isommainhu

image_pdfimage_print
ANTUTHANHLINH_164672018359_s_
0

NHỮNG ÂN TỨ THUỘC LINH.

NHỮNG ÂN TỨ THUỘC LINH BÀN VỀ NHỮNG ÂN TỨ THUỘC LINH. Là cuốn sách có 26 bài học dành cho nhóm học tập hoặc suy ngẫm về đề tài Đức Thánh Linh và những ân tứ của Ngài. Nội dung sách bao gồm: 1. Phép Báp-tem bằng Thánh Linh là từng trãi đến sau […]
nguyentacthanhkhiet_23606201793020_s_
0

NGUYÊN TẮC THÁNH KHIẾT

GIỚI THIỆU Với tấm lòng của mục sư và sự thẳng thắn của một nhà Tiên tri Andy Alcord đưa ra một lời cảnh báo rất cần thiết về những lựa chọn dẫn đến sự thất bại về đạo đức. Dù vậy, lời hướng dẫn thực tế dựa trên kinh thánh của ông sẽ dẫn […]