, chớ lười biếng để bảo vệ hàm răng của mình. Những ai đã từng đi nha sỉ trả tiền rất mắc và tốn rất nhiều thì giờ, công sức và tiền bạc cho mổi cái răng bị hư mà Chúa đã ban cho bạn cách nhưng không thì mới biết trân quý hàm răng của mình.
Khi chúng ta ăn đồ ăn nhứt là ăn thịt, chúng có thể bám vào những kẻ răng và nằm đó. Chất acid tiết ra từ trong đồ ăn nhất là thịt làm cho men răng bị hư và răng bị lủng lổ. Khi răng bị lủng lổ thì vi trùng sẽ bám vào và làm hại răng rất nhanh chóng. Khi răng bị lủng lổ sâu chưa đến chỉ máu bên trong răng thì chưa bị đau nhức. Nếu không đi nha sỉ trám lại những lổ sâu ăn thì răng sẽ tiếp tục bị hư hại đến chỉ máu. Khi sâu ăn đến chỉ máu thì sẽ bị đau nhức. Nha sỉ không thể trám lổ răng hư mà bị nhức được nữa nhưng phải lấy hết chỉ máu trong răng mới trám lại được. Mà lấy hết chỉ máu trong răng rất cực nhọc cho nha sỉ và rất đau đớn cho bệnh nhân.
Nếu lấy hết chỉ máu trong răng thì răng sẽ chết và dể bị gảy răng khi ăn đồ ăn cứng. Nha sỉ phải bỏ cây trụ bằng vàng vào dưới chân răng và bọc răng lại để bảo vệ răng cho khỏi bị gãy thì tốn nhiều tiền mới bảo tồn cho được một cái răng bị sâu ăn đến chỉ máu.
Nếu nhổ bỏ răng bị sâu đó đi thì rất dể làm, tốn ít tiền nhưng lâu ngày các răng khác sẽ không còn chổ nương dựa vào và rất dể bị lung lay và có nguy cơ rụng hết răng lân cận răng bị nhổ về sau. Nhứt là mất cái răng nào thì miệng không thể nhai đồ ăn được như trước nữa, con người cảm thấy mình bị hụt hẩn cái gì đó trong miệng, cái lưỡi mình cứ đụng vào nơi răng bị nhổ đó và cảm thấy thiếu tự tin hơn. Nhất là thiếu răng phía trước thì lại mất thẩm mỹ, cảm nhận mình xấu xí đi và già đi. Người Việt Nam có câu nói:” Hàm răng và mái tóc là gốc con người.” Hàm răng đẹp và mái tóc đẹp làm cho con người có nhiều tự tin hơn và dể thành công trong đường đời.

2-TRÁNH ĂN ĐỒ NGỌT NHƯ KẸO BÁNH ĂN VẶT MÀ KHÔNG SÚC MIỆNG ĐÁNH RĂNG VÀ NĂM NGỦ.
Nhiều người có thói quen thường ăn kẹo hay bánh ngọt liên miên sau giờ ăn hay bất cứ giờ giấc nào cho phép là nhai miếng kẹo cho ngọt miệng. Nếu làm như thế mà không đánh răng súc miệng sau khi ăn kẹo hay bánh ngọt thường xuyên thì răng dể bị hư hay bị sâu ăn hết răng. Chất đường bám vào răng biến thành chất acid làm cho hư chất ngà trên răng làm cho răng dể bị lủng lổ đen. Nếu răng bị lủng lổ đen mà không đi nha sỉ trám lại ngay sau đó thì vi trùng sẽ bám vào và àn càng ngày càng sâu hơn đến chỉ máu làm đau nhức.

3-NÊN ĂN UỐNG CÁC THỨ ĐỒ ĂN CÓ CHẤT CALCIUM ĐỂ BẢO VỆ CHO RĂNG TỐT, KHÔNG BỊ MÒN DƯỚI CHÂN RĂNG VÀ RỤNG
-Chúng ta càng bị hư răng chừng nào thì khó có thể ăn uống nhiều chất dinh dưởng giúp cho hàm răng và bộ xương của mình được. Lâu ngày cơ thể cần chất calcium thì lấy calcium trong bộ xương và hàm răng ra để xài. Cơ thể và bắp thịt cần chất calcium để hoạt động mổi ngày cũng như tiền bạc vậy. Bộ xương và hàm răng như tiền bỏ quỷ tiếc kiệm. Nếu không có tiền vô thì bạn vào quỷ tiếc kiệm lấy tiền ra để xài. Cơ thể chúng ta không có đủ calcium thì lấy calcium của xương và hàm răng ra để xài. Lâu ngày làm cho xương và răng yếu mỏn, dể gãy và mòn đi. Mổi ngày chúng ta cần phải ăn ít nhất 1000 mg calcium trong đồ ăn. Trẻ con đang sức lớn cần nhiều hơn 1300mg cho mổi ngày.
-Những thức ăn rất giàu chất calcium như là: sữa, phô-mai, và sữa chua. 
Những thức ăn khác có chất calcium như: các thứ hột chia, hột mè, cá mòi kho rục xương, đậu, hạt hạnh nhân, lá rau màu xanh đậm, tàu hủ, v.v.
-Có nên uống thuốc có calcium mổi ngày không? Calcium carbonate trong những viên thuốc chống acids (TUM) như thuốc calcium làm bằng chất calcium carbonate thường không được cơ thể lấy vào máu được vì giống như đá vôi đóng trong bình nước nấu sôi. Uống vào nhiều sẽ bị đóng gân làm cho gân dể bị bể, không có sức dẻo dai được, dể bị đột ngụy. Có nhiều hãng thuốc bào chế Calcium lactate (Lấy ra từ sữa bò) hay calcium gluconate, calcium alginate, calcium citrate thì tốt cho cơ thể hơn, có thể uống được.
-Tốt nhất là uống sữa hay ăn sữa chua mổi bữa ăn để đem dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta có đầy đủ chất calcium bảo vệ bộ xương và hàm răng của chúng ta được bền lâu.

4-CÓ NÊN NHỔ BỎ NHỮNG RĂNG ĐAU NHỨC KHÔNG? NÊN NHỔ BỎ NHỮNG RĂNG NHỨC NÀO?
-Răng khôn mọc sau cùng nếu hàm răng nhỏ quá răng khôn (4 răng cuối cùng) không thể mọc lên được thì nên nhổ bỏ nếu không chúng sẽ đẩy những răng phía trước siêu vẹo. Hàm răng lớn đủ cho răng khôn mọc thì tốt, không nên nhổ bỏ chúng nó vì phía trong có đầy đủ răng thì sự ăn uống dể tiêu hóa tốt hơn người không đầy đủ răng cấm để ăn.
-Khi răng cuối cùng bị sâu ăn lủng lổ, nhức răng thì nhổ bỏ được những răng sau cùng ok. Hàm răng giống như hàng rào cây. Nếu nhổ bỏ một cây cuối cùng thì hàng rào không sao, nhưng nếu bỏ một miếng ván rào ở giửa thì hàng rào sẽ lung lay vì không có tựa vào nhau để giử cho răng cứng cáp. Nhiều người bị răng lung lơ hết nguyên hàm vì nhổ bỏ những răng đau nhức phía giửa hàm răng mà không đi nha sỉ làm một cây cầu bằng răng giả để nối kết khoảng cách giửa răng bị nhổ và trống. Trong tương lai hàm răng không nơi nương tựa vào nhau sẽ bị lung lơ và gãy hết hàm răng không còn để ăn uống đồ ăn được nữa.
-Hiện nay nha sỉ có thể nhổ bỏ cái răng nào thì trồng lại răng khác chổ răng bị nhổ đó được nhưng tốn rất nhiều tiền vì họ cần phải bắt vít bằng sắt xuống xương hàm răng và bắt vít cái răng giả vào cốt sắt phía dưới, có phần nguy hiểm cho sức khỏe và tốn nhiều tiền để sữa chữa cho một cái răng của bạn.

5-CÓ NGUY HIỂM GÌ CHO SỨC KHỎE CHÚNG TA NẾU ĐỂ RĂNG BỊ ĐAU NHỨC HOÀI MÀ KHÔNG ĐI NHA SỈ TRÁM LẠI KHÔNG?
Nhiều người thiếu hiểu biết khi răng bị nhức rồi uống thuốc nhức cho giảm đau, xong cứ tiếp tục sống như thế không có tiền đi nha sỉ lấy chỉ máu hay trám răng nhức đó lại rất nguy hiểm cho sức khỏe của mình như sau:
-Lổ răng nhức có thể đưa những con vi trùng độc vào bên trong cơ thể chúng ta qua đường máu từ lổ răng sâu đi thẳng vào máu làm cho máu có thể bị nhiểm trùng nếu cùng một lúc cơ thể chúng ta bị stress hay bị yếu. Nhiểm trùng máu có nguy cơ hại tim, gan hay thận suy yếu nếu sức đề kháng chúng ta suy giảm trong lúc chúng ta bị bệnh không thể chống cự được với nhiều vi khuẩn thêm vào trong máu làm suy nhược những bộ phận bên trong cơ thể chúng ta. Nhiểm trùng máu toàn thân thể có thể bị nóng sốt cao độ gây chết người nếu chúng ta bị bệnh suy nhược thiếu chất đề kháng cho cơ thể.
-Lổ răng nhức có thể làm cho đồ ăn nhét vào trong lổ hỏng đó làm đau nhức thêm mổi ngày rất là khó chịu. Mổi lần ăn xong phải đi moi hết đồ ăn trong lổ hỏng đó ra nếu không nó sẽ hôi thúi trong lổ răng đó. Nhất là thịt nhét vào đó mà không moi ra thì sẽ bị hôi thúi răng, làm đau nhức thêm.
-Lổ răng đó làm gãy răng nếu ăn đồ cứng vào làm mẽ răng, gãy răng và nếu răng mẽ thì lưỡi đụng vào sẽ bị chãy máu lưỡi không thể ăn uống được, nguy hại cho thân thể chúng ta.

6-BỆNH NỨU RĂNG:
Mổi năm nên đi nha sỉ lấy sạch chất vôi đóng dưới nứu răng làm cho nứu răng bị sưng lên chãy máu nứu làm cho răng dể bị gãy, hay bị lung lay. Nếu nứu bị chãy máu thì xét hàm răng bên dưới chân răng có bị đóng vôi hay không? Khi chân răng bị đóng vôi, nứu không thể bám vào chân răng được, có lổ hở cho nên vi trùng bám vào đó làm chãy máu nứu răng. Cần phải đi nha sỉ lấy chất vôi bám vào nứu răng (Clean răng) và ngậm nước muối pha loảng ra mổi ngày khoảng 15 phút trước khi đi ngủ ít ngày thì nứu sẽ mạnh khỏe trở lại. Nếu bị chãy máu nứu răng chúng ta có thể lấy cây váy lổ tai thấm chút dầu gió xanh thấm vào chổ nứu bị chãy máu, giử chổ đó khoãng 1 hay 2 phút trước khi đi ngủ. Hãy nhớ đánh răng cho sạch, thoa dầu gió vào chổ đó rồi lên giường ngủ liền. Làm như thế một vài đêm thí hết bị máu nơi nứu răng. Không nuốt dầu gió xanh. Dầu gió xanh có thể giết vi trùng cho nứu răng khỏe mạnh trở lại.
Nếu không bảo vệ nứu răng và hàm răng bạn dể bị bệnh nứu răng, sưng nứu răng, để lâu ngày có mủ dưới nứu răng rất khó trị. Thuốc trụ sinh không thể vào giết vi trùng dưới chân răng được cho nên răng thường bị mủ phía dưới nứu làm cho răng dể bị lung lay và rụng hết trong lúc đó răng không bị sâu hay lủng mà vì nứu răng có mủ phía dưới. Nha sỉ phải cắt nứu lấy mủ ra dưới chân răng làm cho răng dể bị lung lay và rụng hết. Vì răng bị chất vôi đóng dưới chân răng cho nên lâu ngày làm cho nứu chãy máu. Nếu không chăm sóc nứu chãy máu, lâu ngày sẽ bị mủ dưới nứu, răng bị lung lay và gãy hết.

Mong các bạn đọc và áp dụng để giúp cho mình và cho con mình có được hàm răng lâu dài, ăn uống được đầy đủ dinh dưỡng cho thân thể khỏe mạnh vì thân thể mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, chúng ta phải bảo vệ nó cho được tốt đẹp. Muốn thật hết lòng.
(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)
BÀI SỐ 66: LÀM SAO ĐỂ LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ĐẸP Ý CHA?

Dân này lấy môi miếng tôn kính Ta, mà lòng cách xa Ta lắm. – Mác 7:6b
Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; – Ê-sai 29:13a 

Mấy ngày hôm nay Chúa có bày tỏ cho tôi biết cách nào để cầu nguyện cho đẹp lòng Chúa Cha để lời cầu nguyện chúng ta được Ngài trả lời. Sự kiêng ăn cầu nguyện là cách tốt nhất để Chúa Cha đẹp lòng. Các bạn hãy bắt đầu từ từ tập chú vào sự kiêng ăn cầu nguyện.

Chúng ta kiêng ăn tức là dọn sạch lòng cho không còn thứ gì cặn bã bên trong lúc đó mới mong chạy đến với Cha và được Ngài đoái đến mà thôi. Vì Cha là đấng hay dò xét và đoán định các ý tưởng trong lòng người ta. Tìm kiếm Cha bằng cái gì? Không phải bằng môi miệng mà bằng tấm lòng. Khi lòng đầy dẫy thì miệng mới nói ra. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là tấm lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.

I-KIÊNG ĂN NHƯ THẾ NÀO?

Bắt đầu kiêng ăn một ngày kiêng ăn uống nước lạnh quỳ gối xuống, úp mặt sát xuống đất, hạ mình xuống tìm kiếm mặt Ngài. Nếu uống nước lạnh một ngày 24 tiếng đồng hồ. Bắt đầu sáng hôm nay cho đến sáng hôm sau. Khi bạn thấy con người vẩn khỏe thì bắt đầu kiêng ăn 3 ngày uống nước lạnh (nước lọc). Nếu bạn kiêng ăn 3 ngày uống nước lạnh mà thấy không mệt, không đói bụng, không bị chóng mặt thì bạn biết rằng bạn đang sống bằng sức Chúa chứ không phải sức bạn. Còn nếu ngày thứ ba bạn thấy đói lã, bao tử cồn cào, bạn có thể uống chút nước mật ong hay đường gì đó cho xong 3 ngày. Bạn xem xét mình có làm gì Chúa Thánh Linh buồn không? Nếu có thì ăn năn tội lổi theo cách 5 ngón tay cách thật lòng cho được tự do rồi thì kiêng ăn cầu nguyện tiếp trở lại 3 ngày nữa xem ra thể nào? Bạn sẽ thấy kiêng ăn cầu nguyện đến ngày thứ 3 khỏe hơn 2 ngày đầu vì bạn nhận được sức lực từ nơi Chúa Cha trong ngày thứ ba nhiều hơn hai ngày đầu. Nếu được 3 ngày uông nước lạnh mà khỏe thì bạn đi 10 ngày được, đi đến 20 ngày, và đi đến 40 ngày được sau đó. Bạn có thể uống nước canh hay uống sữa cũng được. Thay vì đến giờ ăn bạn uống một tô canh nước trong mà thôi. (Nấu xương và rau củ làm canh và lấy nước trong ra để uống. Nêm nếm vừa miệng mặn mặn) Bạn uống vào một ngày 3-4 lần.

II-CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO?

1-BẮT ĐẦU GIỬ SỰ YÊN LẶNG ĐỂ TÌM KIẾM MẶT NGÀI VỚI TẤT CÃ TẤM LÒNG.
Mở tâm linh và mở lòng mình ra với Chúa Cha từ tận đáy lòng, không bằng môi miệng, không nói ra lời. Hãy đến với Chúa Cha qua dòng huyết Chúa Jesus để gặp mặt Ngài và tập nghe tiếng Ngài.
Bạn hãy nói trong tâm linh của mình như sau:” Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, con rất cám ơn Cha đã ban cho con con một của Ngài là Chúa Jesus Christ. Ngài đã chết trên thập tự giá đổ huyết ra mua chuộc tất cã mọi tội lổi của con để hôm nay con được đến gần Cha và ra mắt Ngài. 
Từ tận đáy lòng bạn hãy tìm kiếm Ngài, hãy để tâm linh mình thông suốt với Cha, tìm kiếm mặt Ngài.

2-THÈM KHÁT CHA NHƯ CON NAI ĐANG THÈM KHÁT NƯỚC, NHƯ NGƯỜI ĐANG NGỘP THỞ CẦN DƯỠNG KHÍ VẬY. 
Hãy mở lòng ra như đứa trẻ, dẹp bỏ tất cã mọi phiền muộn, lo âu, cay đắng, lo lắng, Với tất cã tấm lòng thành khẩn, đến với Cha và hãy nói trong phần tâm linh, không bằng môi miệng như sau:” Cha ơi con yêu Ngài, con đến với Cha bằng tất cã hồn linh và thấn xác của con. Con cần Cha như là sức sống của đời con. Nếu không có Cha con sẽ chết mất, Cha là hơi thở của con, nếu con thiếu Oxy, con sẽ ngộp và con sẽ chết mất. Tâm linh con khao khát Cha, Cha là tất cã của đời con.”

3-HÃY TIN TƯỠNG VÀ PHÓ THÁC TẤT CÃ MỌI SỰ TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH TRONG TAY CHA NHƯ CHÚA JESUS ĐÃ PHÓ THÁC MẠNG SỐNG MÌNH TRONG TAY CHA VẬY.
Hãy ở trong sự thánh khiết trọn vẹn và đặt trọn lòng tin trong tay Cha và nói với Cha con yêu Ngài với cã tâm hồn, tâm linh và thân xác con dâng trọn trong tay Cha.
Hãy suy gẩm lời Chúa ngày và đêm, tìm kiếm sự hiện diện của Cha, khao khát Ngài, tìm kiếm mặt Ngài. Hãy nhận biết ý muốn của Cha trên đời sống mình, hãy ở trong sự hiện diện của Cha.

4-Mổi ngày khao khát Cha, tìm kiếm mặt Ngài nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, vì Cha cũng khao khát bạn, muốn bạn tìm Cha hết lòng.
Cha muốn bạn nhận biết Cha, yêu Cha mổi ngày càng nhiều hơn nữa.
Hãy dọn dẹp thêm rác rến mổi ngày để đến gần Cha càng ngày càng nhiều hơn. Như hai người yêu nhau muốn gặp mặt nhau càng ngày càng nhiều hơn, không muốn xa rời nhau tí nào.
Chỉ cần ở trong sự hiện diện của Cha là đủ rồi. Cha ví như là người chồng, mình là người vợ. Tình yêu vợ chồng cũng giống như tình yêu của Chúa Jesus yêu thương hội thánh của Ngài: Một tình yêu cao siêu thánh sạch và trọn vẹn thật tuyệt vời!

5-Cha không muốn mình đến với Cha mà cứ cầu xin hoài hoài. Những nhu cầu của mình Cha đã biết hết và Ngài sẽ ban cho nếu mình tìm kiếm mặt Cha trước tiên. Khao khát Ngài trước hết thì Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi nhu cầu khác nữa. Đầy tớ xin chủ nhưng con trai và con gái Ngài thì biết Cha muốn gì, và ngược lại Cha biết con muốn gì? Hãy lắng nghe ý Cha muốn gì và làm đẹp lòng Ngài trước hết thì Ngài sẽ ban cho con Ngài tất cã mọi điều mình mong muốn. Cha cần tấm lòng của con, con hãy dâng trọn nó cho Cha, làm cho Cha hài lòng, phó trọn đời sống mình trong tay Cha thì Cha sẽ ban cho mình tất cã những gì mà lòng mình đang mong muốn.

6-Phải thỏa lòng trong mọi sự. Tất cã mọi sự đều nằm trong sự tể trị của Cha. Cha có quyền ban cho, và Cha cũng có quyền lấy lại. Hãy phó thác tất cã mọi sự trong tay Cha. Không lầm bầm, không trách móc.

7-Phải uốn mình theo ý Cha, không nên uốn nắn Cha theo ý mình. Dám hy sinh cho Cha mọi sự thì Cha cũng sẽ hy sinh cho mình. Trận chiến thuộc linh thuộc về Cha và mọi sự chiến thắng thuộc về Cha. Hãy dâng cho Cha tất cã những điều gì Cha muốn nghe.

8-Hãy cảm tạ ơn Cha vì tình yêu tuyệt vời của Cha dành cho bạn trong cỏi đời nầy. Cảm tạ ơn Cha về ân điển diệu kỳ trong huyết Chúa Jesus bạn được đến gần Cha, Cảm tạ ơn Cha với sự hy sinh cao cã của Ngài đã ban Chúa Jesus và ban Chúa Thánh Linh cho bạn.

Bài cầu nguyện mẩu như sau:
“Cha ơi, con cảm tạ ơn Cha vì tình yêu quá lớn lao mà Ngài đã dành cho cã nhân loại và đặt biệt cho riêng cá nhân con. Hôm nay con đến ra mắt Ngài, tìm kiếm Ngài với tất cã thân hồn, tâm linh và thân xác con đến với Cha cách hết lòng. Xin Cha hiện diện ở giữa đây với con hôm nay. Xin Cha thương xót con vì con là một người tội lổi không xứng đáng đến gần Cha nhưng con cảm ơn Cha đã ban Chúa Jesus cho con Ngài chết trên cây thập tự giá đổ huyết ra vì tội lổi của chính mình con. Con tin rằng nhờ dòng huyết của Chúa Jesus mà tội lổi của con đã được Cha tha thứ và Cha xưng con là người công bình trước mặt Ngài và con xứng đáng được làm con yêu dấu của Cha. Cha ơi con khao khát Ngài, con thèm khát Ngài và con yêu Ngài, xin Ngài hãy đến ngự vào lòng con ban Thánh Linh của Ngài làm đền thờ trong lòng con hôm nay. Cha ơi xin Ngài cho con biết mở lòng ra để yêu Ngài vì Ngài đã yêu con trước và Ngài đã đi tìm kiếm và đeo đuổi đứa con hư mất như con nầy từ bao nhiêu năm qua nhưng con cứ chạy trốn Ngài hoài. Hôm nay con tìm đến Cha và đầu hàng Cha vô điều kiện, không chạy trốn Cha nữa. XIn Cha hãy chấp nhận đứa con nầy như của lể đẹp lòng Cha. Con xin phó thác trọn cuộc đời của con trong tay Cha và hứa sẽ làm theo ý Cha một cách trọn vẹn từ nay trở đi. Con sẽ không uốn Cha theo ý con nữa nhưng nguyện ý Cha được nên trong đời sống con kể từ hôm nay. Cha muốn sự vâng lời, Cha không muốn của tế lể. Con xin Cha giúp con biết vâng lời Cha trọn vẹn trong mọi sự, mặc dù nhiều khi trong sự vâng lời Cha có nhiều lúc Cha cần con phải hy sinh, nhưng nguyện ý Cha được nên trong đời sống của con. Vì con biết ý Cha là ý tưỡng bình an, không phải tai họa, và rất là tốt lành nhất cho đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Con cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen!”

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh, trong danh Chúa Jesus)
Trang Mana đây nhé, mời các bạn vào đọc.

https://www.mannaandlivingwatersministries.com/
BÀI SỐ 65: LÀM THỂ NÀO ĐỂ LÀM CHỨNG ĐẠO CHO NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA

BÀI SỐ 65: LÀM THỂ NÀO ĐỂ LÀM CHỨNG ĐẠO CHO NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA

Bài học hôm nay giúp cho người đã tin nhận Chúa Jesus rồi biết cách làm chứng về Tin Lành của nước Đức Chúa Trời là thể nào và cũng vùa giúp cho đọc giả nào chưa biết gì đến Chúa Jesus học hỏi để biết đạo Tin Lành thật của nước Đức Chúa Trời là thể nào hầu làm theo và tự tiếp nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của đời mình để được cứu rổi linh hồn.
I-PHẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐI RA LÀM CÔNG VIỆC CỨU NGƯỜI:

1-DỌN SẠCH LÒNG MÌNH, KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN ĐỂ CÓ UY QUYỀN TRÊN TÀ LINH HẦU MỞ ĐƯỢC TẤT CÃ MỌI SỰ TRÓI BUỘT CỦA MA QUỶ TRÊN NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA.
-Rô-ma 1:16-17:” Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; 17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.”
Ai muốn ra đi làm chứng về Chúa thì trước hết phải có sự tái sanh và nhận được uy quyền thuộc linh Chúa cho trên tà linh và bệnh tật. Trước hết phải chuẩn bị bằng cách tìm kiếm và ăn năn hết tất cã tội lổi của mình hết với Chúa, kiêng ăn cầu nguyện, dọn sạch lòng và dâng đời sống mình như công cụ để dắt đưa nhiều linh hồn đang hư mất được trở về bên Cha. Có quyển sách “Tự dọn rác tâm linh” trong bài số 29 hay gọi là “Dọn sạch lòng để gặp Đức Chúa Cha” sẽ giúp bạn trong vấn đề nầy. Khi bạn tự đuổi tà linh cho bạn được thì bạn sẽ giúp người khác được vì bạn nhận được uy quyền Chúa ban cho bạn trên tà linh và bệnh tật.

2-CHÚA THÁNH LINH SẼ VÙA GIÚP CHÚNG TA DẪN DẮT NGƯỜI NÀO THUỘC VỀ NGÀI ĐẾN VỚI VỚI CHÚNG TA.
GIĂNG 10:27:”Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.”
Chúng ta chỉ cần cầu xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta đưa dắt linh hồn tội nhân nào muốn tìm đến với Ngài thì Ngài sẽ dắt họ đến với chúng ta. Khi gặp người đó, chúng ta chỉ cần mở miệng và làm chứng về Chúa cho họ thì họ chấp nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa cho cuộc đời cách dể dàng ngay sau đó. Không cần phải đi tìm kiếm bá vơ, cắt nghỉa đạo hàng giờ mà không có kết quả. Các bạn sẽ thấy một sự thay đổi kỳ diệu xãy ra vì chúng ta là công cụ của Chúa Cha trong công việc cứu người cách mới mẻ nầy. Chúng ta không có thể giúp tất cã mọi người được nhưng sẽ giúp được những con chiên của Ngài đang đi lầm lạc được trở về.

3-CẦU NGUYỆN XIN CHÚA THÁNH LINH MỞ TRÓI CHO NGƯỜI ĐÓ TRƯỚC KHI BẠN ĐI GẶP NGƯỜI.
Mathi-ơ 16:18:”Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội-thánh ta trên đá nầy, các cửa âm-phủ chẳng thắng được hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên-đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.”
Hãy cầu nguyện như sau:
TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, CON XIN CHÚA THÁNH LINH ĐI TRƯỚC CON DẸP SẠCH VÙNG TRỜI VÀ CĂN NHÀ BẠN_____ ĐANG Ở . XIN NGÀI KHAI PHÓNG VÀ MỞ TÂM LINH ÔNG_____, BÀ____, CÔ____, CẬU____V.V. CHO HỌ ĐƯỢC TỰ DO ĐỂ DỂ DÀNG TIẾP NHẬN CHÚA JESUS LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI MÌNH KHI ĐƯỢC NGHE ĐẾN DANH THÁNH CỦA NGÀI.
CON XIN HUYẾT CHÚA JESUS BAO PHỦ CON TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN, TỪ TRONG RA NGOÀI ĐỂ CON ĐƯỢC SỰ BẢO VỆ TRONG DANH THÁNH CỦA NGÀI. AMEN!

4- KHI ĐÚNG THỜI ĐIỂM CHÚA BẢO PHẢI ĐI LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI ĐÓ THÌ MÌNH ĐI.
-Ma-thi-ơ 28:18-20:” Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”
Đúng thời điểm của Ngài thì Ngài sẽ sai phái chúng ta đi đến mà làm chứng cho người nào đã sẳn lòng tiếp nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của đời mình. Chúng ta hãy dạn dĩ vâng lời ngay mà đi rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời cho người đó và sẽ thấy kết quả nhanh chóng không ngờ được. Chúng ta chỉ là công cụ của Chúa cho nên Ngài biết lúc nào và thời điểm nào người đó sẽ mở lòng ra tiếp nhận Chúa cách dể dàng mà thôi.

II-RA ĐI LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA NHƯ THẾ NÀO?
1-NÓI LỜI CHỨNG CÁ NHÂN: NÓI VỀ TÔI GẶP CHÚA TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?
Khi Chúa bảo làm chứng về Ngài thì bạn nói trước hết về lời chứng cá nhân bạn đã gặp Chúa trong trường hợp nào? Đời sống bạn sau khi tin Chúa được Ngài đổi mới ra sao và trước khi tin Chúa bạn là con người thể nào? Lời chứng cá nhân nầy rất hiệu nghiệm vì mọi người cũng như bạn có tánh xác thịt xấu xa như bạn vậy mà hôm nay bạn đã được Chúa thay đổi một cách lạ lùng.
Thí dụ bạn kể ngày xưa tôi nghiện rựu, hút thuốc mấy chục năm không thể bỏ được nhưng kể từ ngày tôi tin Chúa Jesus làm chủ cuộc đời tôi, Ngài giúp tôi không còn nghiện rựu và thuốc hút nữa. v.v. Bạn có muốn được Chúa thay đổi bạn như tôi không?

2-VÀO ĐỀ: NÓI VỀ CHÚA CHA, CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH LINH, TỘI LỔI, MA QUỶ, ĐỊA NGỤC, THIÊN ĐÀNG LÀ THỂ NÀO?
Hãy hỏi bạn có lần nào nghe đến tên Chúa Jesus hay chưa? Hãy nói cho họ biết về đấng tạo hóa là Đức Chúa Cha tạo dựng ra vủ trụ, muôn loài vạn vật, trong đó có loài người chúng ta và bạn. Ngài yêu bạn và muốn bạn tôn thờ chỉ một mình Ngài mà thôi. Nhưng loài người chúng ta không chịu tôn thờ Chúa Cha mà tôn thờ các thứ gì khác trên thế gian mà phạm tội với Ngài. Trước mặt Đức Chúa Cha, hể ai phạm tội nhỏ hay tội lớn đều phải bị kết án tử hình, bị đóng đinh trên thập tự giá để chuộc tội lổi, và còn bị án phạt khi chết bị quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời. Nhưng Chúa Cha nhân từ, Ngài sai con một của Ngài là Chúa Jesus đến thế gian chịu chết thế trên thập tự giá cho bạn hơn 2000 năm về trước hầu cho nếu bạn hay là ai tin nhận Chúa Jesus đã chết thế tội cho chính mình rồi thì sẽ được Chúa Cha tha thứ mọi tội lổi của quá khứ, và hiện tại để bạn được cứu rổi linh hồn, khi chết được Chúa Cha rước vê nơi thiên đàng sống đời đời với Ngài.
Chúa Jesus đã bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn nhưng 3 ngày sau Ngài sống lại và nhiều người đã chứng kiến sự sống lại của Ngài. Ngài hiện ra cho môn đồ của Ngài và cho khoảng hơn 500 người thấy Ngài trong vòng 40 ngày, trong 12 lần khác nhau. Ngài dạy dổ mọi người rồi Ngài thăng thiên về trời dưới sự chứng kiến của hàng trăm người. Khi Ngài về trời rồi thì Ngài ban cho mổi người tin nhận Chúa Jesus làm chủ đời mình được Chúa Thánh Linh ngự vào lòng và làm đền thờ của Ngài trong thân thể họ. Ai nhận được Chúa Thánh Linh vào lòng thì nhận được sự đổi mới trong tâm linh và cũng nhận được 9 trái của Thánh Linh như sau: “Lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Ga-la-ti 5:22). Chúa Thánh Linh sống trong chúng ta và làm đền thờ của Ngài trong chúng ta để dạy dổ, cáo trách mọi tội lổi giúp chúng ta biết ăn năn khi chúng ta lở bị cám dổ và pham tội, và gìn giử chúng ta khỏi phạm tội nếu chúng ta biết lắng nghe và biết vâng lời Ngài. Chúa Thánh Linh là ấn chứng cho mổi người thuộc về con cái Ngài, Ngài cũng là vé vào cửa nước thiên đàng cho những ai thuộc về Ngài miển là chúng ta giử vững lòng tin cho đến ngày cuối cùng.
Nói về tội tương lai: Nếu bạn biết vâng lời Chúa quay đầu ngược lại 180 độ với tội lổi, không làm những tội lổi quá khứ nữa thì Chúa sẽ tha thứ hết mọi tội lổi đó và Ngài không nhìn thấy tội lổi đó nữa. Nhưng ngày nào bạn phạm tội trở lại thì hãy nhớ quỳ gối xuống chấp nhận tội lổi và ăn năn tội lổi mình trở lại, xin huyết Chúa Jesus bôi xóa tội lổi cho bạn thì bạn sẽ được trở nên trong sạch trở lại như thuở ban đầu mới chấp nhận Chúa Jesus làm chủ đời mình.
-Rô-ma 3:23:”Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”
-Rô-ma 5:8:” Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đăng Christ vì chúng ta chịu chết.”
-1 Giăng 1:9:”Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”
-Giăng 1:12:”Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con-cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,”

3-CÂU KINH THÁNH NÓI VỀ THIÊN ĐÀNG, ĐỊA NGỤC
-Luca 16:19-31:”Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn‑ở rất là sung-sướng. 20 Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. 21 Người ước-ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người. 22 Vả, người nghèo chết, thiên-sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. 23 Người giàu ở nơi Âm-phủ đang bị đau-đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người; 24 bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. 25 Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên-ủi, còn ngươi phải bị khổ-hình. 26 Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. 27 Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! Vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, 28 vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau-đớn nầy chăng.29 Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên-tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy! 30 Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn-năn. 31 Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên-tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.”

4-NÓI VỀ TIN CHÚA LÀ TÌNH NGUYỆN, KHÔNG BỊ ÉP BUỘT, KHÔNG CẦN PHẢI TRẢ TIỀN HAY DÂNG TIỀN 1/10 MỚI NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI ĐỜI ĐỜI.
Chúa Cha đòi hỏi trong mổi người chúng ta phải có sự tự do lựa chọn khi tin Chúa Jesus để nhận được sự sống đời đời. Ngài không bao giờ ép buột ai tôn thờ Ngài như cái robot. Vì cớ đó chúng ta cũng không nên ép buột ai phải tin theo Chúa của chúng ta. Chúng ta nên trình bày xong và cho người nghe được quyền tự do lựa chọn ngay sau đó; Không nên làm áp lực, không nên năn nỉ, không nên dụ dổ ai tin theo Chúa Jesus vì quyền lợi cá nhân. Sự tin theo tôn giáo, đạo giáo, hay theo nhà thờ không có ích lợi gì hết trong sự cứu rổi của linh hồn ai hết. Hãy tìm kiếm rỏ ràng, và chấp nhận và tin Chúa Jesus làm chủ cuộc đời mình , và tìm kiếm cho bằng được sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Cha hầu nhận được sự tái sanh, sự đổi mới của tâm hồn và tâm linh, nhận được sự sống đời đời cho linh hồn mình mới là điều quí giá ở trước mặt Ngài. Không nên bắt buột ai tin theo Chúa Jesusvà không ép buột ai phải dâng 1/10 cho Chúa, hay vì quyền lợi cá nhân nào, vì đó cũng là một sự tự nguyện. Nhiều người ngoại đạo đang hiểu lầm và rất sợ vì họ tưởng rằng nếu tin theo Chúa thì phải mất 1/10 của số lương của họ. (Xin đọc bài số 44 để hiểu thêm chi tiết về vấn đề này.)

III–MỜI GỌI CHẤP NHẬN CHÚA JESUS VÀO LÒNG, HƯỚNG DẨN TỪNG BƯỚC TRONG SỰ CẦU NGUYỆN CHẤP NHẬN CHÚA JESUS VÀO LÒNG.
1-Mời gọi tin Chúa.
Luca 12:16-21:”Ngài lại phán cùng chúng lời ví-dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, 17 người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản-vật. 18 Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho-tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu-trữ sản-vật và gia-tài vào đó; 19 rồi sẽ nói với linh-hồn ta rằng: Linh-hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui-vẻ. 20 Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh-hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của-cải ngươi đã sắm-sẵn sẽ thuộc về ai? 21 Hễ ai thâu-trữ của cho mình mà không giàu-có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. “
Mời gọi bạn hãy mau chấp nhận Chúa Jesus vào lòng hôm nay đi, không đợi ngày mai kẻo quá trể. Nếu người đó chịu tin Chúa Jesus làm Chúa đời mình thì dạy họ cầu nguyện lập lại những lời cầu nguyện như sau:

TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, HÔM NAY CON NHẬN BIẾT CON LÀ MỘT TỘI NHÂN ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ, NHƯNG VÌ CHÚA JESUS YÊU THƯƠNG CON NÊN CHẾT THẾ CHO CON TRÊN THẬP TỰ GIÁ RỒI. HÔM NAY CON CHẤP NHẬN SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS TRÊN THẬP TỰ GIÁ ĐÃ ĐỀN TỘI CHO CON XONG RỒI, NÊN BÂY GIỜ TỘI LỔI CON ĐÃ ĐƯỢC CHÚA THỨ THA, LÒNG CON ĐƯỢC HUYẾT CHÚA RỬA SẠCH VÀ XEM NHƯ TRẮNG ÁN TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA CHA Ở TRÊN TRỜI. XIN CHA CHẤP NHẬN CON, HÔM NAY CON NHƯ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG XIN BẰNG LÒNG QUAY TRỞ VỀ NHÀ CHA. XIN CHA GHI TÊN CON VÀO SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG NGAY GIỜ NẦY. XIN CHA BAN CHÚA THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG CON, ĐỔI MỚI LÒNG CON THÀNH MỘT NGƯỜI MỚI LUÔN SỐNG ĐẸP LÒNG CHA. XIN CHÚA THÁNH LINH GÌN GIỮ CON KHỎI MỌI SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỜI NẦY VÀ DẠY DỖ CON ĐI THEO Ý CHA. XIN CHA BẺ GÃY TẤT CẢ NHỮNG ÁCH CỦA SỰ RỦA SẢ TRÊN GIA ĐÌNH CON VỀ TỘI THỜ THẦN TƯỢNG TỪ ĐỜI AĐAM CHO ĐẾN BÂY GIỜ. CON XIN CHA SAI 6 THIÊN SỨ ĐI THEO CON BẢO VỆ CON KỂ TỪ HÔM NAY HẦU MA QUỈ KHÔNG LÀM HẠI CON ĐƯỢC. XIN CHA GIÚP CON ĐÁNH ĐUỔI HẾT TẤT CẢ TÀ LINH NÀO HỢP PHÁP HAY BẤT HỢP PHÁP CÒN XÓT LẠI ĐANG CHIẾM NGỰ TRONG THÂN THỂ VÀ TÂM TRÍ CON: TÀ LINH DÂM DỤC, TÀ LINH KIÊU NGẠO, TÀ LINH GIAN DỐI, TÀ LINH RƯỢU CHÈ, VÀ NHỮNG UẾ LINH NÀO KHÁC CHƯA ĐƯỢC KỂ LÊN NỮA, XIN ĐUÔI CHÚNG XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY. CON TIN CẬY CHA MÀ HẾT LÒNG CẦU NGUYỆN TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, AMEN!

2-SAU KHI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA XONG NÊN ĐỂ THÌ GIỜ HƯỚNG DẨN HỌ TỰ DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ TỰ MỞ TRÓI MÌNH RA KHỎI NHỮNG SỰ TRÓI BUỘT CỦA TÀ LINH HỢP PHÁP LÚC CHƯA TIN CHÚA (xem bài số 29)
Chúng ta hãy nhớ rằng sau khi tiếp nhận Chúa Jesus làm chủ đời sống mình rồi, chúng ta luôn luôn chiến đấu với bản ngã, và đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy (Ê-phê-sô 6:12). Ai đã có kết ước với tà linh trước khi tin Chúa như bói toán, bói khoa, tử vi, lên đồng, học thần thông, thầy bùa, v.v. thì sự trói buột của ma quỷ rất mạnh trên người đó cần phải được người có ân tứ Thánh Linh giúp thêm trong sự ăn năn, khước từ giải cứu, đuổi quỷ. v.v.
Ma quỷ là kẻ luôn lừa dối chúng ta làm theo ý riêng của chúng ta, cải lại những điều răn và luật lệ của Chúa Cha để làm Cha buồn lòng. Hãy nhớ rằng chúng ta đã ăn năn tội lổi và được làm con của Vua muôn vua, Chúa muôn chúa, chúng ta phải biết kính sợ Chúa và biết địa vị của chúng ta là gì mà xin Chúa Thánh Linh vùa giúp chúng ta sống đời sống mới thánh thiện, xứng đáng làm con của Ngài.

3-PHẢI ĐỂ NHIỀU THÌ GIỜ QUỲ GỐI XUỐNG CẦU NGUYỆN, TƯƠNG GIAO MẬT THIẾT VỚI CHÚA CHA. KHÔNG NÊN BÁO CÁO CHO NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH MÌNH BIẾT MÌNH MỚI TIN CHÚA JESUS TRONG LÚC MÌNH ĐANG CÒN LÀ EM BÉ, CHƯA TRƯỠNG THÀNH. (Học cách cầu nguyện xem bài số 17)

4-PHẢI ĐỂ NHIỀU THÌ GIỜ ĐỌC KINH THÁNH HẾT TÂN ƯỚC TRƯỚC, XONG ĐỌC HẾT CỰU ƯỚC ĐỂ BIẾT LỜI CHÚA DẠY MÀ VÂNG LỜI LÀM THEO SỰ CHỈ DẨN CỦA CHÚA. ĐỌC VÀ SUY GẨM LUẬT PHÁP CỦA CHÚA NGÀY VÀ ĐÊM. Link Kinh Thánh tiếng việt: www.bible.is/VIEVOV/John/1
Nên bắt đầu đọc Tân Ước trước và đọc từ sách Tin Lành Giăng cho đến sách cuối cùng là Khải Huyền. Có 4 sách Tin Lành trong Tân Ước: Mathi-ơ, Mác, Luca, và Giăng. Nhiều người bắt đầu đọc sách Mathi-ơ xong đến Mác, thấy giống nhau, và Luca, họ tưỡng Kinh Thánh Tân Ước chỉ có bấy nhiêu chuyện về Chúa Jesus mà thôi và ngưng không đọc tiếp phần sau của sách Tân Ước.

5-KHI HIỂU RỎ VÀ LỚN LÊN TRONG CHÚA, TRƯỠNG THÀNH RỒI THÌ BẮT ĐẦU DẠN DĨ, MỞ MIỆNG RA LÀM CHỨNG VỀ CHÚA CHO NGƯỜI NHÀ MÌNH, CHO BẠN BÈ MÌNH BIẾT VÀ TIN CHÚA HẦU CHO CÓ BÔNG TRÁI CHO NGÀI.
Nhiều người mới vừa tin nhận Chúa Jesus làm chủ đời mình xong thì cảm nhận được một sự tươi mới, nhận được 9 trái thánh linh thì vui mừng quá đổi về khoe với gia đình ngay sau đó. Họ bị bắt bớ dử dội và không đứng nổi với sự bắt bớ mà bỏ Chúa ngay sau đó. Hãy chờ đợi cho đến khi trưỡng thành xong thì mới công khai công bố và làm chứng về Chúa cho mọi người trong gia đình mình thì kết quả tốt hơn. Không ai có thể đánh ngã một cây cổ thụ to lớn được nhưng họ có thể đạp ngã cây cổ thụ còn non. Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để làm công việc Ngài cho có kết quả tốt đẹp lâu dài.

Bài viết nầy có thể giúp nhiều người biết cách chứng đạo cá nhân hầu dạn dỉ đi ra làm chứng cho bạn bè, bà con của mình Làm như thế bạn sẽ được lớn lên cách mau lẹ, sanh bông trái cho Ngài, và sẽ có được đời sống đầy phước hạnh đời nầy và đời sau. Mong rằng nhiều người áp dụng và làm theo để ra đi cứu người cách dể dàng. Amen!

(Bài viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong danh Chúa Jesus)
BÀI SỐ 64: HÃY TRÁNH XA NHỮNG GÌ CÓ BÙA NGẢI, NHỮNG MÔN HỌC VÀ NHỮNG HỘI ĐOÀN SỬ DỤNG TÀ THUẬT:

BÀI SỐ 64: HÃY TRÁNH XA NHỮNG MÔN HỌC VÀ HỘI ĐOÀN SAU ĐÂY VÌ HỌ SỬ DỤNG TÀ THUẬT:

BÀI SỐ 64: HÃY TRÁNH XA NHỮNG GÌ CÓ BÙA NGẢI, NHỮNG MÔN HỌC VÀ NHỮNG HỘI ĐOÀN SỬ DỤNG TÀ THUẬT:

Ngày nay ma quỷ trá hình đưa ra nhiều hình thức, nhiều trò chơi, nhiều môn học, nhiều lớp vỏ thuật, lớp luyện khí công, nhiều vật dụng xài trong nhà, nhiều áo quần có in những hình ảnh hay hình lá bùa của chúng nó mà bán cho nhiều người trên cã địa cầu, trên thị trường quốc tế mà nơi xuất xứ phần đông là Trung Quốc và Ấn độ. Hãy đề cao cãnh giác vì vậy mà ngày nay có nhiều con cái Chúa vì thiếu hiểu biết và tò mò cho nên dể bị vướng vào bẩy tà linh làm buồn lòng Chúa Thánh Linh. Một khi họ đã bị vướng vào bẩy chúng nó mà không hay biết thì từ từ tâm linh hâm hẩm, nguội lạnh dần và họ bắt đầu xa lánh, trốn tránh Chúa. Như thế ma quỷ sẽ kéo họ đi càng ngày càng xa Chúa nhiều hơn vào nơi tăm tối, làm cho họ trở nên u mê không còn biết lối về trở lại nhà Cha, như chiên đi lạc hồi nào mà không hay biết. Dưới đây có sự bày tỏ của Chúa hầu vạch trần mọi âm mưu và bẩy vò của ma quỷ cho chiên của Ngài biết đề cao cảnh giác hầu tránh được những bẩy vò của chúng càng sớm càng tốt. Những bẩy vò từ dể vướng vào đến khó được bày ra theo thứ tự sau đây:

1-Hãy coi chừng chúng ta đi ăn nhà hàng có đồ cúng cho ma quỷ mà không hay biết. Ngày nay có rất nhiều nhà hàng Á Châu, Thái Lan, Campuchea, Tàu, v.v. chơi với ma quỷ, Họ thường treo những lá bùa ngải thôi miên khách hàng trong tiệm ăn của họ và cúng kiến đồ ăn cho khách với mục đích là để thu hút khách hàng làm cho khách ăn vào bị bùa mê thuốc lú mà cứ trở lại ăn hoài hoài một tiệm đó. Họ không ngại đi xếp hàng dài dài mổi ngày mà vẩn mê mệt đi ăn cho bằng được tiệm ăn ấy. Tiệm bán đồ ăn rất dở, mắc tiền mà vẩn đắt khách là vì có tà linh trói buột những ai đi ăn một lần trong tiệm ấy. Hãy cẩn thận nhé các bạn. Trước khi đi ăn quán nào hãy nhìn xem cho kỷ và hỏi Chúa Thánh Linh xem nhà hàng nầy có chơi với bùa ngãi gì không?

2-Hãy coi chừng có những quán cà phê có bùa ngải lập ra để mục đích thu hút khách hàng mê hoặc tìm đến hoài hoài mổi ngày đem tiền đến cúng cho họ làm giàu. Một thí dụ như là quán cà phê tại Mỹ có tên là Star Bucks có 27,339 tiệm với nhãn hiệu nầy với logo là người cá mermaid có hai đuôi có âm mưu làm cho người uống vào mê hoặc như là bùa chú cho nên nhiều người uống vào thì muốn uống hoài.

3-Hãy coi chừng có nhiều tiệm làm móng tay mà người chủ tiệm đi chuộc những lá bùa ngải từ Thái Lan, Campuchea, hay Trung Quốc để trong tiệm của họ mục đích để dụ dổ khách hàng mê hoặc đến tiệm hoài hoài.

4-Hãy coi chừng con em chúng ta hay chúng ta chơi những game có tà linh, hay trò chơi trên mạng internet của ma quỷ. Khi nào mà chúng nó mê không thể bỏ được trò chơi nào là đã bị ghiền vì có tà linh trói buột không còn tự do được nữa.

5-Hãy coi chừng chúng ta xem phim ảnh, phim bộ, cải lương, nhạc kịch, thoại kịch, phim xx, phim kinh dị, v.v. đến từ ma quỷ làm cho mê hoặc và bị ám ảnh bởi tà linh mà không hay biết

6-Hãy coi chừng chúng ta tập thể dục thể thao nhưng là những khí cụ của ma quỷ trói buột chúng ta đi theo chúng nó. Taikwando, Taichi, Yoga, v.v.

7-Hãy coi chừng chúng ta hoặc con em chúng ta mê nhạc của ma quỷ như nhạc Roc, Rap, nhạc tình cãm, họ có khi cũng hát nhạc Chúa nhưng ca sĩ là những người đồng tính luyến ái hát làm cho chúng ta đam mê người ca sĩ, bị dẩn dụ đi xa cách Chúa hồi nào mà không hay biết.

8-Hãy coi chừng có những nơi giải trí du lịch rất hấp dẩn rất nhiều du khách đến nơi đó mà người chủ đã thờ cúng và dâng nơi đó cho ma quỷ hầu có nhiều tiền để giúp mở mang bờ cỏi vương quốc của ma quỷ.

9-hãy coi chừng những áo quần, giày dép, bóp đẹp, brand name mắc tiền mà người chủ có ếm bùa ngải làm cho người tiêu thụ mê hoặc để bán móc túi họ.

10-Hãy coi chừng có những nước hoa tung ra thị trường nhiều người bị mê hoặc vì người chủ đã dâng cho tà thần và tung ra thị trường để thu hút người tiêu thụ kiếm tiền để làm giàu nhanh.

11-Hãy coi chừng nhiều nơi du lịch huyền bí, nhất là các hòn đảo xa xôi ít người bén mãng đến là nơi người bản xứ thờ cúng ma quỷ để mong thu hút những khách lạ đến viếng thăm và trở đi trở lại nhiều lần sau đó để họ lấy tiền du khách. Có người bị quỷ ám sau khi đi viếng hòn đảo huyền bí nào đó. Khi họ trở về nhà không còn sống bình thường như ngày trước nữa mà không hay biết. Tánh tình họ thay đổi một cách kỳ lạ và mất Chúa hồi nào mà không hay biết.

12-Hãy coi chừng những nơi nào mở lớp học huyền bí, như thiền, yoga, chữa bệnh hay dạy học chữa bệnh bằng điện lực từ con người, luyện khí công, luyện xuất hồn bay bổng bỏ xác đi chơi vòng quanh thế giới, tà thuật, ảo thuật, v.v. Những người nầy đang mở cữa cho ma quỷ nhập vào tâm linh của họ để làm những công việc siêu nhiên mà người bình thường không thể làm được. Họ cũng dạy học trò tin vào Chúa Jesus hay Buddha luôn một lượt để dụ dổ chiên Chúa Jesus đi sai lạc và mở toanh cữa lòng mình cho ma quỷ nhãy vào làm những công việc siêu nhiên. Họ chính là công cụ của ma quỷ để dụ dổ nhiều người tò mò ham mê phép lạ, phẩu thuật. Ham mê những gì siêu nhiên (supernatural) mà người bình thường không làm được.
-Cô-lô-se 2:21:”Chúa dạy chúng ta chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ chúng nó.”
-Lê-vi-ký 19:31: “Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế: Ta là Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của các ngươi.’

Hiên nay có rất nhiều tổ chức danh tiếng mà nhiều người ghi danh đóng tiền theo học rất mắc tiền và mua những vật phẩm của nhóm đem về nhà để nhận được những gì siêu nhiên của hiệp hội. Có rất là nhiều hiệp hội theo tà thuật nhưng ẩn núp dưới bóng của trường học, hay khoa học, thiền học, v.v. như sau:

A-Nhóm của Giáo sư Lương Minh Đáng(Sáng lập hội đoàn năm 1989)
-Tâm linh thiền định con người
– Giác ngộ tình thương
– Nhân điện học
-International Human Universal Energy Research Institute (IHUERI) bắt đầu hoạt động năm 1989. Sau đó đổi tên:
-Mankind Enlightment Love (MEL). Khi Ông Lương Minh Đáng chết năm 2007, họ chia ra làm hai nhóm đổi tên:
– Spiritual Human Yoga (SHY): tại Mỹ St. Louis, Missouri do Lương Minh Trung con trai ông làm chủ
-Academy of Human and Universal Energy School (HUESA) tại Melbourne, Úc châu do vợ thứ hai ông làm chủ.
Nhóm ông có những dấu hiệu như lá bùa bán và phân phát cho môn đệ để trong nhà đem ma quỷ vào nhà. Ai có đem những thứ đó về nhà thì nên hủy bỏ trong Danh Đức Chúa Jesus vì giống như là những lá bùa bát quái của ma quỷ.

B-Nhóm của L. Ron Hubbard: bắt đầu vào năm 1950
Dạy rằng loài người có đầu óc phản ứng rất mạnh và đó là nguyên do của nhiều nan đề họ gặp phải trong cuộc sống. Họ có thể tu luyện để dẹp bỏ cách phản ứng mạnh nầy và sống một đời sống tự do. Họ có thể sống hoài hoài không bao giờ chết chuyễn từ kiếp nầy sang kiếp nọ từ bao nhiêu ngàn năm nay. Họ có thể học lên lớp từ từ đến độ có thể xuất hồn đi ra khỏi thân thể bỏ xác một nơi đi chơi đây đó rồi trở về nhập vào được. Nhiều người đã làm được như thế cho nên họ rất ham muốn mà bỏ tiền vào học để trở nên người thánh không bao giờ chết nữa. Họ có thể giúp cho người học nhận được 9 trái Thánh Linh mà không cần phải tin theo Chúa Jesus. Hiện nay trên toàn thế giới có nhiều trường học của họ và hàng triệu người đã đang chi danh học và rất mê mệt không lối thoát. Có rất nhiều tài tữ Hollywood đang theo nhóm nầy và quãng cáo dử dội cho nên nhiều người ham mê lắm như Tom Cruise, Kristie Alley, Jennifer Aspen, Catherine Bell, David Campbell, Nancy Cartwright, Kate Ceberano. Hiện tại xứ Mỹ có khoãng 25,000 tín đồ và rãi rác trên toàn thế giới cũng có chi nhánh của họ.
-Self Improvement classes
-self Help Psychology:
-Dianetics
-Scientology Church

C-Nhóm của Thanh Hãi Vô Thượng Sư (Tên thật Trịnh Đăng Huệ hay Đặng Thị Trinh)
-Quan Yin method of meditation: Quán Âm Pháp Môn (Đạo giáo chuyên về thiền) và truyền tâm ấn bắt đầu vào năm 1979
Nguồn tài chính thu nhập chủ yếu là buôn bán vật phẩm như: băng đĩa, sách báo, quà lưu niệm, trang sức, quần áo, tranh ảnh, vật dụng cá nhân được cho rằng có lực lượng gia trì của Thiên Đàng trong ấy. Mỗi phẩm vật ấy đều được quy ra cho điểm, gọi là điểm tâm linh tùy theo giá niêm yết (giá cả niêm yết thường cao hơn rất nhiều giá trị vật chất) Theo Thanh Hải, muốn thành Phật thì phải tích lũy điểm tâm linh này, điểm tâm linh có bù trù lẫn nhau tùy theo việc làm xấu và thiện.

D-Nhóm của Charles and Myrtle Fillmore lập hội vào năm 1889 Unity Church : Hiện nay họ có 300 nhà thờ và 110,000 tín đồ. Nhóm tà giáo lớn nhất trên toàn xứ Mỹ. Họ bao gồm tất cã các tôn giáo gom lại thành một đạo Unity Church. Họ không tin có thiên đàng, địa ngục. Họ mở trường dạy học như nhóm trên và ngồi thiền để có được 9 trái Thánh Linh. Họ tin Chúa Jesus nhưng là người thầy dạy chúng ta làm những công việc tốt nhưng không tin Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Linh ba ngôi hiệp một Đức Chúa Trời..

E-Nhóm của Joseph Smith :The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ( Mormon Church)
Sáng lập vào năm 1900. Hiên nay họ có ‎16,118,169 tín hửu.
Họ đặt niền tin vào Joseph Smith như là tiên tri hiện đại. Ông nói gì thì phải nghe theo. Họ được quyền cưới rất nhiều vợ . Họ có kinh thánh riêng của họ “The Book of Mormon ” mà không xài Kinh Thánh chung như của chúng ta.

F-Nhóm của Charles Taze Rusell: Jehovah Witness: Sáng lập vào năm 1870 tại Pittsburgh, Pennsylvania, Họ chỉ tin Đức Chúa Cha mà thôi. Không tin Chúa Jesus và Chúa Thánh Linh ba ngôi hiệp một Đức Chúa Trời. Hiện nay họ có 8.4 triệu tín hửu. Họ cho phép uống rựu nhãy múa, chơi nhãy đầm như mọi người nhưng vừa phải thôi. Họ không cho truyền máu vào người bệnh cho nên nhiều người bệnh bị mất máu cho đến chết.

Hiện nay mổi ngày có nhiều nhóm mới thành lập ra, có nhiều âm mưu mới của ma quỷ đặt ra với mục đích kiếm nhiều tiền. Họ gọi là “Tâm linh học”, chơi với tà thuật, thôi miên, bùa ngãi để lôi kéo, thu hút, làm mê hoặc nhiều con cái Chúa tìm kiếm điều lạ của giới linh, làm buồn Thánh Linh mà không hay biết. Cũng có nhiều nhóm khác dạy mua bán mau làm giàu chơi với tà thuật, thôi miên những người ham mê tiền bạc bị thu hút vào và bị ma quỷ trói buột không thoát ra khỏi nanh vuốt của tà thuật như nhóm Amway và nhiều nhóm khác nữa có tính cách dụ dổ mau làm giàu, ham mê tiền bạc, ham mê thế gian mà mất Chúa . Còn nhiều nhóm khác dụ dổ những người đau bệnh, quảng cáo ai bệnh nhức đầu thì xỏ tai phía giửa tai, đeo hai vòng tay có điện lực vào thì hết nhức đầu và nhiều người đã bị xỏ lổ tai để làm nô lệ cho ma quỷ mà không hay biết.(Phục Truyền 15:12-18) Còn rất nhiều nhóm khác nữa, theo Chúa Jesus mà đi sai Kinh Thánh không tin Thánh Linh, không tin quyền năng chữa lành của Chúa Jesus ngày nay và họ nói rằng phép lạ Chúa Jesus làm không còn nữa, v.v. Không có giấy mực nào mà tã cho hết. Khi chúng ta không đọc hết Kinh Thánh tìm hiểu thì làm sao có thể nhận diện được ai là tà giáo và ai theo ma quỷ và tà thuật? Hãy cầu xin Chúa Jesus gìn giử bạn hầu cho khi chúng ta có rủi ro đi lạc vào nơi ổ ma quỷ thì Ngài cũng đến gọi chúng ta trở về nhà của Ngài. Chúa nhân từ đầy tình yêu thương các bạn ơi. Chính tôi đã từng là người đi lạc đường đi vào hang sư tữ mà Chúa Jesus đích thân đến gọi tôi trở về! Chúa chúng ta thật là trên cã tuyệt vời! Hallelujah! Amen!

(viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)
BÀI SỐ 63: LÀM THỂ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT ĐƯỢC NGƯỜI CHĂN CHIÊN THẬT CỦA CHÚA?

BÀI SỐ 63: LÀM THỂ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT ĐƯỢC NGƯỜI CHĂN CHIÊN THẬT CỦA CHÚA?

Người chăn chiên thật phải có những đức tính giống như Chúa Jesus, phải nhận được sự tái sinh trong phần tâm linh và đã được Ngài xức dầu và kêu gọi vào trong chức vụ đó. Cho nên nếu chúng ta là người có nhận được sự tái sanh, là chiên thật của Chúa, mà muốn đi tìm một người lãnh đạo tâm linh cho mình để mong được họ chăn dắt, hướng dẩn chúng ta đi đúng theo đường lối của Ngài giống như Chúa Jesus thì không sớm thì muộn chúng ta sẽ thất bại ngay vì ngày nay rất khó có thể tìm ra được một người lảnh đạo là người nào mà có những đức tánh giống như Chúa Jesus được. Cha của chúng ta biết trước nên Ngài dạy chúng ta trong đoạn Kinh Thánh dưới đây:
Mathi-ơ 6:33:”Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. “ Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là ăn năn tội lổi của mình, kiêng ăn cầu nguyện và tìm kiếm mặt Ngài để lắng nghe tiếng Chúa và học hỏi lời của Ngài trong Kinh Thánh ngày và đêm để không bị dẩn dụ đi sai lạc mà đi theo đạo lạc hồi nào mà không hay biết. Ít nhất bạn hãy đọc cho bằng được những sự dạy dổ của Chúa Jesus từ trong Kinh Thánh Tân Ước để nhận biết ngay những lời dạy của Chúa Jesus là thể nào? Phải áp dụng lời Chúa mà nhìn trái biết cây, nhận diện cho bằng được những đức tánh và lời dạy dổ của Chúa Jesus trong Kinh Thánh là thể nào. Ai chưa có Kinh Thánh để đọc thì mời bạn bấm vào link dưới đây có sẵn sách Kinh Thánh Tân Ước để bắt đầu đọc từ sách Mathi-ơ trở đi. Nếu ai không đọc được thì có thể bấm vào hình tam giác phĩa dưới để nghe người khác đọc cho các bạn: http://listen.bible.is/VIEVOV/Matt/1

Chúa Jesus phán trong sách tin lành Giăng 10:11-18 “11 Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. 12 Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muông sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. 13 Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. 14 Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, 15 cũng như Cha biết ta, và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình. 16 Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi. 17 Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự sống mình, để được lấy lại. 18 Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta.”

Việc dể nhớ hơn hết để nhận diện những người chăn thuê (Chăn chiên giả) có những tánh xác thịt nổi bật với ba chử T là Tiền, Tôi, và Tình; Trong lúc người Mỹ thì họ gọi là 3 G: Gold, Glory and Girl. Họ xem tiền là số một trong đời sống, cái tôi to tướng, và sự ham dâm dục cho mọi mắt nhận biết liền mà tránh xa họ. Tánh xác thịt của họ không thể nào che giấu được dưới ánh mặt trời và dưới mắt loài người huống chi là che giấu được Chúa. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc và gần gủi với họ chúng ta biết ngay. Sau đây là những sự bày tỏ về những điểm cần thiết mà những người chăn chiên thật của Chúa cần phải có để chúng ta dể nhận diện cho đúng vì có liên quan đến sự sống đời đời cho phần tâm linh và thân xác của chúng ta.

1-PHẢI CÓ ĐẦY ĐỦ 9 TRÁI THÁNH LINH:

Galati 5:22:”Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ”

Tình yêu thương là điểm nổi bật số một trong những đức tính của người lảnh đạo. Nếu không có tình yêu thương thì không thể nào làm người chăn bầy chiên cho Chúa được.
I CÔ-RINH-TÔ 13:1:”Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên-sứ, nếu không có tình yêu-thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập-chỏa vang tiếng.”
Tình yêu thương thật có sự nhân từ, nhịn nhục, hiền lành, mềm mại, nhưng không phải là không có trật tự, dung thứ tội lổi, để cho mọi người muốn làm gì thì làm. Người có tình yêu thương thật là người dám nói lên sự thật với người nào khi Chúa Thánh Linh bày tỏ về tội lổi người đó và người chăn chiên thật phải có can đảm đến nói chuyện riêng tư, khuyên lơn, giúp cho người có tội biết ăn năn, hầu cứu linh hồn họ ra khỏi hồ lữa địa ngục đời đời. Ngày xưa tất cã những người tiên tri trong Kinh Thánh đều kêu gọi mọi người đến sự ăn năn. Ông Giăng Báp tít, Chúa Jesus, Phao-lô, v.v. đều kêu gọi và giãng dạy về sự ăn năn. Ngày nay ít có người chăn bầy dám giãng dạy về sự ăn năn. Đây chính là người chăn chiên thật dám khuyên lơn những người tội nhân sớm ăn năn tội lổi mình hầu được cứu rổi linh hồn.
Rô-ma 12:9-10:”Lòng yêu-thương phải cho thành-thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. 10 Hãy lấy lòng yêu-thương mềm-mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính-nhường nhau.”
Ê-xê-chi-ên 33:8-9:”Khi ta phán cùng kẻ dữ rằng: Hỡi kẻ dữ, mầy chắc chết! Nếu ngươi không răn-bảo để cho kẻ dữ xây-bỏ đường-lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian-ác mình; nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. 9Nếu, trái lại, ngươi đã răn-bảo kẻ dữ đặng xây-bỏ đường-lối xấu của nó mà nó không xây-bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian-ác nó, còn ngươi đã giải-cứu mạng-sống mình.”
Chúng ta nên biết vì Chúa Jesus yêu thương tội nhân cho nên Ngài luôn kêu gọi mọi người phải ăn năn. Ngài vạch ra tội lổi của những người Pharisi cho nên họ ghét Ngài và đóng đinh Ngài trên thập tự giá và giết đi. Người chăn chiên thật dám hy sinh, dám nói lên sự thật mà mọi người khác thường hay tránh né vì sợ bị mọi người ném đá, vì “thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.” (Công-vụ 5:29)

2- PHẢI NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHÚA:

Giăng 10:27-29:”Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. 28 Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. 29 Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. “

Người chăn chiên thật để nhiều thì giờ tìm kiếm Chúa, kiêng ăn cầu nguyện, tương giao mật thiết với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa. Họ làm gì cũng đi ngược với những người thế gian. Họ thường tìm nơi yên lặng ngồi hằng giờ mà tìm kiếm mặt Ngài. Khi họ tìm kiếm Chúa hết lòng thì sẽ gặp Ngài và học hỏi, tâm sự với Cha thiên thượng của mình. Như là cái điện thoại cần phải xạt pin như thể nào, thì người chăn bầy thật cũng phải để nhiều thì giờ tương giao với Chúa như xạt pin cho điện thoại vậy. Nếu không có điện lực từ nơi Chúa thì người chăn chiên đó sẽ chết. Khi tâm linh người được đầy dẫy sự khôn ngoan đến từ Chúa Thánh Linh thì họ nhận được sự xức dầu từ nơi Chúa và môi miệng họ sẽ nói ra những lời hằng sống, lời Rhema của Chúa và chia sẽ cho những người chung quanh.

Nhiều người đang phủ nhận và nói rằng Chúa không còn phán với loài người nữa như ngày xưa, nhưng sự thật vì họ không tìm kiếm mặt Ngài cách hết lòng, họ lên mình kiêu ngạo, phạm tội không biết ăn năn thật lòng, hạ mình đến độ, kiêng ăn cầu nguyện để tìm kiếm Chúa cách hết lòng mới nghe được tiếng Chúa. Hãy đọc những lời hứa của Chúa trong câu Kinh Thánh dưới đây:
-Ê‑SAI 59:1:”Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng-nề mà không nghe được đâu. 2Nhưng ấy là sự gian-ác các ngươi làm xa-cách mình với Đức Chúa Trời; và tội-lỗi các ngươi đã che-khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. “
-Giêrêmi 29:13:”Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”
-Thi-thiên 5:3 “Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và trông đợi.”

3- PHẢI LÀM ĐÚNG THEO LỜI CHÚA DẠY TRONG KINH THÁNH LÀ CAI TRỊ NHÀ RIÊNG CỦA MÌNH CHO CÓ TRẬT TỰ

1 Ti-mô-thê 3:2-5:”Vậy, người giám-mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết-độ, có tài-trí, xứng-đáng, hay tiếp khách và khéo dạy-dỗ. 3 Đừng mê rượu, cũng đừng hung-bạo, nhưng phải mềm-mại hòa-nhã; lại đừng ham tiền-bạc; 4 phải khéo cai-trị nhà riêng mình, giữ con-cái mình cho vâng-phục và ngay-thật trọn-vẹn; 5 vì nếu có ai không biết cai-trị nhà riêng mình, thì làm sao cai-trị được Hội-thánh của Đức Chúa Trời?”

Kể theo lời Chúa dạy trên, chúng ta hãy đến thật gần, nhìn vào gia đình của họ để nhận diện một sự thật trong đời sống của gia đình họ như thể nào?
-Vợ biết vâng phục chồng và chồng biết yêu thương vợ như Chúa yêu thương hội thánh.
-Chồng không sợ vợ, không để vợ trên Chúa.
-Hai vợ chồng biết bổn phận dạy dổ con cái mình nên người, không bị hư hỏng, không bị xì ke ma túy.
-Hai vợ chồng biết chăm lo và săn sóc cha mẹ già của mình.

4-PHẢI CÓ LÒNG YÊU THƯƠNG NHỮNG LINH HỒN ĐANG HƯ MẤT MÀ LO CÔNG VIỆC TRUYỀN GIÃNG CỨU NGƯỜI.

II Ti-mô-thê 4:1-2:” Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng: 2 hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.”

Bất cứ gặp thời hay không gặp thời phải chuyên cần đi lo truyền giãng tin lành cho mọi người, mọi chủng tộc. Khi nhìn thấy có biết bao nhiêu linh hồn đang bị lùa đi vào cỏi sự chết và sẽ bị hư mất nơi hồ lữa địa ngục đời đời thì không ai có thể nào làm ngơ đành lòng nhìn mọi người đang đi trên con đường hư mất linh hồn mà không động lòng thương xót như Chúa Jesus hay sao?

5-NGƯỜI CHĂN CHIÊN THẬT KHÔNG THAM LAM TIỀN BẠC, KHÔNG ÍCH KỶ XẤU XA:
1 Ti-mô-thê 6:10:”Bởi chưng sự tham tiền-bạc là cội-rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo-đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau-đớn. “

Ngày nay chúng ta ít thấy người chăn chiên thật nào đi làm công việc Chúa tình nguyện mà không ăn lương của tín đồ mình như ngày xưa thời kỳ của các môn đồ Chúa Jesus, hoặc họ có công việc làm có lương bổng rồi mà hầu việc Chúa tình nguyện vì yêu Ngài. Nhiều người xem công việc chăn chiên Chúa như là nghề chuyên môn, người chăn thuê như Chúa Jesus đã cảnh báo. Hãy coi chừng!” Người mù dắt người mù cã hai đề té xuống hố là như vậy (Mathi-ơ 15:14).

6-KHÔNG TÔN CAO DANH CỦA MÌNH MÀ TÔN CAO DANH CHÚA, KHÔNG CHIẾM LẤY SỰ VINH HIỂN CỦA CHÚA CHA.

-1 Cô-rinh-tô 10:31: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm”
-Ê-sai 42:8:”Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh-hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn-trọng ta cho những tượng chạm! “
-Ê-sai 48:11:” Ấy là vì ta, vì một mình ta, mà ta sẽ làm điều đó; vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác.”

Nếu chúng ta tìm thấy người chăn nào mà hay khoe khoang sự thành công của mình, xem cái tôi của mình là trên hết, tìm kiếm sự vinh hiển cho mình, hay lên mình, kiêu ngạo, thì hãy tránh xa đi vì trước sau gì người đó cúng sẽ bị té ngã mà thôi, mà còn dắt theo một số người theo Chúa giống họ như khuôn đúc ra vậy. Người đời có câu nói:” Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” Đức Chúa Trời là đấng rất ghét những người nào đi tìm kiếm sự vinh hiển cho mình.

7- BIẾT KHIÊM NHƯỜNG, VÀ BIẾT TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC HƠN MÌNH, DÁM RỮA CHÂN CHO MÔN ĐỒ CỦA MÌNH

Phi-líp 2:3-4:”Chớ làm sự chi vì lòng tranh-cạnh hoặc vì hư-vinh, nhưng hãy khiêm-nhường, coi người khác như tôn-trọng hơn mình. 4 Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.5 Hãy có đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có,”

Những người khiêm nhường là những người có lổi biết nhận lổi của mình. Họ làm gì sai thì biết thứ nhận lổi mình trước mặt mọi người là làm sai và hứa sẽ sữa đổi. Người làm lớn mà biết nhận lổi thì mọi người thường quí mến họ hơn là họ cố tình chạy chữa tội lổi cho mình. Càng bào chữa cho tội lổi của mình thì càng thêm tội lổi nữa vì đổ tội cho người khác mà không chịu nhận tội để ăn năn và được Chúa Cha tha thứ tội lổi.
Người khiêm nhường biết lắng nghe và thích học hỏi kiến thức từ nơi người khác dù là đến từ một đứa trẻ nếu đứa trẻ đó có nhận được sự khôn ngoan từ nơi Chúa.
Người khiêm nhường không nóng giận mổi khi nghe người khác sửa sai về mình mà biết lắng nghe.
Chúa Jesus còn đi rữa chân cho môn đồ của mình cho nên chúng ta phải học từ nơi Ngài. Công việc rữa chân cho môn đồ mình là hình bóng của sự khiêm nhường, làm những công việc gì mà những người khác khinh khi không muốn làm v.v.

8-KHÔNG ĐOÁN XÉT, KHÔNG CHỈ TRÍCH AI:

MA-THI-Ơ 7:1-2:”Các ngươi đừng đoán-xét ai, để mình khỏi bị đoán-xét. 2Vì các ngươi đoán-xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán-xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.”

Làm thể nào mà người chăn chiên thật có thể nói lên một sự thật, chỉ ra tội lổi của mọi người đã làm và muốn họ ăn năn tội lổi với Chúa nhưng không phạm tội đoán xét được? Chúa dạy chúng ta hãy lấy bài học của mình mà làm bài học để dạy dổ cho người khác vì chúng ta cũng là con người như họ, cũng có lần vấp ngã như họ cho nên tốt nhất là lấy bài học của mình đã xãy ra trong quá khứ mà làm bài học sống động giúp cho người khác trở nên tốt hơn, tránh sự đụng chạm, đoán xét, khoe khoang. Làm như thế rất tốt cho cã hai bên vì chứng tỏ chúng ta khiêm nhường, thành thật, không che giấu những việc xấu của mình, và giúp mọi người học được bài học quý giá như chúng ta. Làm như thế thì mọi người rất dể chấp nhận tội lổi mình làm, hạ mình xuống ăn năn tội lổi, không tự bào chữa lấy mình.

9- CÓ LÒNG THƯƠNG NGƯỜI, HAY GIÚP ĐỞ NHỮNG NGƯỜI MỒ CÔI, NGƯỜI GÓA BỤA, KHÔNG KHINH KHỈ NGƯỜI NGHÈO, KHÔNG TÔN TRỌNG ĐẲNG CẤP, XEM MỌI NGƯỜI NGHÈO HAY GIÀU BẰNG NHAU

Thi-thiên 68:5:”Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, Là cha kẻ mồ-côi, và quan-xét của người góa-bụa. “

Ngày nay nhiều người không tin Chúa còn biết mở ra những cơ sở cứu giúp trẻ mồ côi, người góa bụa đang bị nhiều người khinh khi vì nghèo đói. Còn chúng ta thì sao? Khi môi miệng chúng ta nói lời đầy tình thương mà không có hành động gì cặp theo thì lời nói trở nên vô nghỉa.
Gia-cơ 2:14-26. “Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.”

10-LUÔN CÓ TẤM LÒNG BIẾT ƠN CHÚA VÀ BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI GIÚP ĐỞ MÌNH.
-Thi-thiên 50:23:” Kẻ nào dâng sự cảm-tạ làm của-lễ, tôn vinh ta; Còn người nào đi theo đường ngay-thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu-rỗi của Đức Chúa Trời.”
-Cô-lô-se 3:15:”Nguyền xin sự bình-an của Đấng Christ cai-trị trong lòng anh em, là bình-an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.”

Những người chăn chiên thật thường nói lên những lời tạ ơn với Chúa và cám ơn với những ai đã giúp đở họ làm bất cứ công việc gì lớn hay nhỏ. Những người sống trên cỏi trần nầy mà không biết mang ơn những người đã giúp mình thì sẽ không làm gì thành công trên đường đời. Chúng ta gọi họ là những người vô ơn bạc nghĩa. Khi nghe lời cám ơn của người nào thì chúng ta biết người đó hạ mình, khiêm nhường, không lên mình kiêu ngạo.

11-CÓ TINH THẦN LÀM VIỆC CHUNG (TEAM WORK) VÀ SỐNG HÒA ĐỒNG VỚI MỌI NGƯỜI TRONG NHÓM MÌNH.

Truyền đạo 4:12:”Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống-cự nó; một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt.”

Chúa Jesus còn làm việc chung với 12 môn đồ, không đi riêng rẻ một mình.
Khi Chúa sai ai đi truyền giáo thì Ngài sai ít nhất là 2 người. Tốt nhất là nhóm 12 người làm việc chung như Chúa Jesus làm công việc của Ngài là tốt nhất.
Hầu việc Chúa thì phải sẳn sàng hợp tác với người khác mà làm công việc chung.

12-KHÔNG PHỦ NHẬN ÂN TỨ VÀ UY QUYỀN CHÚA CHO LOÀI NGƯỜI TRÊN TÀ LÌNH VÀ TẬT BỆNH:

Những điểm chính của người chăn chiên thật của Chúa là khi họ bị bệnh thì họ kiêng ăn cầu nguyện, tìm kiếm sự chữa lành từ nơi Chúa là trước tiên. Đó chính là ưu tiên số một trong đời sống của họ. Cứu cánh cuối cùng của họ mới đi tìm bác sĩ. Nhưng nếu họ tìm kiếm Chúa hết lòng thì họ khỏi cần tìm đến bác sỉ nữa.

Ngày nay, không cần phải là người chăn bầy mới có thể nhận được ân tứ và uy quyền của Chúa ban cho trên tà linh và bệnh tật. Nhưng những ai có sự tái sanh, có bông trái Thánh Linh và có đức tin đều nhận được uy quyền thuộc linh Chúa ban cho trên tà linh và bệnh tật. Ngày nay có rất nhiều người nhận lãnh ân tứ Thánh Linh mà họ không phải là nhà lảnh đạo và trong đó có đàn bà, và con trẻ.
-Công vụ 2:17:”Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau-rốt, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên-tri, Bọn trai-trẻ sẽ thấy điềm-lạ, Và các người già-cả sẽ có chiêm-bao. 18 Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy-tớ trai và gái ta, Chúng nó đều nói lời tiên-tri; “

Và Chúa Jesus trước khi Ngài về trời Ngài có phán như sau trong sách Tin Lành Mác 16:15-20: ”Ngài phán cùng các sứ-đồ rằng: Hãy đi khắp thế-gian, giảng Tin-lành cho mọi người. 16 Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán-phạt. 17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.19 Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 20 Về phần các môn-đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn-đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.] “

Vậy mà ngày nay có nhiều người chăn chiên phủ nhận ân tứ và uy quyền Chúa ban cho những con cái của Ngài trên tà linh và bệnh tật. Chẵng những họ không nhận được ân tứ Thánh Linh mà còn phủ nhận uy quyền Chúa ban cho trên những ai nhận được ân tứ nầy. Khi bị bệnh là họ cầu nguyện xin Chúa cho tìm được bác sỉ tốt, cho đúng thuốc trị liệu cho mau hết bệnh. Nếu chúng ta đi tìm bác sĩ trước tiên thì có khác gì các tôn giáo khác chăng? Nếu chúng ta đi giãng về Chúa Jesus rằng: Chúa chúng ta là đấng sống đầy quyền năng, có uy quyền trên tà linh và bệnh tật, Chúa Jesus làm phép lạ khi xưa chữa lành bệnh cho người đui được thấy, người điếc được nghe, người phung được sạch, hãy tin Chúa Jesus đi để được cứu rổi linh hồn. Chúa Jesus ngày xưa, hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8) mà lại phủ nhận sự chữa lành của Chúa Jesus mà nói rằng: Chúa Jesus bây giờ không còn làm phép lạ nữa là sao? Xin Cha thương xót mở mắt cho những người đui mù nầy vì họ đang đi trên con đường bị ma quỷ bịt tai, bịt mắt mà chống lại với Chúa Thánh Linh và phạm tội với Ngài, đời nầy và đời sau sẽ chẳng được tha (Mác 3:29).

Mong rằng bài viết nầy là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai là người chăn bầy của Chúa đang là người giả hình, hãy mau qùy gối xuống ăn năn hối cải trở về đi theo đúng theo con đường của Chúa Jesus dạy trong Kinh Thánh hầu được cứu rổi linh hồn không bị Ngài quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời. Nguy hiểm thay là họ còn dắt theo một số đông chiên Chúa đi theo họ và trách nhiệm lớn lao nầy của họ ngày kia họ sẽ bị Chúa bắt tội nặng hơn và họ sẽ ân hận đời đời trong hỏa ngục mà không có ai giúp họ được nữa vì họ cố tình chống Chúa Thánh Linh. Còn những ai là chiên thật của Chúa đang đi lạc theo người chăn bầy giả hình, người pharisi hãy mau rời khỏi ngay nơi đó để kịp thời cứu mạng sống và linh hồn mình kẻo quá trể. Họ đang đi trên chiếc tàu Titanic sắp bị chìm nghỉm nơi vực sâu. Vậy, khi còn thì giờ và cơ hội hãy mau đi xuống thuyền cứu sanh để được cứu linh hồn trước khi bị bỏ lại. Chúa cảnh báo rằng:”2 Cô-rin-tô 6:2:”Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận-tiện, Ta đã phù-hộ ngươi trong ngày cứu-rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận-tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu-rỗi!”
Rô-ma 2:5:”Bởi lòng ngươi cứng-cỏi, không ăn-năn, thì tự chất-chứa cho mình sự giận về ngày thạnh-nộ, khi sẽ hiện ra sự phán-xét công-bình của Đức Chúa Trời, 6 là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công-việc họ làm: 7 Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh-hiển, sự tôn-trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời; 8 còn ai có lòng chống-trả, không vâng-phục lẽ thật, mà vâng-phục sự không công-bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh-nộ.
Chúng ta hãy mau ăn năn cho kịp thời .” Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)