Moses Nguyen

Lukewarm Christian for so many years, anointed by God for a special ministry for waking up and setting free all sleeping and lazy Christians from all forces of evil from this world to come back to God as warriors preparing for the second coming of our Lord Jesus Christ like in the ancient times, the Israelite being delivered from Pharaoh's slavery . The articles in this blog are like Manna and Living Waters that the readers should read and put into application from the article number 1 to number 70 in order to recover all of the spirtual strength and ready to escape from the slavery of evil spirits to freedom in Jesus 's Name as it was promised by our Father God. Manna and Living Waters articles have been proven to make spiritual life changing situations for so many people already in the past, when will be your turn? You will be glad you find this website because it is a gift from God to all of His beloved children.
image_pdfimage_print

BÀI SỐ 42-CÁI TÔI KIÊU NGẠO, TRÍ KHÔN PHẢN LOẠN CỦA CON NGƯỜI KHÔNG CHỊU TÔN THỜ ĐẤNG TẠO HÓA ĐẾN TỪ ĐÂU?

BÀI SỐ 42-CÁI TÔI KIÊU NGẠO, TRÍ KHÔN PHẢN LOẠN CỦA CON NGƯỜI KHÔNG CHỊU TÔN THỜ ĐẤNG TẠO HÓA ĐẾN TỪ ĐÂU? Mời các bạn hãy đọc những đoạn Kinh Thánh dưới đây và suy gẩm:  -Sáng thê ký 1:27:” Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài […]

BÀI SỐ 38: VÌ LÀ THỜI KỲ CUỐI CÙNG CỦA MUÔN VẬT ĐÃ GẦN, CHÚNG TA CÓ THỂ NÊN BẮT ĐẦU CHUẨN BỊ ĐỂ CÓ THỂ SỐNG TỰ TÚC ĐƯỢC.

BÀI SỐ 38: VÌ LÀ THỜI KỲ CUỐI CÙNG CỦA MUÔN VẬT ĐÃ GẦN, CHÚNG TA CÓ THỂ NÊN BẮT ĐẦU CHUẨN BỊ ĐỂ CÓ THỂ SỐNG TỰ TÚC ĐƯỢC. Ngày nay thị trường thức ăn đang dùng rất nhiều hóa chất: Nước uống bị ô nhiểm, rau cải và trái cây bán trên thị […]

Bài số 30: SỰ PHƯỚC LÀNH VÀ SỰ RỦA SẢ (lỜI CHÚA TRONG KINH THÁNH)

Bài số 30: SỰ PHƯỚC LÀNH VÀ SỰ RỦA SẢ (lỜI CHÚA TRONG KINH THÁNH) 1-SỰ PHƯỚC LÀNH : PHỤC-TRUYỀN LUẬT-LỆ KÝ 28:1-14: 1Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung-thành, cẩn-thận làm theo mọi điều-răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa […]