Moses Nguyen

Lukewarm Christian for so many years, anointed by God for a special ministry for waking up and setting free all sleeping and lazy Christians from all forces of evil from this world to come back to God as warriors preparing for the second coming of our Lord Jesus Christ like in the ancient times, the Israelite being delivered from Pharaoh's slavery . The articles in this blog are like Manna and Living Waters that the readers should read and put into application from the article number 1 to number 70 in order to recover all of the spirtual strength and ready to escape from the slavery of evil spirits to freedom in Jesus 's Name as it was promised by our Father God. Manna and Living Waters articles have been proven to make spiritual life changing situations for so many people already in the past, when will be your turn? You will be glad you find this website because it is a gift from God to all of His beloved children.
image_pdfimage_print

Bài số 26: CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG

Bài số 26: CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG Là con người chúng ta phải tuyệt đối tôn thờ Đấng Tạo Hoá, là đấng tạo dựng ra vủ trụ trong đó có con người chúng ta(người Việt Nam gọi là ông Trời), thì mới là đúng. Tôn thờ Đấng Tạo Hoá thì phải lấy tâm thần và […]

Bài số 24: CHỚ THÔNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHẾT

Bài số 24: CHỚ THÔNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHẾT Nói đến thông đồng với người chết thì chúng ta phải biết là phần đông người Việt Nam nào đã có người thân trong gia đình chết đều bị vướng vào bẩy nầy nếu họ chưa chấp nhận Chúa Jesus là cứu Chúa của mình và […]

Bài số 23: CHỚ PHẠM TỘI TÀ DÂM

Bài số 23: CHỚ PHẠM TỘI TÀ DÂM Nói đến phạm tội tà dâm là nói đến danh từ ghê tởm trước mặt Chúa Cha là đấng tạo hoá tạo và chính bạn cũng đã ghê tởm bạn nữa nhưng bạn muốn thoát ra khỏi mà không được. Phạm tội tà dâm là đụng đến […]

Bài số 22: ĐỪNG KIÊU NGẠO, HÃY KHIÊM NHƯỜNG

Bài số 22: ĐỪNG KIÊU NGẠO, HÃY KHIÊM NHƯỜNG Nếu là con người thì chúng ta không tránh khỏi tội lên mình kiêu ngạo sau khi chúng ta làm điều gì đó thành công tốt đẹp, được mọi người khen tặng. Nhưng sau một lúc thành công thi sẽ bị thất bại nặng nề. Tại […]

Bài số 21: TỘI LO LẮNG

Bài số 21: TỘI LO LẮNG Hiện nay, có rất nhiều con cái Chúa đang lo lắng quá nhiều điều cho cuộc sống kinh tế khó khăn hằng ngày của mình và đang phạm tội với Chúa Cha. Họ đang bị sụp vào mưu kế, bẩy vò của ma quỉ mà không hay biết. Tâm […]

Bài số 20: TỘI BUỒN GIẬN KHÔNG THA THỨ

Bài số 20: TỘI BUỒN GIẬN KHÔNG THA THỨ (Tội mà nhiều người Cơ Đốc Nhân chúng ta thường mắc phải, phạm tội với Chúa mà không hay biết) I-Hãy xem những câu kinh thánh trưng dẩn dưới đây nói về tội buồn giận: 1. Ga-la-ti 5:19-21 – Vả, các việc làm của xác-thịt là rõ-ràng lắm: […]

Bài số 18: CÁI TÔI XÁC THỊT, CÁI BẢN NGÃ

Bài số 18: CÁI TÔI XÁC THỊT, CÁI BẢN NGÃ (Sưu tầm) RÔ-MA 6:5-7: “Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta […]