Mainhunguyen

Mùa Tạ Ơn
0

ÂN ĐIỂN LỚN LAO

“Nhưng Chúa phán rằng: Ân-điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức-mạnh của ta nên trọn-vẹn trong sự yếu-đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu-đuối tôi, hầu cho sức-mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” ‭‭II Cô-rinh-tô‬ ‭12:9‬   ÂN ĐIỂN LỚN LAO Con lầm tưởng tình yêu Cha chưa […]